Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Storboda Hundförare (kriminalvårdare med funktionsuppdrag) till anstalten Storboda
Kriminalvårdens hundekipage, hundförare och narkotikasökhund, är en myndighetsgemensam resurs och har som främsta uppgift att komplettera det övriga säkerhets- och kontrollarbetet i syfte att förhindra införandet av droger samt omhänderta droger som förts in. Detta innebär bland annat i praktiken visitation av lokaler, fordon, post, perimetrar (murar och staket) samt även preventivt arbete i samband med besök och utevistelser. Tjänsten innebär även att bistå i utbildningar av personal i drog- och säkerhetsfrågor. Att vara hundförare är ett fun...
2023-09-11 2023-10-01
Kriminalvården, Anstalten Storboda Kriminalvårdare till anstalten Storboda (Rosersberg)
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedel...
2023-08-25 2023-09-24