Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Skogome Chefsstöd med HR-inriktning till anstalten Skogome
Som chefsstöd på anstalten Skogome arbetar du både strategiskt och operativt med verksamhetsutveckling och uppföljning i ett nära samarbete med kriminalvårdschefen Fredrik Lundberg, dina chefsstödskollegor samt våra 10 kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer). Tillsammans utgör ni alla en del av ledningsgruppen och verkar tillsammans för att fullfölja ert uppdrag utifrån gällande lagstiftning och för att våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att både utvecklas och trivas på arbetsplatsen. Som chefsstöd kommer du att arbeta både b...
2023-09-21 2023-10-12
Kriminalvården, Anstalten Skogome Kriminalvårdare till anstalten Skogome
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturligdel av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar dörren till bostadsrummet på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivn...
2023-09-15 2023-10-06
Kriminalvården, Anstalten Skogome Programledare (KBT behandlingsprogram) till anstalten Skogome
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter på Skogome, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. På Skogome bedrivs olika behandlingsprogram, där fokus ligger på klienter som har blivit dömda för sexualbrott. Som programledare kommer du att ...
2023-09-12 2023-10-03
Kriminalvården, Anstalten Skogome Produktionschef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Skogome
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete där ditt huvudsakliga uppdrag är att leda produktionen bestående av en industritvättanläggning och en monteringsavdelning som inkluderar elektronikmontage. Som chef for arbetsdriften har du ca 25 medarbetare som i det dagliga arbetet leds av en samordnare i respektive avdelning. Ditt uppdrag innebär att säkerställa att verksamheten har ett stabilt kundunderlag, där kundvård och marknadsföring är regelbundna inslag. Du bevakar att arbetet bedrivs enligt gällande regelverk, det vill säga att prissä...
2023-09-08 2023-10-01