Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi söker en inspektör som till största delen ska jobba i arbetslaget som har ansvar för miljöskydd. Du kommer att få jobba med både prövning och tillsyn på avlopp, mindre verksamheter mm och även tillsyn enligt PBL. Du kan också få hjälpa till i arbetslaget som jobbar med hälsoskydd, livsmedel och trängseltillsyn. All handläggning sker digitalt i vårt ärendehanteringssystem Vision.
2021-04-01 2021-04-23
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Bygglovhandläggare/inspektör
Du kommer både självständigt och tillsammans med dina kollegor handlägga hela bygglovsprocessen, dvs granska handlingar, leda samråd, göra tillsyn och besluta om bygglov, startbesked och slutbesked. Du kommer också att jobba med strandskyddsdispenser, tillsynsärenden mm. Information och rådgivning till allmänheten, företagare och kommunens övriga verksamheter är en viktig del i arbetet. All handläggning sker digitalt i vårt ärendehanteringssystem Vision.
2021-03-26 2021-04-15