Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Biträdande förskolerektor med administrativa uppgifter
Som biträdande med administrativa uppgifter kommer din tjänst vara fördelad 50% biträdande rektor och 50% skoladministratör. Som biträdande rektor på förskolorna ska du leda och fördela arbetet i samråd med rektor. Du kommer att delvis vara inköpsansvarig och vara väl insatt i förskolornas budgetarbete. Du kommer leda pedagogiska utvecklingsgrupper på förskolan och arbeta utifrån förskolans uppdrag i skollag och läroplan. Du ska även vara väl förtrogen med övriga lagar och förordningar samt vad det innebär att arbeta i kommunal verksamhet. So...
2024-05-22 2024-06-02
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Klasslärare åk.2
Som klasslärare för årskurs 2 kommer du att ansvara för planering och genomförande av undervisning i en rad ämnen. I dina arbetsuppgifter innefattar det att skapa en inkluderande lärmiljö, anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och följa upp deras framsteg och resultat genom regelbunden bedömning. Du kommer att ha en central roll i främjandet av elevernas lärande och personliga utveckling samt stå för ett gott samarbete med kollegor och föräldrar, för att säkerställa en helhetsutveckling i elevernas skolgång.
2024-05-14 2024-05-31
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Elevassistent/resurs till elev med inom autismspektrat på Adolfsbergsskolan
Du kommer att arbeta på Adolfsbergsskolan med en elev som har flera diagnoser. Du ansvarar för eleven under skoldagen, stöttar med anpassningar och har kontakten med hemmet.
2024-05-03 2024-05-31
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Vikarier
Vikarier sökes för mångsidigt uppdrag i skolan! Är du redo att göra skillnad i skolans värld och vara en trygg förebild för eleverna? Vi letar efter engagerade vikarier som kan axla rollen som assistent för elever och även hoppa in som vikarier för lärare när behov uppstår. Ansvarsområden: - Assistera elever med olika behov och stödja deras inlärning och utveckling. - Vara den vuxna närvaron och skapa en trygg och positiv miljö för eleverna. - Vikariera för lärare och leda klassen genom planerade aktiviteter och lärande. - Stötta skolans perso...
2024-04-29 2024-06-07
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i musik åk 4-9 på Adolfsbergsskolan
• Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor, elevhälsa samt skolledning. I arbetet ingår: • Undervisning i åk 4-9. • Kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling av den egna undervisningen och ämnet. • Samarbete i arbetslag, elevhälsa och skolledning. I ditt uppdrag bedriver du undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt skriva omdömen/betygssättning. Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete...
2024-04-11 2024-05-31
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i idrott och hälsa 100% visstidsanställning på Adolfsbergsskolan
Arbetsuppgifter Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med kollegor, elevhälsa samt skolledning. I tjänsten ingår mentorskap och du ansvarar för dina mentorelevers utvecklingssamtal, dokumentation samt vårdnadshavarkontakter. Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under ett läsår. I arbetet ingår: • Undervisning och mentorskap i åk 6-9. • Kvalitetsarbete och pedagogisk utveckling av den egna undervisningen och ämnet. • Samarbete i arbetslag, elevhälsa och skolledning. • Mentorskap och utvecklingssamtal. I dag finns ett nära och ...
2024-04-11 2024-05-31
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Slöjdlärare trä och metall
Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i slöjd, trä- och metall. Mentorskap kommer att ingå.
2024-04-11 2024-06-03
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Lärare i hem- och konsumentkunskap 80- 100%
Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare i hem- och konsumentkunskap. Mentorskap kommer att ingå.
2024-04-11 2024-06-03