Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i grundskolan, årskurs F-6 Valloxskolan
Vi har babyboom och tjänstledighet på vår arbetsplats och söker därför efter två nya lärare som ska vikariera för våra föräldralediga/tjänstlediga kollegor på låg och mellanstadiet. Vikariaten avser årskurs ! och årskurs 6 och gäller vårterminen 2023 och kan eventuellt övergå i fast anställning. Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, är en tydlig ledare i klassrummet och som vet att relationsskapande med både elever och vårdnadshavare främjar en god kunskapsutveckling och skapar trygghet. Du är nyfiken och intresserad av barns lärande. Du tri...
2022-09-27 2022-10-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Sva 2 och matte-spe
Valloxskolan är en F-6-skola med ett mångkulturellt upptagningsområde. Vi som arbetar på skolan har ett öppet och trivsamt klimat och vi skrattar mycket tillsammans. Vi söker dig som tillsammans med oss vill göra det där lilla extra för våra elever. Genomföra kartläggning av nyanländas kunskaper med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial. Utföra kartläggningar/screeningar, dokumentera, planera, förbereda, strukturera, synliggöra, stötta och följa upp elevernas språkutveckling. Ge handledning i språkutvecklande arbete i den ordinarie klassund...
2022-09-27 2022-10-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent/barnskötare till Valloxskolan
Är du den som vill vara med arbeta som elevassistent/barnskötare för att stötta våra underbara elever. Som elevassistent kommer du att vara delaktig i elevernas skoldag. Det ingår att stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster, i måltids - och vid övriga aktiviteter. I din roll som elevassistent/barnskötare arbetar du för att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever som behöver ett nära vuxenstöd under skol- och fritidstid. Del av dag är arbetet belagt i klass för att stötta eleverna i kunskapsinhämtningen. Arbetet i...
2022-09-27 2022-10-21
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog med Teamledaruppdrag, Brännkärrsskolan
Som Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog med teamledaransvar på Brännkärrsskolan ansvarar du för att tillsammans med Fritidsteamet skapa goda förutsättningar för lärande genom inspirerande och lärorik undervisning under elevernas hela dag. Tillsammans skapar ni ett fritidshem som stimulerar till bland annat återhämtning, skapande och rörelse i enlighet med läroplanens mål för fritidshemmet. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av dina arbetsuppgifter. Som teamledare ingår du i ledningsgruppen på skolan som kontinuerligt ar...
2022-09-23 2022-10-10
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Västra Ängby förskola
Du kommer att få att arbeta i ett arbetslag och tillsammans arbeta för att varje barn ska få lust och nyfikenhet att lära och att leka i en tillgänglig lärmiljö
2022-09-20 2022-10-02
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Diamantens förskola
Du kommer tillsammans med ett arbetslag arbeta för att skapa lustfyllt lärande för barnen i en trygg miljö. Du kommer få arbeta både med kompetenta barnskötare och förskollärare.
2022-09-20 2022-10-02
Knivsta kommun, Skola/förskola Vikarierande barnskötare
Du kommer att få arbeta med kompetenta barnskötare och förskollärare. Tillsammans planerar ni och genomför en trygg, lustfylld och lärande verksamhet för barnen på förskolan.
2022-09-20 2022-10-26
Knivsta kommun, Skola/förskola Positiv och lösningsinriktad Elevassistent till grundsärskolans verksamhet
• Utforma fritidshemmets undervisning utifrån läroplanen för fritidshemmet och skapa aktiviteter som gör att våra elever har roligt och utvecklar så hög självständighet som möjligt. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. • Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan kring undervisningen, både under skoldagen och i fritidshemmet.
2022-09-19 2022-10-02
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarier till Alsike skola samt Knivsta kommun
Vi söker timvikarier till Alsike skola och Knivsta kommun. Som timvikarie ersätter du ordinarie lärare, elevassistent, barnskötare samt fritidspersonal vid frånvaro. Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under skoldag samt fritidshem. Undervisning kan vara i alla olika ämnen och varierar i vilken årskurs du vikarierar i. Vi ser gärna att du som söker kan tänka dig att arbeta mot flera av skolorna i Knivsta kommun. Intervju sker löpande så vänta inte med din ansökan!
2022-09-02 2022-10-28
Knivsta kommun, Skola/förskola Timvikarie till grundsärskolan på Alsike skola
Som timvikarie/elevassistent i grundsärskolan ersätter du ordinarie personal vid akut frånvaro och vid planerad frånvaro. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen och ger eleverna en bra verksamhet i fritidshemmet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Vi samarbetar i arbetslaget för att tillsammans skapa lyckade och lärorika dagar för våra elever. I arbetet strävar man efter att utveckla elevernas förmågor.
2022-09-02 2022-10-28