Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i NO och matematik åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i NO och matematik med ett stort engagemang för dina ämnen. Din undervisning kommer att vara i åk 6-9. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer att vara mentor i en av våra klasser.
2021-09-28 2021-11-30
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare mot fritidshem med teamledaruppdrag 100% Alsike skola
I ditt uppdrag som temledare ingår att: • Ingå i ledningsgruppen och ha det övergripande ansvaret över att planera och utveckla det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. • Leda det pedagogiska arbetet i teamet så undervisningen anpassas till den enskilda eleven, genom teammöten, planeringsmöten samt andra pedagogiska diskussioner. • Leda det systematiska kvalitetsarbetet i teamet. • Verka för att teamets pedagoger upprättar positiva relationer med elever och vårdnadshavare. • Planera schema för teamet • Vara ett stöd och bollplank för teamets ...
2021-09-27 2021-10-24
Knivsta kommun, Skola/förskola Fritidspedagog med verksamhetsledaransvar, Högåsskolan
Fritidspedagog/Lärare i fritidshem: För ditt uppdrag som fritidspedagog/lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet i nära samarbete med elever och kollegor. I din roll har du kontakt med vårdnadshavare, lärare, specialpedagog och andra pedagoger.
2021-09-24 2021-10-11
Knivsta kommun, Skola/förskola Fritidspersonal / Elevassistent grundsärskolan Alsike skola 90%
• Utforma fritidshemmets undervisning utifrån läroplanen för fritidshemmet och skapa aktiviteter som gör att våra elever har roligt och utvecklar så hög självständighet som möjligt. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra grundsärskolans verksamhet kontinuerligt. • Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan kring undervisningen, både under skoldagen och i fritidshemmet.
2021-09-22 2021-10-17
Knivsta kommun, Skola/förskola Skolpsykolog
Som skolpsykolog är du en del av elevhälsan och deltar i det främjande och förebyggande arbetet för elevernas utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför kartläggningar och utredningar på organisations- grupp- och individnivå. Som skolpsykolog har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till föräldrar och personal inom skolan.
2021-09-16 2021-10-17
Knivsta kommun, Skola/förskola Elevassistent till elev med diagnos inom AST
Du kommer att arbeta i ett team bestående av en elev, personal och vårdnadshavare där relationer och samarbete är avgörande. Eleven har autism och är särbegåvad = Twice Exceptional. Eleven är placerad i AST-grupp.
2021-09-08 2021-10-10
Knivsta kommun, Skola/förskola Trä- och metallslöjdslärare Adolfsbergsskolan
• Undervisa inom trä- och metallslöjd för åk 5-9. • Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga och trivas på dina lektioner och i skolan. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra dina ämnen och skolans verksamhet. Ha ett tätt samarbete med kollegor på skolan.
2021-09-01 2021-12-01
Knivsta kommun, Skola/förskola Lärare i spanska och engelska åk 5-9 till Adolfsbergsskolan
Du är utbildad lärare i spanska och engelska för åk 5-9 med ett stort engagemang för dina ämnen. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär samt är förtrogen med formativ bedömning och kollegialt lärande. Du kommer även att vara mentor. I ditt uppdrag ingår bland annat att: • Utforma din undervisning så att eleverna når kunskapskraven. • Anpassa undervisningen utifrån elevers behov. • Arbeta medvetet för att öka elevernas studiero, trygghet och trivsel. • Verka för god kommunikation mellan hem och skola. • Följa upp, analysera och hitta...
2021-09-01 2021-12-01