Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Jukkasjärvi förskola
I rollen som barnskötare på Jukkasjärvi förskola ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Jukkasjärvi skolas fritidshem
Som barnskötare i fritidshem på Jukkasjärvi skola arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rastverksamhet och arbetar tillsammans i arbetslaget för att eleverna ska nå sina mål.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Fritidsgård/Mötesplats Vittangi 50%
Vi söker nu en fritidsledare till Vittangi som leder och planerar aktiviteter med ungdomar i fritidsgården/mötesplatsen. I uppdraget ingår även att bistå med enklare läxhjälp.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bullerbyns förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2024-02-22 2024-03-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare inom samtliga ämnen till grundskolor Kiruna C inför HT-24
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2024-02-21 2024-03-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Kiruna C inför HT-23
Som lärare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rast verksamhet och arbetar tillsammans med lärarna för att eleverna ska nå sina mål.
2024-02-21 2024-03-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Svappavaara skola
Som lärare på Svappavaara skola arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du undervisar i årskurs 3-5 i engelska, idrott och hälsa, SO, NO, Elevens val samt stöttar som resurs i vissa ämnen. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2024-02-16 2024-03-01
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Vittangi skola
Som lärare i idrott och hälsa på Vittangi skola arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2024-02-16 2024-03-01
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vill du vikariera inom förskola och fritids?
I arbetet som korttidsvikarie och extrapersonal får du möjlighet att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter. Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet Time Pool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb.
2024-02-01 2024-03-17
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Svappavaara skola F-3
Som lärare på Svappavaara skola arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du kommer att undervisa i alla ämnen, inklusive musik och idrott. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2024-02-01 2024-03-05