Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Triangelskolan
Elevassistenter i Kiruna kommun arbetar i huvudsak med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av rektor tillsammans med ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituatione...
2023-03-21 2023-04-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare textilslöjd till Triangelskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-03-21 2023-04-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Musiklärare till Triangelskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-03-21 2023-04-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare/Speciallärare till Karesuando skola F-9
Detta är en tjänst vilken kommer vara uppdelad så att du arbetar 50% av heltid med specialläraruppdraget och 50% av heltid med ordinarie läraruppdrag. Som speciallärare arbetar du i nära samarbete med rektor och övrig personal på skolan. Du ingår i ett arbetslag med specialpedagogen. Du undervisar elever i behov av särskilt stöd. Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument oc...
2023-03-20 2023-04-03
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikariat - barnskötare till Fjällrävens förskola
Du ska huvudsak arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-03-16 2023-03-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikariat Barnskötare till Bullerbyns förskola Mellangården
Du kommer vara placerad på Bullerbyn Mellangården som i dagsläget befinner sig på Lombolo förskola på grund av renovering. Tjänsten omfattar 75% av en heltidstjänst. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-03-16 2023-03-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem till Abisko skola
Tjänsten uppgår till 75% av heltidstjänst. Möjlighet till att jobba extra kan förekomma. Som lärare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rast verksamhet och arbetar tillsammans med lärarna för att eleverna ska nå sina mål.
2023-03-09 2023-03-26
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vi söker vikarier inom förskola och fritids
I arbetet som korttidsvikarie och extrapersonal får du möjlighet att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter. Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet Time Care Pool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb.
2023-01-30 2023-06-30