Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Nyhemsskolan
Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att eleverna får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidshemsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för eleverna och har ett "hela dagen perspektiv". Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Via ditt sätt att leda skapar du engagemang och delaktighet. Som medarbetare i fritidshemmet: - arbetar d...
2023-09-29 2023-10-22
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Musiklärare till Nyhemsskolan
Som musiklärare hos oss kommer du att undervisa våra elever som går i årskurs 1 till 6. Tjänsten innehåller endast musikundervisning och all arbetstid gör du på Nyhemsskolan. Vi har en fin och välutrustad musiksal på skolan. Undervisningen sker i halvklass, alternativt helklass när det är små klasser, för att kunna ge bra förutsättningar för elevernas måluppfyllelse samt för dig som lärare. I rollen ingår inget mentorskap, så att du kan fokusera på undervisningen. Som musiklärare på Nyhemsskolan ansvarar du för planering, genomförande och uppf...
2023-09-29 2023-10-22
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till Introduktionsprogrammen
Arbetet innebär undervisning i grundskoleämnen på introduktionsprogrammen. I dagsläget består tjänsten av undervisning i engelska och SO-ämnen, men kan eventuellt anpassas efter behörighet och erfarenhet. Undervisningen kan ske i klass, i mindre grupper eller med enskilda elever. I din roll medverkar du till att våra elever får ett individanpassat och inkluderande bemötande, och du kan differentiera din undervisning så att alla elever får uppleva sammanhang och utmaning på rätt nivå. Arbetet sker på Duveholmsgymnasiet och på Lilla Duve. Övrig...
2023-09-28 2023-10-11
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i svenska och engelska
Vi söker en vikarierande gymnasielärare i svenska och engelska. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning och handledning av elever. Du ansvarar för elevernas lärande och utveckling via undervisning och stöd genom att utgå från varje elevs specifika kunskaper och förutsättningar. I din roll som lärare ingår även sedvanliga läraruppgifter såsom mentorskap, programgemensamma aktiviteter, planering, utvärdering och betygsättning. Du förväntas kunna driva kontinuerligt utvecklingsarbete inom kurserna och arbetslaget.
2023-09-26 2023-10-06
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Berguven/Tjädern
Som förskollärare är du mentor för en grupp barn och undervisar både enskilt och i grupp tillsammans med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter utifrån det tema vi arbetar med. Som pedagog utgår du ifrån barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att b...
2023-09-22 2023-10-15
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Berguven/Tjädern
Som barnskötare arbetar du med en grupp barn, utifrån förskollärares anvisningar, både enskilt och i grupp med dina kollegor. Vi arbetar utifrån de riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Vi ger barnen inflytande genom att erbjuda möjligheter till val mellan fler planerade aktiviteter. Du utgår från barnens frågor och nyfikenhet, där du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och ta feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbete genom att bland annat dokumentera både barnens och ...
2023-09-22 2023-10-08
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i romani chib, spanska, tyska och vietnamesiska till Mottagningsenheten
Vi söker nu en modersmålslärare i romani chib, spanska, tyska och vietnamesiska. Att arbeta som modersmålslärare innebär att du undervisar elever på ditt modersmål enligt gällande kursplan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av lektioner. Du har även ansvar för att göra skriftliga omdömen och för att sätta betyg. Arbetet som modersmålslärare innebär att du inspirerar och stimulerar eleverna till utveckling. I arbetet ingår att upprätta och hålla kontakt med vårdnadshavare.
2023-09-15 2023-10-01
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Stensättersskolan söker: Grundskollärare F-3
Vi söker en engagerad lärare för undervisning i åk 1-3. Att vara lärare hos oss innebär att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. I Katrineholm har alla elever från f-klass till årskurs 9 en egen iPad att använda i sitt skolarbete. En viktig del i din roll som lärare hos oss är att inspirera, motivera och stötta eleverna i både sin akademiska och sociala utveckling....
2023-09-13 2023-09-30
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare för särskild undervisningsgrupp till Stensättersskolan
Arbetet innebär planering och undervisning i liten grupp för elever i behov av särskilt stöd, så som exempelvis anpassad studiegång och/ eller enskild undervisning. Arbetet hos oss innebär att du är intresserad av att arbeta med elever med särskilda utmaningar och att du aktivt letar efter anpassade och utvecklande arbetsmetoder för var och en. En viktig del i din roll som lärare hos oss är att inspirera, motivera och stötta eleverna i både sin akademiska och sociala utveckling. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisnin...
2023-09-13 2023-09-30