Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskolan Karossen
Som förskollärare leder och utvecklar du undervisningen i ditt arbetslag. Du analyserar barnens lärande utifrån pedagogisk dokumentation.
2024-05-16 2024-05-29
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare 4-6 (Förstelärare), Bie skola
Du kommer att arbeta som klasslärare i årskurs fyra med sedvanliga arbetsuppgifter som undervisning, planering, mentorskap mm. Det finns möjlighet att även få uppdrag som Förstelärare om intresse finns. Då driver du det kollegiala lärandet som under nästa läsår kommer att fokusera på Synligt lärande. Du ingår i skolans arbetslag och samverkan med andralärare är en naturlig del i ditt arbete.
2024-05-06 2024-05-31
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass, Bie skola
Ditt arbete kommer att vara som lärare i förskoleklass tillsammans med resurs. I arbetet ingår också visst arbete på vårt fritidshem. Du kommer ingå i kommunens nätverk för förskoleklasser. Utöver det så finns ett samarbete med förskolan och skolor i område norr, där du ingår som en del i samverkan för att utveckla verksamheterna på område norr, vilket Bie tillhör.
2024-05-03 2024-05-24
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Intendent till Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan söker en intendent som med stort engagemang vill vara en självklar stödfunktion för ledning och andra medarbetare i verksamheten. Här får du ett brett uppdrag med stort ansvar. Som intendent på Barn- och elevhälsan arbetar du såväl med övergripande administration av mer generell karaktär som med mer kvalificerad inriktad handläggning. Du arbetar strukturerat och målinriktat utifrån givna uppdrag. I arbetet ingår generell administration, såsom exempelvis ansvar för expeditionstelefon och myndighetsbrevlåda, diarieföring, b...
2024-04-30 2024-05-19
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog till Katrineholms gymnasieskolor
Som specialpedagog på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ansvarar du för att utreda elevers eventuella behov av särskilt stöd. Du ansvarar vidare för att fatta erforderliga beslut i processen och upprätta, utvärdera och avsluta åtgärdsprogram. I tjänsten ingår även specialpedagogiskt stöd i undervisningsgrupp och handledning till lärare. Du dokumenterar ditt arbete och fattade beslut i skolans lärplattform. Du samverkar med övriga kollegor i stödorganisationen, skolledning, EHT och lärarkollegiet.
2024-03-27 2024-05-22