Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Saxlyckans vårdboende
Omvårdnadsarbete utifrån biståndsbeslut. Som undersköterska på Saxlyckan har du en viktig roll i direktkontakten med våra brukare, där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser med stor hänsyn till varje brukares individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Du medverkar på ett positivt sätt till utvecklingen av verksamheten och av dig själv i ett nära samarbete med chef och med dina kollegor. Du arbetar enligt schema dag, kväll och helg.
2023-09-26 2023-10-10
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/sjuksköterska 40 % kväll och 35% dag med heltidslön
Som sjuksköterska på denna tjänst arbetar du 40 % kväll och övriga 35% arbetar du som poolsköterska. Det innebär att du täcker upp om någon kollega är ledig eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även natt om ni kommer överens om det. Arbetet är både på vårdboende, LSS/psykiatri samt inom distrikt. Arbetstiden är dag och kväll. Natt efter överenskommelse. Helgtjänstgöring var tredje helg. Pooltillägg ingår i denna tjänst Välkommen med din ansökan
2023-09-26 2023-10-08
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Habiliteringspersonal till enhet socialpsykiatri, världens viktigaste jobb
Inom enhet socialpsykiatri bedrivs en boendestödsgrupp, socialpsykiatriskt stödboende, verkställighet av SoL kontaktpersoner, samt fyra boenden. Två av dessa boenden är LSS boenden som riktar sig mot målgruppen vuxna personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och två är SoL boenden som riktar sig mot målgruppen vuxna personer med missbruksproblematik och samsjuklighet. På boendena arbetar habiliteringspersonal med uppdrag att stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd enligt utredni...
2023-09-20 2023-10-03
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Bemanningsplanerare till socialförvaltningens bemanningsenhet
Vi söker dig som vill arbeta på Socialförvaltningens bemanningsenhet. I uppdraget ingår många olika delar med fokus på rekrytering och tillsättning av timvikarier samt sommarvikarier för att verksamheten ska få vikarier i enlighet med sitt behov. Som bemanningsplanerare kommer du att ha ett nära samarbete med socialförvaltningens verksamheter där man tillsammans arbetar med hantering av korttidsfrånvaro. Bemanningsplaneringen i samband med vikariehantering är en komplex uppgift. Det ställer krav på att du enkelt ser helhetsperspektivet och har...
2023-09-15 2023-10-10
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Psykolog till enhet barn och unga - ett viktigt jobb!
Barn och unga förstärker verksamheten med en psykolog. Arbetsuppgifter kommer att bestå av: • att göra psykologbedömningar av barn och ungdomar i pågående ärenden • handledning av personal, både i grupp och individuellt • sammanställa remisser till psykiatrin • handleda familjehem under pågående uppdrag • hjälpa till att bedöma familjehems lämplighet under utredningsskedet • bedriva internubildningar • medverka i metodutveckling internt både avseende organisation och personal • utveckla samverkan med externa aktörer. Registerkontroll För a...
2023-09-13 2023-10-01
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Ledsagare och avlösare - bidra till ett meningsfullt yrke!
Ledsagarservice Isolering är en vanlig följd av en omfattande funktionsnedsättning. En ledsagare ska underlätta socialt umgänge och kan till exempel innebära att en person med funktionsnedsättning får hjälp med att besöka vänner eller delta i aktiviteter. Uppgifterna utförs utanför bostaden. Nu söker vi ledsagare till flera brukare som har behov av ditt stöd här i Karlskoga kommun. Avlösarservice En avlösare är hemma hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det gör det möjligt...
2023-07-27 2023-09-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom vård och omsorg, hemvård och vårdboende
Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt. Du hjälper äldre som bor på ett vårdboende eller i deras hem. Det kan handla om att ge stöd för att klara vardagen såsom hjälp med att klä på sig, duscha, vara behjälplig i matsituation och medicinhantering. Du arbetar självständigt och i grupp.
2023-06-22 2023-12-17
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Timanställda vikarier inom funktionsnedsättning och enhet socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier inom enhet funktionsnedsättning . Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och helg, ibland även natt och jour. Personlig assistans: Du underlättar för brukare/personer med funktionsnedsättning, att så långt som möjligt leva sitt liv som de hade gjort utan en funktionsnedsättning. Du stödjer brukaren i vardagen såsom att sköta sin hygien, laga mat och sköta hemmet. Du arbetar hemma hos brukaren, ensam eller i mindre grupper. Habiliterin...
2023-06-22 2023-12-17