Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor för årskurserna 7-9 Lindsdalsskolorna
Denna tjänst gäller för årskurserna 7-9. Biträder rektor i dennes ledning av enhetens verksamhet med den dagliga och pedagogiska ledningen och samordningen. I tjänsten ingår fullt personal-, verksamhetsansvar och elevhälsaarbete. Nu söker vi dig som är trygg och tydlig ledare med känsla för pedagogiskt ledarskap. Du är intresserad av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. I tjänsten ingår att vara operativ i det vardagliga arbetet för pedagogerna och eleverna. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med rektor och biträdande rekt...
2024-05-17 2024-06-06
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kurator Rocknebyskolan
Du är en viktig pusselbit! Vår kurator ska gå på föräldraledighet och vi ser därför fram emot att samarbeta med dig. Uppdraget som skolkurator hos oss innebär att du är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Du kommer att arbeta med våra elever i nära samarbete med personal, vårdnadshavare och skolledning. Du bidrar med ett socialt perspektiv och arbetar hälsofrämjande och förebyggande på både individ-, grupp- och organisationsnivå. I arbetet ingår bl a samtal med enskild elev och/eller vårdnadshavare, handledning och konsultation till ...
2024-05-16 2024-05-31
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik, fysik och teknik på Funkaboskolan
Vill du arbeta med att stötta och utveckla elever? Då har du nu möjlighet att söka ett viktigt och stimulerande arbete som lärare på Funkaboskolan. Vi vill att du är behörig lärare i matematik, fysik och teknik. Delat mentorskap ingår.
2024-05-16 2024-05-31
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska åk 7-9 Tallhagsskolan
Du ansvarar tillsammans med ledning, personal och vårdnadshavare för att elever får: trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera utbildningen i enlighet med styrdokumenten. Du dokumenterar och bedömer varje elevs måluppfyllelse och följer pedagogisk forskning och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Uppdraget innebär undervisning både i helklass men även inom ramen för skolans stödverksamhet. Du arbetar tillsammans med skolans sociala mentorer för...
2024-05-09 2024-05-31
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog särskild undervisningsgrupp Lindsdalsskolorna
Som fritidspedagog i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvar du för undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i gruppen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta elevens individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter grupperna behov. Det sker kontinu...
2024-05-09 2024-05-29
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare särskild undervisningsgrupp Kalmar kommun
Som lärare i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta elevens individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter gruppernas behov. Det sker kontinuerlig ...
2024-05-08 2024-05-30
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Falkenbergsskolan söker lärare 1-7 matematik, engelska, NO eller SO
Undervisning år 4-6 Mentorskap för elevgrupp
2024-05-08 2024-05-24
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Rocknebyskolan
Dina arbetsuppgifter: • Att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten med ett kvalitetsmedvetet och lagomfattande förhållningssätt. • Att ta ett helhetsansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. • Att samarbeta nära med andra rektorer och förvaltningens stödfunktioner för att ständigt förbättra skolans resultat.
2024-05-07 2024-05-29
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare sv/so + idrott åk 4-6
Mentor i åk 4. Undervisning åk 4-6 i ämnena sv/so + idrott. Ansvar för planering, bedömning och uppföljning. Kollegialt samarbete i arbetslaget.
2024-05-03 2024-05-19
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarie inom förskola och skola
Vi behöver fler timvikarier vid Kalmar kommuns förskolor och grundskolor. Vikariepoolen ger dig en fot in på en arbetsmarknad med ljusa framtidsutsikter och erfarenhet av pedagogiskt arbete med barns och elevers utveckling och lärande. Ta chansen att prova på ett meningsfullt arbete!
2024-05-01 2024-05-31
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Förstelärare mot Fritidshem - Pårydsskolan - den mindre skolan
I din roll som förstelärare kommer du att; • ha det övergripande ansvaret för fritidshemmets utveckling och organisation, både på lång och kort sikt. • leda ämnesgrupp för lärare i fritidshem • leda, planera och genomföra pedagogiska aktiviteter utifrån elevernas individuella behov och intressen. • skapa en inkluderande och positiv atmosfär där alla elever känner sig sedda och respekterade. • utveckla och implementera projekt och teman som främjar och berikar elevernas resa och utveckling. • samarbeta med kollegor och föräldrar för att stärka...
2024-04-30 2024-05-23