Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kävlinge kommun, LSS och Socialpsykiatri Stödfamilj LSS till Kävlinge kommun
Är du/ni intresserade av ett givande och utvecklande uppdrag? Då kanske ni vill anmäla ert intresse för att vara stödfamilj till en pojke som i korthet kan beskrivas så här: Jag är en nyfiken, aktiv pojke som är nio år. Jag har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket bland annat gör att jag behöver och mår bra av fasta och förutsägbara rutiner och tydliga vuxna. Jag är en social, kärleksfull, humoristisk och påhittig kille som gillar utomhusaktiviteter, att skapa och umgås med andra barn. Min stödfamilj behöver bestå av en eller två om...
2021-01-15 2021-01-31
Kävlinge kommun, Gruppboende demens - Billingshäll Kävlinge Undersköterska till Billingshäll vikariat på natten!
Vi söker en undersköterska till vårt team på Billingshäll till ett vikariat på natten! Som undersköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att tillgodose kommuninvånares individuella behov av god omvårdnad. Det kan till exempel handla om att efter önskemål ge praktiskt och emotionellt stöd med den dagliga livsföringen, skapa goda måltidsupplevelser, sociala aktiviteter etc. På delegation av legitimerad personal kan du komma att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande arbetsinsatser.
2021-01-11 2021-01-25
Kävlinge kommun, Område Öst Undersköterska till Hemvården Öst
Vi söker två undersköterskor till vårt team! Som undersköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att tillgodose kommuninvånares individuella behov av god omvårdnad. Det kan till exempel handla om att efter önskemål ge praktiskt och emotionellt stöd med den dagliga livsföringen, skapa goda måltidsupplevelser, sociala aktiviteter etc. På delegation av legitimerad personal kommer du att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande arbetsinsatser.
2021-01-08 2021-01-22
Kävlinge kommun, Omsorg Utvecklingsledare till sektor Omsorg i Kävlinge kommun
Den här tjänsten ger dig chansen att vara en del i sektor Omsorgs strategiska och operativa ledning samt vara en viktig kugge i sektorns utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta på uppdrag från sektorchefen och ingå i sektorns ledning. I ditt uppdrag leder du sektorns gemensamma utvecklingsarbete "From Good to Great" utifrån beslutad utvecklingsstrategi och vår målstyrningsprocess. Du ger stöd och följer de olika delprojekt som är prioriterade, skapar systematik kring utvecklingsinsatser samt stödjer och samordnar utvecklingsarbetet såväl öv...
2021-01-07 2021-01-21
Kävlinge kommun, Omsorg Sommarvikariat till sektor Omsorg i Kävlinge kommun
Som sommarvikarie i Kävlinges sektor Omsorg arbetar du tillsammans med undersköterskor och stödassistenter för att ge personlig omvårdnad till medborgare som har ett fastställt behov av våra insatser. Sektor Omsorg är en stor organisation, vilken består av flera enheter som i sin tur arbetar med olika delar inom äldreomsorgen och LSS. Somliga arbetsgrupper utför hemtjänstinsatser hemma hos medborgarna, andra enheter ger omsorg på äldreboenden för fysiskt funktionshindrade människor eller för människor som exempelvis lever med demenssjukdom....
2021-01-05 2021-03-31
Kävlinge kommun Exploateringsingenjör till Kävlinge kommun
Kävlinge växer, framförallt i våra större orter Kävlinge och Löddeköpinge. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan med sikte på 2040 och 45 000 invånare. Attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära lägen, en utbyggd välfärdsservice och möjligheter för näringslivet att växa är frågor i fokus. Nya spännande planeringsområden är på gång. Vi behöver därför stärka vår kompetens inom mark- och exploatering med en erfaren exploateringsingenjör. Vi söker en person som vill vara med och aktivt driva samhällsutvecklingen i Kävlinge kommun. Som expl...
2020-12-21 2021-01-26
Kävlinge kommun, Omsorg Sjuksköterska/Distriktssköterska till Sektor Omsorg i Kävlinge Kommun
Är du sjuksköterska och nyfiken på framtidens hemvård, jobba med digitala verktyg som ger dig möjligheter att planera hälso- och sjukvårdsinsatser på ett tryggt och säkert sätt? Du kommer att samarbeta med flera olika yrkesprofessioner och syftet med samverkan är att planera och utföra väl anpassade insatser till kommunens invånare samt att bedriva hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. Du ansvarar även för handledning och delegering av undersköterskor.
2020-12-17 2021-01-29
Kävlinge kommun, Dösjebroskolan Slöjdlärare till Dösjebroskolan i Kävlinge kommun
Du planerar, bedriver och utvärderar din undervisning med en självklar utgångspunkt i rådande styrdokument. Du deltar aktivt i det kollegiala arbetet i vårt lärararbetslag och har möjlighet till att ingå i ett kommunövergripande nätverk bestående av slöjdlärare från andra skolor. Du inspirerar våra elever till kreativitet och bidrar till ett lustfyllt lärande i ditt ämne. Skolan har ändamålsenliga lokaler för trä/metall- och textilslöjd.
2020-12-16 2021-01-29
Kävlinge kommun, Område Väst Undersköterska till Omsorgsstöd i hemmet, område Väst (Löddeköpinge)
Vi söker utbildad undersköterska till vårt team! Som undersköterska ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att tillgodose kommuninvånares individuella behov av god omvårdnad. Det kan till exempel handla om att efter önskemål ge praktiskt och emotionellt stöd med den dagliga livsföringen, skapa goda måltidsupplevelser, sociala aktiviteter etc. På delegation av legitimerad personal kan du komma att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande arbetsinsatser.
2020-11-30 2021-01-31