Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterska vikariat till Kaitumgården vård och omsorgsboende
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjligh...
2022-12-05 2022-12-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterskor, dagtid, till Kaitumgårdens vård- och omsorgsboende
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete.
2022-12-05 2022-12-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Verksamheten vård- och omsorgsboende söker administrativt ledningsstöd
I rollen som administrativt chefsstöd förväntas du bland annat sköta kontroll och kontering av fakturor. Du ska svara på personalens frågor om praktiska saker, t ex lösenordsfrågor, behörighetsbeställningar etc. Du är även den som kontaktar anhöriga i frågor som handlar om de boende, t ex vid beviljandet av insatser och är vår kontakt när anhöriga själva hör av sig med frågor. Det kommer även innebära ha kontroll samt sköta om beställningar av förbrukningsmaterial till våra boenden.
2022-11-21 2022-12-10
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2022-11-21 2022-12-11
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Socialsekreterare - inriktning barn och unga
Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt. Vidare komme...
2022-11-16 2022-12-18
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Enhetschef till Kaitumgårdens vård- och omsorgsboende
I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta och samverka även med andra enheter. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål. Vår värdegrund utgår från att alla människor möts med respekt och lika ...
2022-11-14 2022-12-31