Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Behandlare till öppenvården
Som behandlare kommer du att möta personer som på något sätt behöver en förändring i sin situation. I huvudsak arbetar du på uppdrag av avdelningens socialsekreterare. Öppenvården arbetar med många olika former av problematik, dels med familjer som behöver socialtjänstens stöd och dels individuellt med enskilda. Uppdragen öppenvården arbetar med kan exempelvis handla om föräldraskap, missbruksproblematik eller våld i nära relation. Vårt arbete handlar om att stödja och motivera till en förändrad livssituation. Vi hoppas att du känner dig bekväm...
2023-03-28 2023-05-02
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Socialsekreterare
Vi på biståndsenheten, barn unga och familjehem söker nu ytterligare en kollega. Som socionom/socialsekreterare har du en viktig roll som innebär att du arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. Söker du tjänsten och är nyutexaminerad, kanske har du arbetat några få år eller med annat socialt arbete så erbjuder vi dig nära handledning av en erfaren socialsekreterare. Vi lovar dig en bra och individuell anpassad introduktion till yrket och garanterar en rimlig arbetsbelastning. Beroende ...
2023-03-28 2023-05-02
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterskor dagtid till Kaitumgården
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjli...
2023-03-01 2023-04-23
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterskor, sommarvikarier till Kaitumgården i Jokkmokk
I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Arbetstide...
2023-02-24 2023-04-23
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Enheten funktionsnedsättning söker sommarvikarier
Enheten för funktionsnedsättning lyder under LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, På gruppbostäderna bor idag 4 individer med olika former av funktionsnedsättning, men med en gemensam nämnare, de är i behov av stöd i det dagliga livet. På Skogsgläntan har vi även brukare som bor ute i egna hem och har boendestöd. Vår uppgift är att, med god kvalitet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet där respekten för den enskildes självbestämmande och integritet hamnar i första rummet. Du ingår ...
2023-02-21 2023-04-30
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Jokkmokk söker semestervikarier för sommaren 2023
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2023-02-14 2023-04-30
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hemtjänsten i Vuollerim söker semestervikarier för sommaren 2023
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2023-02-13 2023-04-30
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Leg. Sjuksköterska natt, sommarvikariat
Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbe...
2023-01-04 2023-05-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Leg. Sjuksköterskor för sommarvikariat
Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd a...
2023-01-04 2023-05-31