Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Fritidspedagoger
Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett uttalat ansvar för fritidsverksamheten och att undervisningen på fritidshemmet sker i samverkan med skolan och håller en god kvalitet. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.
2023-03-22 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Fritidspedagog deltid, vikariat
Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett uttalat ansvar för fritidsverksamheten och att undervisningen på fritidshemmet sker i samverkan med skolan och håller en god kvalitet. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.
2023-03-22 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Grundskollärare till anpassad grundskola
Som grundskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du kommer främst att arbeta mot de yngre åldrarna med särskilt ansvar för förskoleklass och fritidshem. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.
2023-03-22 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Grundskollärare
Som grundskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du kommer främst att arbeta mot de yngre åldrarna med särskilt ansvar för förskoleklass och fritidshem. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.
2023-03-22 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - Bild
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - Moderna språk och modersmål Lulesamiska
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - Matematik, No, Teknik
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - Matematik och Teknik
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - Musik
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-9, och även med elever i åk 3, där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - modersmål Nordsamiska
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Pedagogsisk resurs - anpassade grundskolan
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara elevers stöd i sociala- och lärandesituationer. Arbetet kan vara riktat mot enskild elev men också till elevgrupp som behöver stöd för att tillgodogöra sig utbildningen. Du kommer att arbeta med elever som av olika anledningar behöver extra stöd och coaching. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan arbeta både enskilt och i grupp. Du har god och löpande kommunikation med lärare, mentorer och vårdnadshavare. Tillsyn och aktiviteter...
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Pedagogisk resurs
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara elevers stöd i sociala- och lärandesituationer. Arbetet kan vara riktat mot enskild elev men också till elevgrupp som behöver stöd för att tillgodogöra sig utbildningen. Du kommer att arbeta med elever som av olika anledningar behöver extra stöd och coaching. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan arbeta både enskilt och i grupp. Du har god och löpande kommunikation med lärare, mentorer och vårdnadshavare. Tillsyn och aktiviteter...
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - samiska textil- och mjukslöjd
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 7-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - So-ämnen
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Socialpedagog
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Arbetsuppgifterna som socialpedagoger är varierande och av olika karaktär. Ditt arbete är främst förebyggande och främjande. Du arbetar målmedvetet med att skapa trygghet och goda relationer med eleverna, då du är med på raster och lektioner. Du har kontakt med elever som behöver en trygg vuxen att vända sig till. Du kommer att fokusera på skolnärvaro genom att se till att alla elever är på sina lektioner. Du anordnar rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter för ...
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Speciallärare - Matematik
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Specialpedagog
Vårt största fokus är att utveckla undervisningen och öka elevernas kunskaper. Vi har börjat med det, vill du vara med? Vi arbetar aktivt med målområdet jämställdhet vilket innebär tydlighet i undervisningen, fokus på studieteknik samt att skapa en trygg och god studiemiljö. Vi söker dig som vill arbeta som specialpedagog på Östra skolan i Jokkmokk.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Ämneslärare - moderna språk Tyska
På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.
2023-03-21 2023-04-16
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen söker Barnskötare
Som barnskötare i förskolan medverkar du för att driva och utveckla och dokumentera det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan och verksamhetsidé. Tillsammans med dina kollegor planerar, dokumenterar, genomför, utvärderar, reflekterar och analyserar du verksamheten i förhållande till barns utveckling och lärande.
2023-02-14 2023-03-27
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Barn- och utbildningsavdelningen söker Förskollärare
Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.
2023-01-16 2023-03-27