Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Julens hjältar – timvikarier till vården
Oj, hur ska vi beskriva en vanlig dag på alla våra enheter? Om vi skulle fråga våra timvikarier om hur en vanlig dag ser ut så skulle arbetsuppgifterna bestå av att hjälpa våra medborgare och ge dem det lilla extra som bidrar till deras glädje i vardagen. Om vi skulle lista några av arbetsuppgifterna skulle det vara: • Städa och laga mat • Intimhygien • Hjälpa till vid förflyttningar • Dokumentera Du kan även få förbereda eller följa med på aktiviteter, hämta och lämna samt stödja i livets slutskede. Vårdyrket är ett varierat arbete och flex...
2023-09-29 2023-10-22
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Stödassistent LSS
I vår verksamhet jobbar vi med att skapa delaktighet och inflytande för brukarna genom arbetssättet IBIC, individens behov i centrum. Ditt uppdrag som stödassistent innebär att utifrån brukarens behov och intressen utveckla och erbjuda ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till att ge individen ett meningsfullt, utvecklande och självständigt liv. I arbetet ingår att kartlägga färdigheter och stödområden för att hitta rätt anpassningar utifrån brukarnas behov och beställning. Stödet ska leda till att brukaren ska bli så delaktig och själv...
2023-09-27 2023-10-27
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Förvaltningscontroller
I din roll som förvaltningscontroller kommer du tillsammans med gruppen att arbeta med budgetering, övergripande budgetuppföljning, sammanställande av verksamhetsberättelser och delårsrapporter/årsbokslut, i arbetet ingår såväl strategiskt som operativt arbete. I ditt uppdrag är också förvaltningens kontaktperson gentemot kommunens centrala ekonomiavdelning samt ingår i ett antal olika arbetsgrupper. Du är också föredragande i ledningsgrupp och nämnd. Även omvärldsbevakning kommer ingå i dina arbetsuppgifter. Tillsammans med andra controllers ...
2023-09-26 2023-10-16
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kockar och Köksbiträden till äldreomsorgen (timvikarier)
Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för framförallt våra äldre kunder. I våra restauranger tillagar vi säsongsanpassade och näringsriktiga måltider. Måltiderna lagas från grunden och serveras i restaurangen, äldreboenden eller paketeras i matlådor till hemtjänsten. Arbetet som köksbiträde innebär varierande arbetsuppgifter inom storhushåll och att vara kockarna behjälplig. Vanligt förekommande uppgifter är matlagning, salladsberedning, disk, portionering, kassahantering och varuplockning. ...
2023-09-25 2023-10-25
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Leg. Arbetsterapeut till Hälso- och sjukvårdsenheten inom Funktionshinder.
Teamet, teamet, teamet! Succén skapar du inte ensam. Vi lägger alla våra pusselbitar runt den boende, du, sjuksköterska, fysioterapeut och omsorgspersonal. Tillsammans arbetar vi personcentrerat och engagerar oss i patientens bästa. Tycker vi olika diskuterar vi, vrider och vänder och ser till att få alla bitarna på plats. Det är kul! Du kanske har läst uttrycket vi är inne i en spännande utvecklingsfas förut? Och tänkt direkt att där är det kaos Men vet du, vi ÄR inne i en spännande utvecklingsfas. Det är inte kaos, men det är roligt. Alla kan...
2023-09-22 2023-10-08
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Timvikarier önskas till grupp-och servicebostäder samt daglig verksamhet (SOL och LSS)
Som Stödassistent inom LSS och Socialpsykiatri förväntas du: - Hjälpa, motivera och ge stöd och service i den dagliga livsföringen. - Skötsel av hem och vardagliga sysslor - Stödja och hjälpa samt ansvara för daglig matlagning - Bidra till en meningsfull och bra tillvaro. - Hjälpa boende med bokning av sjukvård och ledsagning. - Följa med på och hålla i sociala aktiviteter, både gemensamma och individuella. - Tillsammans med dina kollegor, ansvara för verksamhetens gemensamhetsytor och lokaler samt en trivsam arbetsmiljö - Ha kont...
2023-09-21 2023-10-27
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Vuxenenheten/missbruk
Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar för myndighetsutövning för vuxna med missbruksproblematik, övrig social problematik och de personer som vill lämna en kriminell livsstil. Vår målsättning är att stärka den enskilde att hitta hållbara lösningar där individens egna resurser tas till vara. I din roll kommer du att utreda behov av bistånd efter ansökan enligt SoL och LVM. Därutöver kommer du alltid att regelbundet följa upp beviljade insatser. Vi anser att helheten är större än summan av delarna och prioriterar därför att samverka int...
2023-09-19 2023-10-10
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla
Vi erbjuder stöd och behandling till vuxna våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. Vi arbetar på uppdrag från Vuxenenheten och Barn- och Ungdomsenheten samt har en öppen serviceyta där klienter kan söka stöd på eget initiativ. Vi arbetar i nära samarbete med hela öppenvården och socialtjänstens olika enheter. Rådgivning till andra yrkesverksamma, att utbilda inom området våld i när relation samt att informera om verksamheten ingår även i verksamhetens uppdrag. Vi lägger stor vikt vid gott professionellt bemötande till ...
2023-09-15 2023-10-08
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare till Biståndsenheten LSS
Arbetet som handläggare på Biståndsenheten LSS är viktigt, inspirerande och utvecklande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL samt Lagen om riksfärdtjänst. I arbetet ingår det att du samarbetar med den enskilde, dennes anhöriga, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du kommer att ges goda möjligheter att påverka och bidra till det utvecklingsarbete som pågår i verksamheten. Du arbetar nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning och...
2023-09-15 2023-10-15
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Studentmedarbetare -Socialsekreterare till Försörjningsstöd Nybesök och etablering
Vi söker dig som är socionom eller studerar till socionom och som gillar och har ett engagemang för det sociala arbetet inom ekonomiskt bistånd. Nybesöksgruppen ansvarar för telefonmottagning och bedömning av helt nya ansökningar avseende ekonomiskt bistånd. Inom teamet genomförs även nybesök med klienten, utredning, handläggning av ansökan och hembesök. Inom nybesök har du kortvariga kontakter med klienterna. I etableringsgruppen ingår mottagande av nyanlända samt utredning och handläggning kopplat till ekonomiskt bistånd för målgruppen som i...
2023-09-08 2023-09-30
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Lönnen och Lindens vård- och omsorgsboende
Som undersköterska hos oss är samarbete en viktig del för det dagliga arbetet, så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Här stöttar vi varandra och ser och antar utmaningar med stor nyfikenhet och engagemang. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på vård- och omsorgsboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varje enskilds behov. Du stödjer den boende i dennes dagliga livsföring. I arbetet i...
2023-08-16 2023-10-01