Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Socialsekreterare till Mottagningsenheten barn och unga
Som socialsekreterare på Mottagningsenheten är din huvudsakliga uppgift att hantera anmälningar rörande barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. De flesta muntliga anmälningar kommer in till enheten via kommunens servicecenter. Tillsammans med våra kollegor på servicecenter har du en viktig funktion som den första kontakten inom socialtjänsten för medborgaren och för våra samarbetspartners. Vi gör också en del avgränsade utredningar hos oss Arbetet är varierat och omväxlande och innebär många men kortvariga kontakter med både individer och familj...
2024-02-23 2024-03-17
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Socialsekreterare till Barn och Unga
Som socialsekreterare kommer du att ha ansvar över myndighetsutövning för målgruppen barn 0-20 år och deras föräldrar. Vårt arbete bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på vilka resurser, styrkor och risker som finns i familjen och nätverket. Många av våra möten sker i nätverksform. Viktigt är att lyssna till och ta hänsyn till familjens egna lösningar och särskilt till barnets egen beskrivning av sin situation. Vi värnar om barnets/den unges delaktighet och försöker hela tiden utveckla detta, till exempel genom att skriva u...
2024-01-25 2024-03-03