Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Analytiker till kvalitet och utveckling på Barn – och Ungdomsförvaltningen
Som analytiker medverkar du i sammanställningar och analyser av skolors och förskolors resultat samt tar fram och presenterar statistik och andra underlag för beslut på olika nivåer. Du stödjer skolors och förskolors analysarbete och bidrar i utvecklingen av utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Du medverkar i planering och uppföljning av olika uppdrag och projekt på förvaltningen samt bidrar i utvecklingen av våra system för utbildningsstatistik. Arbetet genomförs både självständigt och i nära samarbete med kollegor på avde...
2024-05-06 2024-05-26
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Timvikarie, barnskötare till bemanningstjänst
Som timanställd barnskötare på Järfälla kommun ersätter du ordinarie medarbetare vid deras frånvaro. Som barnskötare arbetar du i förskola, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Enheternas behov styr helt och hållet hur mycket arbete du kommer att få och vi kan därför inte garantera dig arbete varje dag. Då våra verksamheter till största del har stängt under sommaren har vi främst behov under terminerna. Du bör bo inom rimligt avstånd från Järfälla för att kunna ta dig till arbetsplatserna inom skälig tid. Vi använder oss...
2024-05-06 2024-05-24
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Socionom och psykolog med skolbakgrund till skolsocialt team i Järfälla kommun
Barn- och ungdomsförvaltningens medarbetare bidrar till det skolsociala teamet genom god kunskap om skolans uppdrag, organisation och arbetssätt. En huvudsaklig arbetsuppgift är att ge skolpersonal stöd i arbetet med att utreda och få fördjupad kunskap om orsak till elevens skolfrånvaro. Teamets medlemmar har ett viktigt uppdrag att vägleda skolan i att identifiera och konkret utforma åtgärder som ökar närvaro och främjar elevens utveckling och lärande. I det operativa uppdraget med elevärenden arbetar du nära socialtjänstens två skolsocionomer...
2024-05-02 2024-05-26