Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till Jutarums förskola
Inför höstterminen 2023 söker vi en förskollärarkollega med drivkraft att utveckla den pedagogiska verksamheten. Du som söker ska vilja vara med och utveckla vår undervisning och utbildning på Jutarums förskola med utgångspunkt i tillgängliga lärmiljöer för alla barn såväl fysiska som pedagogiska och sociala miljöer. Vi tar på olika sätt sikte på framtiden för att barnen som är hos oss ska få den bästa grund vi kan ge dem för att kunna möta framtiden som världsmedborgare. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du som förskollärare för det systema...
2023-03-23 2023-04-16
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till Gullbrandstorps förskola
Vi söker en förskollärare till en av våra 1-3årsavdelningar på Gullbrandstorps förskola. Som förskollärare vill du vara med och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Du utgår alltid från att barn kan, och du ser det som din uppgift att stimulera barnen till att utforska och vara nyfiken på sin omvärld tillsammans med andra, enskilt och tillsammans med dig som en viktig medupptäckare. Som förskollärare ansvarar du för att planera, dokumentera, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan tillsam...
2023-03-22 2023-04-05
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till Lineheds förskola
Vi söker tre engagerade förskollärare som vill ta ansvar och driva utveckling tillsammans med oss. Du är intresserad av att arbeta utifrån Reggio Emilias värdegrund och människosyn. Tillsammans har vi fokus på att driva verksamheten framåt i riktning mot våra pedagogiska ställningstaganden och vår vision, som ett tillägg till Lpfö, Barnkonventionen och Skollag. Som förskollärare kommer du tillsammans med arbetslaget och hela förskolan ta ansvar för undervisningen och leda arbetet med reflektion, planering, utvärdering, uppföljning och utveckli...
2023-03-16 2023-03-31
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare Österängs förskola
Österängs förskola söker nu en förskollärare som brinner för barns språkutveckling och som har hjärta för alla barns rätt till likvärdig utbildning. Vi söker dig som är ödmjuk, har mod, förmåga att leda dig själv och andra, har nytänkande samt ett socialt och miljömässigt hållbarhetstänk. Som förskollärare har du ansvar och leder arbetet med planering av undervisning, utvärdering, uppföljning och utveckling tillsammans med hela arbetslaget och i samarbete med hela förskolan. På vår förskola har avdelningarna schemalagd arbetslagsplanering och a...
2023-03-10 2023-03-26
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till nybyggda Albinsro förskola
Utifrån ett stort söktryck till nyöppnade Albinsro förskola kommer vi redan i augusti att starta upp vår 3:e avdelning. I samband med detta söker vi nu ytterligare 1-2 förskollärare. Vi söker dig som vill vara med från start och bygga upp en helt ny verksamhet! Som förskollärare ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet, utvecklingssamtal och övergångar. Detta innebär att planera, dokumentera, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet utifrån våra styrdokument. Genom utmanande och engagerad undervisning vill ...
2023-03-08 2023-04-02
Halmstads kommun, Skolområde A Förskollärare till Engelbrekts förskola
Du som söker vet att förskollärare är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att varje dag finna de där stunderna när barnens stjärnögon gnistrar av lust att utforska, undersöka och lära sig nya saker. Du har en inre motivation och drivkraft att skapa avtryck i barnens liv! Ditt engagemang kommer inifrån och du går inte bara till jobbet för att få lön. Du har förmågan att axla förskollärarens uppdrag med fokus på att ansvara och...
2023-02-24 2023-03-31