Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Skola Sofiebergsskolan söker fritidspedagog/ lärare i fritidshem
Hos oss kommer du ingå i arbetslag för fritids, ansvara för rastaktiviteter och samverka i en klass. Du kommer ansvara för planering, utvärdering och utveckling av fritidsverksamheten i enlighet med styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Vill du arbeta i en verksamhet där vi tillsammans skapar en lärmiljö där varje elev får utvecklas så långt som möjligt? I så fall ser vi fram emot din ansökan, där du beskriver din erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem och hur du arbetar för att bidra till att alla elever ska få lära oc...
2024-05-24 2024-06-09
Halmstads kommun, Skola Lärare inr fritidshem eller förskollärare till Jutarumsskolans fritidshem
Vi söker en lärare med inriktning fritidshem eller förskollärare. Som lärare ansvarar du tillsammans med övriga i arbetslaget för fritidsverksamheten. Detta innebär planering, dokumentering och utvärdering för att kunna utveckla verksamheten utifrån skolans styrdokument. Vi utgår från elevernas behov, erfarenheter och tänkande och anpassar våra aktiviteter till att elever har olika förutsättningar. Vårt uppdrag är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda aktiva ras...
2024-05-23 2024-05-31
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare i musik till Trönningeskolan
Vi saknar dig! Vi söker just DIG som vill bygga upp och utveckla vår musikundervisning för skolans alla elever i årskurs 3-9 med start så snart som möjligt. Du ser musikämnet som viktigt för att få kreativitet och lust till lärande att växa hos våra elever. Din undervisning i musik ska ge eleverna förutsättningar att vara en del av sociala gemenskaper, ha betydelse för dennes identitetsutveckling, skapa musik, uttrycka sig i musikalisk form och öka möjligheten att delta i samhällets kulturliv. Du kommer få möjlighet att påverka både verktyg, in...
2024-05-23 2024-06-06
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare till Brunnsåkersskolan årskurs 4-6
Vill du vara med oss och skapa goda förutsättningar för elevers fortsatta lärande? Är du mån om din egen, kollegors och elevernas utveckling? Är du engagerad och motiverad att bidra till vår gemensamma arbetsmiljö? Tilltalas du av frågorna är tjänsten hos oss på Brunnsåkersskolan något för dig! Vi söker nu en grundskollärare med bred behörighet för undervisning i åk 4-6. Det finns möjligheter att tjänsten blir en förstelärartjänst. Detta under förutsättning att du önskar en förstelärartjänst och att du har de kvaliteter som efterfrågas. Som f...
2024-05-23 2024-06-02
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare i hem- och konsumentkunskap till Brunnsåkersskolan åk 6-9
Vill du vara med oss och skapa goda förutsättningar för elevers fortsatta lärande? Är du mån om din egen, kollegors och elevernas utveckling? Är du engagerad och motiverad att bidra till vår gemensamma arbetsmiljö? Tilltalas du av frågorna är tjänsten hos oss på Brunnsåkersskolan något för dig! Vi söker nu en lärare i hem- och konsumentkunskap för undervisning i årskurs 6-9. Det finns möjligheter att tjänsten blir en förstelärartjänst. Detta under förutsättning att du önskar en förstelärartjänst och att du har de kvaliteter som efterfrågas. S...
2024-05-22 2024-06-02
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare hemkunskap till Trönningeskolan
Vi söker en lärare i hemkunskap till Trönningeskolan och i tjänsten ingår ett delat mentorskap tillsammans med en kollega i arbetslaget. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare med goda pedagogiska färdigheter i mötet med eleverna. Du har höga förväntningar på eleverna och kan motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och ...
2024-05-20 2024-06-03
Halmstads kommun, Skola Logoped till Nyhemsskolans språkprofil
Som logoped på Nyhemsskolan i språkprofilen arbetar du kontinuerligt operativt med våra elever varje vecka, handleder pedagoger, utreder och ingår i teamet med ansvarspedagoger, specialpedagog, logoped och dramapedagog. Du är delaktig i intagningarna av elever till språkprofilen. Du kommer också att ingå till viss del i skolans EHT. Det medicinska ansvaret ligger under centrala elevhälsans chef. Din närmaste chef blir rektor på Nyhemsskolan Anette Nyd Lind. Du kommer också att ingå i centrala elevhälsans logopediska nätverk med träffar ca en gå...
2024-05-17 2024-05-26
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare åk 4-6 Klaraskolan
Vi söker nu en lärare med bred ämnesbehörighet för undervisning på mellanstadiet i åk 5. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att ha ett nära samarbete med andra lärare. Som lärare på Klaraskolan är det viktigt att du är en trygg och tydlig ledare, du har goda pedagogiska färdigheter och är skicklig på att anpassa undervisningen till elevernas behov. I din undervisning utgår du ifrån ett relationellt perspektiv, använder samarbetsstrukturer för en elevaktiv undervisning i idrott och har ett formativt förhållningssätt. Du har höga förvänt...
2024-05-17 2024-05-31
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare i spanska Ranagårdsskolan
Vi söker en behörig spanskalärare till vår nybyggda skola. Du kommer ansvara för spanskaundervisningen. Eftersom vi vid uppstarten av skolan ht 23 bara har 7 klasser åk 6-8 är detta en tjänst att växa in i, därför kommer du undervisa i andra ämnen också. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga lärare och personal. Övrigt Arbetsgivaren har ambitionen att på nytt återuppta en dialog med Sveriges lärare om ett lokalt avvikelseavtal när grundorganisationen med lärare är fastställd under våren 2024. Det är viktigt att du som lärare på Ranagård...
2024-05-16 2024-06-02
Halmstads kommun, Skola Lärare fritidshem till Snöstorpsskolan
Vi söker nu personal till vårt fritidshem. Hos oss på Snöstorpsskolan blir du en viktig person i vårt lagbygge som arbetar tillsammans för eleverna under hela skoldagen. Vi har fyra olika fritidshem som tillsammans ansvarar för fritidsverksamheten. Fritidshemmen har ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans med rektor och ansvarig lärare i fritidshem. Ni har en gemensam planering under en förmiddag i veckan där det finns en väl inarbetad mötesstruktur som möjliggör samarbete mellan fritidshemmen. Utöver den gemensamma förmiddagen har du ett t...
2024-05-16 2024-05-30
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare f-3 Ranagårdsskolan
Du kommer tillsammans med andra lärare på lågstadiet ansvara för att utveckla och genomföra en likvärdig och kvalificerad undervisning. Till hösten 2024 kommer ditt mentorskap troligen vara i en åk 2. Du har ett nära samarbete med fritidshemmet och elevhälsan. Under skolans uppstartsår kommer du att vara med att utveckla Ranagårdsskolan mot visionen att utveckla den bästa möjliga skolan i Halmstad. Övrigt Arbetsgivaren har ambitionen att på nytt återuppta en dialog med Sveriges lärare om ett lokalt avvikelseavtal. Det är viktigt att du som lä...
2024-05-16 2024-06-02
Halmstads kommun, Skola Speciallärare till Klaraskolan
Som speciallärare på Klaraskolan bidrar du med kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av stödinsatser på grupp- och individnivå. Du samverkar med lärare, resurspedagoger och elevhälsans olika professioner i det förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbetet. Du arbetar med strategier och strukturer som gynnar det främjande och förebyggande arbetet och genom höga förväntningar och en positiv tro på att alla kan lyckas bidrar du till en progression i elevernas lärande. Vi söker dig som vill arbeta nära lärarn...
2024-05-15 2024-05-30
Halmstads kommun, Skola Lärare inr fritidshem till Ranagårdsskolan
Till att börja med kommer du få den fantastiska möjligheten att tillsammans med andra starta upp och utveckla fritidshemmet på Ranagårdsskolan. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Vi ser att du i detta arbete axlar ett pedagogiskt ansvar som kräver både uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen för eleverna motivera dem så att de når goda resulta...
2024-05-15 2024-06-02
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare fra/eng Solbackeskolan 6-9
Som ämneslärare träffar du våra elever från årskurs 6-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag (7-9 ) samt vara mentor. Du tar ansvar för undervisningen i dina ämnen men är även med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet i stort. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du har lätt att samarbeta och ser arbetslaget som en tillgång. Tillsa...
2024-05-14 2024-05-31
Halmstads kommun, Skola Förskollärare till Eldsbergaskolans förskoleklass
Vi söker en förskollärare till vår förskoleklass på Eldsbergaskola Vi söker dig som är nyfiken, lösningsfokuserad och är en tydlig och relationell ledare i klassrummet. Vi förväntar oss att du kan arbeta systematiskt med din undervisning, både på egen hand samt i kollegiet. Detta innebär bl.a. att du har tydliga planeringar, varierad undervisning som du sedan utvärderar och analyserar med eleverna, på egen hand eller tillsammans med kollegor. Du interagerar med eleverna i undervisning som sträcker sig även utanför klassrummet i stark förvissni...
2024-05-14 2024-06-02
Halmstads kommun, Skola Biträdande rektor till Klaraskolan
Du kommer att ha ansvar för delar av verksamheten och ha rektor som närmsta chef. Du kommer tex att • aktivt medverka i skolans ekonomiska planering och måluppfyllelse. • utveckla och stödja skolans pedagogiska organisering så att varje elev får de bästa möjligheterna att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. • organisera för att det systematiska kvalitetsarbetet sker med en förankring i verksamhetens behov och att medarbetare är involverade och engagerade i arbetet. • vara en länk mellan skolans administrativa arbete och den pedagogiska ...
2024-05-14 2024-05-31
Halmstads kommun, Skola Grundskollärare sv/eng Klaraskolan
Vi söker vi en lärare med ämnesbehörighet i engelska och svenska för undervisning i åk 6-9. I tjänsten ingår mentorskap och du kommer att ha ett nära samarbete med andra lärare. Som lärare på Klaraskolan är det viktigt att du är en trygg och tydlig ledare, du har goda pedagogiska färdigheter och är skicklig på att anpassa undervisningen till elevernas behov. I din undervisning utgår du ifrån ett relationellt perspektiv, använder samarbetsstrukturer för en elevaktiv undervisning i idrott och har ett formativt förhållningssätt. Du har höga förvä...
2024-05-14 2024-05-30
Halmstads kommun, Skola Lärare inr fritidshem till Andersbergsskolan
Som lärare med inriktning fritidshem är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare vid fritidshemmet har för att eleverna ska nå målen och utveckla sina förmågor kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen för eleverna motivera dem så att de når goda resulta...
2024-05-08 2024-05-24
Halmstads kommun, Skola Förskollärare/grundskollärare förskoleklass Slottsjordsskolan Skepparen
Vi söker dig som är förskollärare alternativt grundskolelärare med behörighet att undervisa i förskoleklass. Tjänsten innebär ett huvuduppdrag i förskoleklass men genom engagemang och delaktighet bidrar du även till fritidshemmets kvalité och undervisning under eftermiddagstid. Du förväntas samverka i team och uppskatta utmaningar och kollegialt lärande. Skratt och trivsel bidrar till en gemenskap som vi värnar om. Vi ser att din förmåga till engagemang, lösningsfokus och drivkraft bidrar till skolans kvalitet. Som ansvarig i en av förskolekla...
2024-05-07 2024-05-31
Halmstads kommun, Skola Skolkurator till Slottsjordsskolan Söder & Slottsjordsskolan Skepparen
Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad skolkurator som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola till att bli en skola där alla elever har möjlighet att nå så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Du är sakkunnig i socialt arbete och sociallagstiftning och står för den sociala och psykosociala kompetensen. Kompetensen innebär en fördjupad kunskap inom bland annat beteendevetenskap, inlärningsteori, samhällsvetenskap och juridik med särskild inriktning på barn, ungdom och familj. Du samverkar i ett tvärprofessionellt team inom E...
2024-05-03 2024-05-24