Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Chefsassistent
Att vara chefsassistent innebär att du i din roll bistår ledningen inom äldreomsorgen. Du är direkt underställd chefen på arbetsplatsen Strandgården och arbetar huvudsakligen med administrativa uppgifter. Rollen är bred och dina arbetsdagar kan vara mycket varierande beroende på vad som händer och vad som behöver prioriteras för stunden. I uppdraget ingår bland annat att fakturahantering, skriva anställningsavtal, hålla koll på anställningstid och företrädesrätt för vikarier, upprätta och aktualisera personalförteckningar, ta emot sjukanmälan,...
2021-10-13 2021-11-05
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Som familjebehandlare kommer du att ingå i ett team bestående av familjebehandlare och en teamledare på Familjecentrum, som är en del av Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammar. Vi arbetar med förändringsarbete i familjer, främst utifrån beviljade insatser från socialtjänsten, och har även gruppverksamhet och förebyggande insatser i olika former. Vi har kontinuerlig och nära samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård och övriga aktörer inom området.
2021-10-08 2021-10-31
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Hallstahammars kommun söker en LSS-handläggare
Som handläggare på enheten är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Du utreder och beslutar om insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), för barn och vuxna. I arbetet ingår det även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser. Arbetet innebär en dialog med de personer som söker insatser och/eller deras anhöriga. I arbetet ingår även många kontakter med andra myndigheter och organisationer. Samverkan sker med våra verkställare och andra relevanta samarbetspartners såväl internt som ex...
2021-10-07 2021-10-24
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Är du Leg Fysioterapeut och vill arbeta med både hemsjukvård och på SÄBO?
Rehabilitering och funktionsuppehållande träning för personer i ordinärt boende, kommunens särskilda boenden och i omsorgen. Handledning och utbildning inom rehabilitering och förflyttningsteknik. Delta vid vårdplaneringar/SIP. Du kommer att arbeta i team med arbetsterapeut. Arbetet innebär även nära samarbete med biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Denna tjänst kommer som tidigare nämnts vara en delad tjänst där du som fysioterapeut jobbar i hemsjukvården men också ansvarar för ett särskilt boende.
2021-09-28 2021-10-28
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Leg Arbetsterapeut
Bedömning och träning av aktiviteter i det dagliga livet, handleda och utbilda personal inom rehabilitering och förflyttningsteknik, delta i vårdplaneringar/SIP. I arbetet ingår aktivitets/funktionsbedömning, utprovning/uppföljning av tekniska hjälpmedel. Du kommer att ha ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, chefer samt omvårdnadspersonal.
2021-09-20 2021-10-20
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Vik Leg Sjuksköterska
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna. Som sjuksköterska i Hallstahammars kommun planerar och utvecklar du omvårdnadsarbetet tillsammans med övrig personal. Dina arbetsuppgifter består av medicinska bedömningar och läkemedelshantering. Ditt ledarskap innebär att du delegerar, instruerar och utbildar omvårdnadspersonal. Dag, kväll och helgtjänstgöring ingår i tjänsten. För närvarande...
2021-09-20 2021-10-20