Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Filmpedagog kulturskolan i Hallstahammar
Med anledning av att vår filmpedagog valt att gå i pension söker kulturskolan nu en ny medarbetare till denna tjänst. Kulturskolan i Hallstahammar har i uppdrag är att bedriva kulturverksamhet för barn och unga från fyra år till och med gymnasiet. Kulturskolan bedriver verksamhet i kulturhuset samt i kommunens skolor i enlighet med kommunens vision enkelt och nära. Verksamheten har ett särskilt uppdrag kring estetiska lärprocesser i samverkan med kommunens för- och grundskolor. Uppdraget innebär att estetiska lärprocesser blir en naturlig del...
2024-05-22 2024-06-16
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef kultur och bibliotek i Hallstahammars kommun
Som enhetschef är du direkt underställd förvaltningschef, har det övergripande ansvaret för enheten där du leder och utvecklar arbetet på såväl operativ som strategisk nivå. Du ingår i ledningsgruppen för kultur- och fritidsförvaltningen och deltar i verksamhetsplaneringen och utvecklingen av förvaltningen. Du ansvarar för enhetens budget, planering, genomförande, uppföljning och analyser samt för utvecklingen av enhetens verksamhet. Likaså ansvarar du för att ta fram enhetens underlag, utredningar, ärenden och liknande till nämnd och förvaltni...
2024-04-30 2024-05-26
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Föreningsutvecklare i Hallstahammars kommun
Som föreningsutvecklare ingår du tillsammans med vår seniora föreningsutvecklare i kultur- och fritidsförvaltningens stab som en stödfunktion och är direkt organiserad under förvaltningschef. Du ansvarar för samverkan, systematisk dialog, information och rådgivning till föreningar verksamma i kommunen. Att utveckla stödstrukturerna, processerna och regelverket för bidrag till föreningar är en viktig del av uppdraget i närtid. Vidare ansvarar du för motions- och fritidsanläggningar, lokaluthyrning och nyckelutlämning med tillhörande processer sa...
2024-04-30 2024-05-26