Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Högskolan i Gävle Utbildningsadministratör
Som utbildningsadministratör är din främsta arbetsuppgift att arbeta med information och administrativa göromål, mestadels digitalt. Det är tidvis ett mycket intensivt arbete där en stor del av dina arbetsuppgifter sker genom något eller flera systemstöd. Arbetet innefattar kontinuerliga inslag av förändring och utveckling av arbetssätt i en miljö där du har kontakt med både studenter och medarbetare. Du informerar och kommunicerar med studenter, personal vid lärosätet och även andra myndigheter och instanser med hjälp av system, chatt och web...
2021-10-11 2021-10-31
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i bildpedagogik, tillsvidareanställning
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, planering, bedömning, utvecklingsarbete och administration. Arbetet innebär undervisning i bildpedagogiska kurser och kursmoment inom grundlärarprogrammet och förskollärarprogrammet samt i fristående kurser i bildpedagogik. Undervisningen kommer att utföras både inom ramen for campusbaserade och distansbaserade kurser och program. Merparten av arbetstiden ar campusförlagd vid Högskolan i Gävle.
2021-10-07 2021-10-27
Högskolan i Gävle Universitetsadjunkt i bildpedagogik, tillsvidareanställning
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning, planering, bedömning, utvecklingsarbete och administration. Arbetet innebär undervisning i bildpedagogiska kurser och undervisning inom estetiska kursmoment i förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet samt i fristående kurser inom bildpedagogik. Undervisningen kommer att utföras både inom ramen for campusbaserade och distansbaserade kurser och program. Merparten av arbetstiden är campusförlagd vid Högskolan i Gävle.
2021-10-07 2021-10-27
Högskolan i Gävle Amanuens till Avd. för ekonomi, gruppen Organisation och ledarskap
Anställningen avser amanuens inom ämnet företagsekonomi och delämnesgruppen organisation och ledarskap. Arbetet är i första hand relaterat till undervisning och sker i samråd med berörda kursansvariga lärare. Arbetet kan t.ex. bestå av bedömning av enklare inlämningsuppgifter, genomförande av seminarier och enklare undervisningsmoment, framtagande av kursmaterial och övningar, schemaläggning via KronoX, gruppindelningar, hantering av Canvas, studentkontakt vid praktiska frågor samt administration. Andra till verksamheten relaterade arbetsuppgi...
2021-10-06 2021-10-31
Högskolan i Gävle Handläggare med inriktning mot vetenskaplig publicering och forskningsdata
Högskolebiblioteket söker nu förstärkning till teamet för forskarstödjande tjänster. Detta innebär bland annat att ge stöd till högskolans forskare kring publicering av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och andra publikationer samt att ge råd i hanteringen av forskningsdata. Att verka för och sprida information om övergången till öppen vetenskap är centralt och därför är intern kompetensutveckling och informationsspridning inom dessa områden en viktig del av tjänsten. Utvärdering av forskningsresultat genom bibliometri och andra indikatorer ...
2021-09-28 2021-10-18
Högskolan i Gävle Doktorand inom grön betong - för att bygga en hållbar framtid
Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva vetenskaplig forskning om grön betong. Det övergripande målet med projektet är att förbättra konkurrensfördelarna med grön betong genom tekniska metoder och minskade koldioxidutsläpp och därmed bidra till ett mer grönt och hållbart samhälle. Forskarutbildningsämne: Miljövetenskap Projektet kommer att fokusera på konstruktion och miljöaspekter av grön betong. Forskningen kommer att utföras genom experimentella och analytisk...
2021-09-27 2021-10-31