Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Lärare åk 7-9 i Sv/Eng (SvA)
Vi söker dig som är utbildad lärare i svenska, engelska och eventuellt SvA. I uppdraget ingår att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och elevens behov och intresse, enskilt såväl som tillsammans i arbetslaget. Du kommer tillhöra arbetslag 7-9 och ha ett nära samarbete med kollegor, specteam samt elevhälsan. I uppdraget ingår mentorskap.
2024-05-21 2024-06-02
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Kurator till centrala elevhälsan
Du kommer att ingå i en av våra enheterns tvärprofessionella elevhälsoteam vars främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Enheten är en grundskola. Som skolkurator bidrar du med psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du genomför samtal såsom stöd-, motivations- och krissamtal. Detta sker både på grupp- som individnivå. Du arbetar både nära personalen på skolan som skolledningen. Din närmsta chef är elevhälsochefen som sitter centralt i organisationen. Som skolkurator ingår du även i förvaltningens ce...
2024-05-06 2024-05-23