Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun, Social sektor Vi söker medarbetare till vår fasta vikariepool
Arbetet innebär sedvanliga vård- och omsorgsinsatser inom kommunal verksamhet. Att det är en pooltjänst innebär att du arbetar mot flertalet olika verksamheter som exempelvis särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans, gruppboende och psykiatriboende. Ett omväxlande arbete som innebär att hjälpa till att skapa en meningsfull vardag för våra medborgare, utifrån den enskildes behov.
2023-09-29 2023-10-29
Höörs kommun, Social sektor Stödpedagog till socialpsykiatrin till Höörs kommun!
Som stödpedagog är din huvudsakliga uppgift att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning i deras vardag. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med medborgaren. Stödinsatserna ska främja integritet och delaktighet och utföras med respekt för medborgarens självbestämmande. Här främjar vi det pedagogiska och evidensbaserade arbetet. Som stödpedagog blir din uppgift att tillsammans med dina kollegor och enhetschef kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten. I ansvaret ligger även att utveckla och dri...
2023-09-29 2023-10-15
Höörs kommun, Social sektor Är du vår nya kollega? Sjuksköterska till särskilt boende och hemsjukvård
Vi söker nu två nya sjuksköterskekollegor till vårt glada och kompetenta gäng. En sjuksköterska för omvårdnadsansvar inom Särskilt boende, med inriktning mot både somatik och demens samt en sjuksköterska inom Hemsjukvården. Som sjuksköterska ansvarar du för att planera och leda arbetet kring patienten och har en rådgivande funktion gentemot patient och anhöriga, men även en handledande funktion gentemot omvårdnadspersonal. I uppdraget som sjuksköterska utför du kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser; som bland annat läkemedelshantering, m...
2023-09-20 2023-10-08
Höörs kommun, Social sektor Undersköterska sökes till Björkens demenscentra
Hos oss på Björkens demenscentra är målsättningen att skapa meningsfullhet, stimulans, glädje, social samvaro och för ett fortsatt aktivt liv för våra medborgare. Du kommer att utföra omvårdnadsarbete utifrån medborgarens önskan och behov med kvalitet i fokus. Du som undersköterska är nyckelpersonen i detta arbete och tillsammans med dina kollegor, din chef och HSL-personal erbjuder vi medborgare bästa tänkbara omvårdnad.
2023-09-11 2023-10-01
Höörs kommun, Social sektor Undersköterska till Hemtjänst Centrum
Centrumgruppen växer och kanske just Du vill bli en av oss. Arbetet innebär sedvanlig vård- och omsorgsinsatser inom kommunal verksamhet, så som personlig omvårdnad, läkemedelsdelegering samt att aktivt dokumentera i vårt dokumentationssystem. Vi arbetar funktionsstödjande och med ett salutogent förhållningssätt. Vårt mål är att alla som vi ger insatser till ska få bra dagar och vår värdegrund baseras på ansvar, respekt, tillit och bemötande
2023-09-11 2023-10-01
Höörs kommun, Social sektor Vi söker undersköterskor till vårt nya särskilda boende Maglehill
Det särskilda boendet öppnar etappvis och du kommer att vara delaktig i att bygga upp den nya verksamheten. Vi arbetar med den enskilda medborgarens känsla av sammanhang. Du ska arbeta aktivt under dina arbetspass för medborgarens välbefinnande utifrån medborgarens dagsform. Du har en empatisk förmåga, arbetar funktions-och aktivitetsstödjande och har ett salutogent förhållningssätt. Det är medborgarens behov som styr vårt arbete vilket innebär att din inställning och ditt engagemang kommer vara av stor betydelse för hur dagarna blir. Arbete...
2023-08-17 2023-10-01