Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Vi söker förskollärare till Förskoleområde 1 i Höör
Som förskollärare hos oss arbetar du projekterande med inspiration från Reggio Emilia. Det finns tydliga metoder och arbetssätt för att driva det systematiska kvalitetsarbetet och vi strävar alltid mot kontinuerlig kompetensutveckling. Digitalisering ser vi som ett självklart inslag i den dagliga verksamheten. Som nyanställd hos oss får du en mentor som sätter dig in i våra lokala rutiner och vårt systematiska kvalitetsarbete. I ditt dagliga arbete som förskollärare så erbjuds du stöd av såväl processutvecklare som digitaliseringspedagog....
2021-06-09 2021-06-27
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Läsårsvikariat med möjlighet till förlängning i svenska som andraspråk och förberedelseundervisning
Du kommer i denna roll att undervisa i svenska som andra språk och förberedelseundervisning.
2021-06-09 2021-06-27
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Förskollärare sökes till förskoleområde 2
Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument där du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du har ett intresse av att aktivt stödja barnens utveckling med ett kreativt, brett och varierat arbetssätt som bejakar och tar tillvara barnens alla sinnen. Samarbete m...
2021-06-03 2021-06-27
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Klasslärare till mellanstadiet på Gudmuntorps skola
Du blir mentor för en klass på mellanstadiet. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du kommer att arbeta i nära samarbete med elever, kollegor och skolledning. Du ingår också i ett arbetslag där kollegialt utbyte sker för att utveckla undervisningskvaliteter. Du medverkar till elevers ökade måluppfyllelse genom att bidra med pedagogiska tankar i kollegiet.
2021-06-02 2021-06-27
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Trä- och metallslöjdslärare på 30% till Enebackeskolan
I din roll som slöjdlärare ansvarar du för att tillsammans med arbetslaget utveckla innehållet i verksamheten och ta initiativ till ämnesövergripande arbete. Vi söker en lärare med energi och engagemang för elever, lärande och ämnet trä- och metallslöjd. Du arbetar för kollegialt lärande särskilt tillsammans med din parallellkollega i ämnet slöjd. I samverkan med pedagoger i åk 3-6 undervisar du i slöjdämnet utifrån aktuella styrdokument och ger eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor. I arbetet ingår att dokumentera, bedöma utifrån slöjd...
2021-06-02 2021-06-30
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Musiklärare på mellanstadiet till Enebackeskolan
Du kommer att ansvara för musikundervisningen i åk 4-6 men också ha viss klassundervisning i något ytterligare ämne i åk 6. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du ingår i ett arbetslag där du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten.
2021-06-02 2021-06-30
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Speciallärare/specialpedagog med inriktning särskilt stöd
Som speciallärare eller specialpedagog ingår du i vårt elevhälsoteam som har ett fokus på det främjande arbetet för att skolan som helhet ska kunna erbjuda en god lärmiljö för alla elever. Du har i tjänsten tillgång till professionsamverkan med specialpedagogiska kollegor både inom skolan och i ett kommunövergripande sammanhang. Enebackeskolan har en egen chef för elevhälsoteamet som särskilt fokuserar på elevhälsoteamets utveckling. I vårt elevhälsoteam finns ett nära samarbete såväl inom gruppen som med övrig personal. I tjänsten som specia...
2021-05-29 2021-06-26
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Speciallärare på 50% till Tjörnarps skola
Som speciallärare ingår du i vårt elevhälsoteam som har ett fokus på det främjande arbetet för att skolan som helhet ska kunna erbjuda en god lärmiljö för alla elever. Du har i tjänsten tillgång till professionsamverkan med specialpedagogiska kollegor både inom skolområdet och i ett kommunövergripande sammanhang. Tjörnarps skola har en egen chef för elevhälsoteamet som särskilt fokuserar på elevhälsoteamets utveckling. I vårt elevhälsoteam finns ett nära samarbete såväl inom gruppen som med övrig personal. I tjänsten som speciallärare komme...
2021-05-29 2021-06-26
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärare i textilslöjd till Sätoftaskolan
Vi söker nu en legitimerad lärare i textilslöjd med undervisning från åk 3 till åk 9. Du kommer att samarbeta nära och planera slöjdundervisningen tillsammans med vår trä- och metallslöjdlärare. Du kommer därutöver ingå i ett arbetslag som är kopplat till en specifik årskurs. Du som söker vill arbeta i ett positivt och kreativt gäng där skolutveckling ingår som naturlig del enligt Lgr11 och skollagen. Du ska kunna samarbeta i olika gruppkonstellationer och ta ett ansvar för att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper i förhållande...
2021-05-21 2021-06-24
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärare i tyska och engelska til Sätoftaskolan
Vi söker nu en behörig lärare i tyska och engelska, alternativt annat ämne. Tjänsten innefattar undervisning i tyska åk 6-9 där vi har en språkgrupp per årskurs och engelska/annat ämne. Samt delat Mentorskap i en årskurs.
2021-05-21 2021-06-25