Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Elevassistent till Lunnaskolan i Landvetter
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som elevassistent i en klass som läser ämnesområden efter grundsärskolans läroplan. Klassen har i dagsläget fem elever som också har fritidsverksamhet före och efter skoltiden. Du kommer arbeta på en lärares uppdrag i klassen tillsammans med andra elevassistenter under skoldagen. Under eftermiddagar och lovdagar/studiedagar arbetar du i fritidsverksamheten tillsammans med personal från alla våra tre klasser.
2022-11-30 2022-12-12
Härryda kommun Lokalvårdare till Städservice
Städservice ingår i sektorn för teknik- och förvaltningsstöd och vår ambition är att vara en professionell verksamhet med hög kvalitet och effektivitet där vi kan möta dagens och framtidens krav och förväntningar. Städservice utför lokalvård i skolor, förskolor, äldreboenden och förvaltningslokaler. Städservice består av ca 60 medarbetare, två samordnare, två enhetschefer samt en funktionschef indelade i två geografiska områden.
2022-11-30 2022-12-18
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Djupedalsskolan
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som lärare i fritidshem i en klass som läser ämnesområden efter grundsärskolans läroplan. Klassen har under vårterminen elever som har fritids-/LSS-verksamhet före och efter skoltiden. Du kommer ansvara för att planera fritids/LSS samt arbeta i klassen med visst undervisningsansvar tillsammans med två lärare under skoldagen. I arbetslaget finns dessutom flera elevassistenter för att kunna göra en bra skoldag för eleverna. Du kommer vara involverad i det systematiska kvalitetsarbetet ...
2022-11-29 2022-12-12
Härryda kommun Barnskötare till Tallgårdens förskola i Mölnlycke
På Tallgårdens förskola har vi formulerat vår verksamhetskultur utifrån styrdokument, vår kommuns helhetsidé, relationell pedagogik och Reggio Emilias filosofi, vilken skapar en gemensam grund för vår utbildning. Vår verksamhetskultur består av bärande begrepp, där Relation, Tillit och Tillsammans är de värdeord som lyser starkast. Vi arbetar som medforskande pedagoger där vi ger barnen förutsättningar att utveckla en tro på sin egen förmåga, sina skapande språk och sina innovativa och kreativa tankar. Vill du komma hit och utvecklas tillsamma...
2022-11-29 2022-12-13
Härryda kommun Förskollärare till Tallgårdens förskola i Mölnlycke
Är du en nyfiken förskollärare och vill arbeta på en förskola som sjuder av liv, språk, utveckling och lärande? På Tallgårdens förskola har vi formulerat vår verksamhetskultur utifrån styrdokument, vår kommuns helhetsidé, relationell pedagogik och Reggio Emilias filosofi, vilken skapar en gemensam grund för vår utbildning. Vår verksamhetskultur består av bärande begrepp, där Relation, Tillit och Tillsammans är de värdeord som lyser starkast. Vi arbetar som medforskande pedagoger där vi ger barnen förutsättningar att utveckla en tro på sin ege...
2022-11-29 2022-12-13
Härryda kommun Boendestödjare till Funktionsstöd i Mölnlycke centrum
Vi söker nu en boendestödjare till Funktionsstöd. Boendestödet är en frivillig insats som riktar sig till personer med psykisk-, neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsnedsättning. Målet med insatsen är ett ökat oberoende och självständighet. Som boendestödjare utgår du från personens hem och stödet utformas så att den egna förmågan tas tillvara och förstärks. Insatsen kan till exempel vara: - stöd med att hitta rutiner och motivation för att sköta hemmet - stöd att planera och strukturera vardagen - stöd vid myndighetskontakter - stöd...
2022-11-28 2022-12-11
Härryda kommun Socialsekreterare för barn och unga
Tjänsten och arbetsuppgifterna I Härryda arbetar vi för att alla barn ska få en trygg uppväxt. Vår verksamhet har påbörjat en spännande resa för att utveckla och skapa en hållbar socialtjänst för framtiden med siktet inställt på ett utvecklat förebyggande arbete och korta vägar till tidiga insatser. På enheten Utredning och Skydd tar vi tillvara på medarbetares kompetenser. Vi har utvecklat ett VINR-team och ett säkerhets/HIT-team, för att möjliggöra arbetet med att hitta långsiktiga hemmabaserade lösningar, tillsammans med familjerna vi arbet...
2022-11-28 2022-12-19
Härryda kommun Kontorsvaktmästare till kontorsservice
Exempel på arbetsuppgifter är: • Möbelhantering. • Posthantering. • Budbilstur. • Lås- och passagesystem • Reprohantering (kopiering med mera). • Smärre reparationer och montering. • Inköp av material. Arbetet består av klassiskt Facility managementuppgifter såsom handha kommunens interna posthantering och budbilskörning, inköp av exempelvis kontorsmaterial och kontorsutrustning beroende på vad våra kunder efterfrågar. Flytt av möbler som ibland kan vara tunga och hylluppsättningar är andra uppgifter som görs. Utveckling mot mer tekniska lösn...
2022-11-28 2022-12-12
Härryda kommun Samordnare till Servicedesk på IT-funktionen
Drömmer du om en grå kostym och en anställningsgaranti för livet? Om en arbetsplats där byråkratin är påtaglig och där minsta möjliga insats är good enough? Då kan du leta vidare! Det finns många fördomar och myter om hur det är att vara tjänsteman i en kommun och vi kan garantera dig att inget av det stämmer i Härryda kommun. Vi letar efter dig som på riktigt vill göra skillnad i ditt närsamhälle. Vi letar efter dig som vill använda din kunskap och erfarenhet till att förbättra IT-upplevelsen för alla funktioner inom kommunen. Tillsammans s...
2022-11-25 2022-12-11
Härryda kommun Lärare i idrott och annat ämne till Båtsmansskolan
Vi söker en lärare som ska undervisa i Idrott och annat ämne, gärna franska. Tjänsten är tillsvidare på 100 %. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegorna i ett arbetslag. Lärarna arbetar i tre arbetslag årvis. I ditt uppdrag är du ansvarslärare för 12-15 elever. För att skapa trygghet och samverkan består klasserna av cirka 20 elever. I arbetslaget arbetar vi tätt tillsammans och nära eleverna.
2022-11-25 2022-12-08
Härryda kommun Förskollärare till Salmereds förskola
Din vardag kommer präglas utav möjligheter att se barns lärande i ett projektinriktat arbete. Du kommer använda dig utav vart dokumentationsverktyg Unikum dar vi systematiskt synliggör, utvärderar och analyserar barnens erfarenheter, tankar och insikter. Som en hjälp for detta uppdrag har du tillgång till en personlig dator och annan teknisk utrustning. Hos oss är du en viktig del i förskolans utvecklingsarbete, du kommer att vara aktiv i utvecklingsgrupper och tillsammans med arbetskamrater ansvara för att driva och hantera utvecklingsområdet ...
2022-11-24 2022-12-08
Härryda kommun Elevassistent till Landvetterskolan 7-9
Som elevassistent finns du till för de elever som behöver extra stöd för att klara av vardagen. Uppdragen och behoven är individuella och varierar från elev till elev. Någon kanske behöver lugn och ro för att orka med skoldagen och behöver undervisning på en tystare plats än i klassrummet. En annan elev kanske har mycket energi och behöver hjälp med att se vad man kan göra för positivt av den energin. Ibland kan elevassistenten också fungera som en resurs och stöd för en hel klass. För att arbeta som elevassistent är det viktigt att du är lyhö...
2022-11-24 2022-12-09
Härryda kommun Löneadministratör sökes till Härryda kommun
Som löneadministratör hos oss arbetar du serviceinriktat med löneadministrativa uppgifter där helhetssyn och konsekvensförståelse är viktiga bitar. Du har eget driv att leverera kvalitativt resultat och förmåga att se möjligheter istället för hinder. Du deltar aktivt i arbetet med kontinuerlig utveckling och förbättring av vår löneprocess och lönesupport. I uppdraget ingår att introducera nya chefer och administratörer i vårt personalsystem Personec P samt att vara ett fortsatt konsultativt stöd för chefer, administratörer och medarbetare vid...
2022-11-24 2022-12-08
Härryda kommun Förskollärare till Högåsens förskola i Landvetter
Tjänsten innefattar att du kommer ingå i ett team som en av tre pedagoger på förskolan. Vi utgår från barnens förmågor och försöker anpassa barnens utbildning utifrån dessa så att alla barn har möjlighet att lära och utvecklas enligt läroplanens mål och intentioner. Att samarbeta med kollegor på förskolan är en viktig del i dina arbetsuppgifter. Tillsammans har vi större chans att lyckas med vårt uppdrag att bedriva en god utbildning för barnen. Vi strävar gemensamt efter att väcka barnens förundran, nyfikenhet och lust att lära utifrån en p...
2022-11-23 2022-12-11
Härryda kommun Barnskötare till Ljungna förskola
Vi söker en barnskötare som har barnet i fokus och vill utvecklas och fylla vår verksamhetsidé med handling tillsammans med oss. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten och vårt eget kunnande genom att mötas i utvecklingsgrupper tillsammans med en annan förskola i vår enhet. För oss är ett gott förhållningssätt, samverkan och arbetsglädje av största vikt. Tillsammans i arbetslaget ansvarar ni för planering, genomförande, och utvärdering av det pedagogiska arbetet med barnen enligt Läroplan för förskolan. I ditt arbete som pedag...
2022-11-22 2022-12-06
Härryda kommun, Bemanningsenheten Stödassistent till gruppbostad i Härryda kommun - årets superkommun!
Vi söker nu stödassistenter till gruppboende inom verksamhetsområdet funktionsstöd som har erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa samt intresse av omvårdnadsarbete. Som stödassistent bidrar du med din kunskap och din erfarenhet för att ge de boende en trygg och god omsorg. Arbetet planeras utifrån varje individs individuella behov och förutsättningar. På gruppbostaden arbetar vi med att skapa en god struktur för den enskilde och i samråd med den boende/god man/företrädare upprättas en genomförandeplan för stöd och omsorgsinsatser...
2022-11-22 2022-12-06
Härryda kommun Rektor till Älmhult och Fagerhults förskolor i Hindås
Som rektor hos oss kommer du att ingå i en grupp om 14 rektorer med ansvar för förskola och pedagogisk omsorg. Vi har en utvecklad arbets- och utvecklingsorganisation i rektorsgruppen, där ett delande och lärande genomsyrar kulturen. Vi erbjuder kompetensutveckling för såväl rektorer som pedagoger i kommunen. För rektorer genom språkutvecklande arbetssätt och digitalisering och för pedagoger, processledarutbildning ledd av forskaren Sven Persson. Du får ett gott stöd av dina rektorskollegor där du kommer att ingå i ett geografiskt team, samt k...
2022-11-22 2022-12-11
Härryda kommun Skolsköterska till Elevhälsan i Härryda kommun (80-100%)
Ditt uppdrag som skolsköterska hos oss är bland annat att utföra EMI:s basprogram som innebär att arbetar självständigt med hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer. Du är också en viktig resurs i Elevhälsans övergripande utvecklingsarbete. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam arbetar du för varje elevs bästa.
2022-11-21 2022-12-05
Härryda kommun Förskollärare till Västergärdets förskola i Landvetter
Att arbeta med relationskompetens som förhållningssätt ser du som en grund för att bygga hållbara sociala relationer, vilka ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på barnen. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, där barnens kreativitet tas tillvara och leds av medforskande och positiva pedagoger. Dessa ska se möjligheter och tar vara på framgångsfaktorer för att tillgodose barnens behov samt för att utveckla utbildningen. Som...
2022-11-21 2022-12-05
Härryda kommun Utvecklingsledare - Hållbarhet
Som utvecklingsledare Hållbarhet är din uppgift att svara för specialistkunskaper inom området hållbar utveckling och att leda och samordna hållbarhetsarbetet i kommunen. Utgångspunkten är ett hållbarhetsstrategiskt program som väntas beslutas av kommunfullmäktige under 2023. Uppdraget innebär att samordna omställningsarbetet utifrån programmet och att i samverkan med andra genomföra, följa upp och vidareutveckla arbetet. Du ansvarar för tvärsektoriell samverkan inom förvaltningen samt för att bygga upp strukturer för samverkan inom hela kommu...
2022-11-21 2022-12-14
Härryda kommun Legitimerad fysioterapeut till Rehab i Härryda Kommun
Som fysioterapeut ansvarar du utifrån din yrkeskompetens för bedömning samt planering och genomförande av tränings- och behandlingsinsatser samt hjälpmedelsförskrivning utifrån gemensamt uppsatta mål i patientens rehabplan. Vi tillämpar ett konsultativt arbetssätt där du instruerar, delegerar och handleder närstående och omvårdnadspersonal i rehabiliteringsarbetet. Arbetet innebär teamsamverkan och samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska, rehabombud, omvårdnadspersonal samt biståndshandläggare.
2022-11-18 2022-12-02
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Säteriskolan
Vi söker en ny medarbetare som är lärare i fritidshem/fritidspedagog och som trivs med att arbeta med de äldre eleverna på fritids, som går i fritidsklubb. I tjänsten som lärare i fritidshem/ fritidspedagog ansvarar du tillsammans med övrig personal i arbetslaget för elevernas hela dag. Du kommer att tillhöra arbetslaget för årskurs 4 och ha ansvar för planering av fritidsklubben. Du deltar under skoldagen i lektioner med årskursen. Eventuellt blir det även aktuellt med en tjänst för lärare i fritidshem som är riktad mot åk F-3. Även där arbeta...
2022-11-18 2022-12-06
Härryda kommun Barnskötare till Rävlanda förskolor, enheten Heden
Vi söker dig som vill arbeta på som barnskötare på Hedens förskola i Rävlanda. Att arbeta med relationskompetens som förhållningssätt ser du som en grund för att bygga hållbara sociala relationer, som ger möjlighet till nyfikenhet och lust att lära utifrån en positiv förväntan på barnen. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, tar vara på barnens kreativitet och leds av medforskande och uppdragsmedvetna lärare och barnskötare. Som barnskötare är du medveten om att ...
2022-11-17 2022-12-02
Härryda kommun Avlösare, ledsagare och kontaktpersoner till funktionsstödsverksamheten
Vill du jobba extra och ge en människa en bra vardag? Vi söker nu ett flertal nya avlösare, ledsagare och kontaktpersoner! - Som avlösare arbetar du i en nära relation med familjer i deras hem. Du tar hand om familjens barn som har någon funktionsnedsättning, för att avlasta föräldrarna så att de kan få tid till egna aktiviteter och mer tid till andra barn i familjen. - Som ledsagare arbetar du i nära relation till den enskilde för att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhälls-och kulturlivet. ...
2022-11-17 2022-12-15
Härryda kommun Kock till Mystens förskola
Som kock på Mysten är du ensam i köket, med viss hjälp av en kollega när alla avdelningar är fullbelagda. I förskolan arbetar vi med Närande lärande måltider i nära samverkan med pedagoger och förskole rektor, så det finns goda förutsättningar att få många kollegor i huset. Du producerar och serverar samtliga måltider. Frukost, lunch, mellanmål samt all specialkost. Vårt uppdrag är tydligt: fokus på våra gäster och alltid ett gott bemötande!
2022-11-17 2022-12-04
1 2 >