Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Elevassistent, 100% tillsvidare till anpassad grundskola
Vi söker elevassistent för att arbeta i anpassad grundskola (mot ämnen och/eller ämnesområden) under skoldagar och på eftermiddagar och lov. I ditt uppdrag på Djupedalsskolan vet vi att du kan och vill skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som tillsammans med kollegor. Vi arbetar därför aktivt för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Mer info på vår hemsida www.harryda.se/djupedalskolan
2023-09-29 2023-10-15
Härryda kommun Undersköterskor sökes till äldreboenden i superkommunen – Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt ...
2023-09-29 2023-11-03
Härryda kommun Systemförvaltare på IT-enheten
Din nästa utmaning Som systemförvaltare på IT-enheten så kommer du att tillsammans med dina fyra närmaste kollegor att leverera verksamhetsnytta med fokus på IT. Du kommer att arbeta mot en utpekad verksamhet och ha ett nära samarbete med dess systemförvaltare som ansvarar för verksamhetsperspektivet. Du tar fram förvaltningsplaner tillsammans med verksamheten och leder förändringsprojekt enligt kommunens systemförvaltningsmodell. Det innebär att du som en del av ett team kommer att få utpekade verksamhetssystem som du ansvarar för och där du ...
2023-09-28 2023-10-19
Härryda kommun Undersköterskor för helgtjänstgöring på äldreboende - Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt ...
2023-09-27 2023-10-31
Härryda kommun Utvecklingsledare brottsförebyggand
Som brottsförebyggande trygghetssamordnare arbetar du med att utveckla kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Arbetet sker tillsammans med andra kommunala verksamheter, men också i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och det lokala näringslivet. Du ansvarar för att samordna arbetet enligt den nya Lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Utifrån framtagna lägesbilder och orsaksanalyser initierar du åtgärder som bidrar till effektivt brottsförebyggande arbete samt att skapa trygga mi...
2023-09-26 2023-10-15
Härryda kommun Undersköterska sökes till hemtjänsten i Mölnlycke - Härryda kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök och vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor, så som städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring. Härryda kommun arbetar med a...
2023-09-25 2023-10-16
Härryda kommun Förskollärare till Tallgårdens förskola i Mölnlycke
Är du en nyfiken förskollärare och vill arbeta på en förskola som sjuder av liv, språk, utveckling och lärande? Vi vill gärna arbeta med dig som också är intresserad av lärmiljö, relationer och att arbeta tillsammans, vuxna och barn. På Tallgårdens förskola är vi i full gång att revidera vår verksamhetskultur, där vi önskar att du som söker tjänsten hos oss också är intresserad av våra tre värdeord. Orden är relationer, likvärdighet och trygghet. Vi arbetar också utifrån våra styrdokument, vår kommuns helhetsidé, relationell pedagogik och är i...
2023-09-25 2023-10-09
Härryda kommun Härryda kommun söker jurist vikariat
Arbetet som jurist innebär att ge stöd och rådgivning i juridiska frågor gentemot verksamhet och politik. Det ingår att upprätta, tolka och granska avtal, göra utredningar, vara kommunens ombud och i övrigt företräda kommunens juridiska intressen. En viktig del i arbetet är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på de regler som gäller. Rollen är omväxlande och stimulerande med uppgifter som rör ett brett spektrum av rättsområden, även om fokus ligger på offentlig rätt. Du kommer att f...
2023-09-22 2023-10-13
Härryda kommun Administratör på Landvetterskolan
Landvetterskolan söker en administratör vars huvuduppdrag är att utföra sedvanliga administratörsuppgifter. Du kommer att ha nära samarbete med skolans andra administratör, fyra rektorer och kommunens administratörer. Arbetet innebär både självständigt arbete med stort egenansvar och samarbete med andra. Inom dina ansvarsområden bidrar du till en bättre arbetsmiljö, hållbara strukturer och processer och en trygg skola där såväl elever som medarbetare trivs. Du kommer att ansvara för hantering av våra administrativa system såsom IST, Unikum sa...
2023-09-22 2023-10-11
Härryda kommun Rektor till förskolor i Landvetter
Som rektor hos oss kommer du att ingå i en grupp om 13 rektorer med ansvar för förskola och pedagogisk omsorg. Vi har en utvecklad arbets- och utvecklingsorganisation i rektorsgruppen, där ett delande och lärande genomsyrar kulturen. Du kommer att få ett gott stöd av dina rektorskollegor då du kommer att ingå i ett geografiskt team. Som ny rektor i kommunen får du även ett gediget introduktionsprogram en mentor samt kompetensutveckling i din rektorsroll. Till din hjälp har du även stödfunktionerna inom sektorn och kommunen, såsom administratör,...
2023-09-22 2023-10-05
Härryda kommun Möbelsamordnare
Vi arbetar med en unik modell för att öka återanvändning och minska mängden möbler som kommunen slänger. Med en helhetssyn på verksamheternas samlade möbelbestånd införs en tydligare styrning av möbelinköp, lagerhållning och enklare reparationer. Som möbelsamordnare är du tillsammans med en administratör för möbelflödet ansvarig för att driva det dagliga arbetet i den cirkulära möbelhanteringen. Att vara möbelsamordnare innebär att man ansvarar över alla de möbler som passerar genom möbellagret och vårt digitala möbelbibliotek. Du tar emot bok...
2023-09-21 2023-10-01
Härryda kommun Förskollärare till Rullstenens förskola i Mölnlycke
Är ni kanske ett team som söker nya utmaningar? På Rullstenens förskola är vi i uppstarten att bygga upp något nytt och ser framemot dina/era tankar och idéer. Nu finns det en möjlighet till att tillsammans skapa en ny förskola! Då vi använder den pedagogiska lärmiljön för en del av att säkra att barnen får uppleva och erfara intentionerna från läroplanen så ser vi att du har ett intresse och ett engagemang att skapa lärande miljöer och hålla dem i ordning. På förskolan arbetar vi för att utveckla möjligheten för barn att få uttrycka sig gen...
2023-09-21 2023-10-04
Härryda kommun Engagerad förskollärare till Barrskogens förskola
Vår vision! Välkomna att mötas, utforska och förundras i ett demokratiskt lärande som bygger på tillit och tilltro. Tillsammans verkar vi för en positiv framtidstro. Har du hjärtat på rätt ställe och är en engagerad förskollärare som har kunskap om yngre barns lärande och utveckling? Då är Barrskogens förskola rätt arbetsplats för dig. I vår enhet möter du entusiastiska och skickliga pedagoger som tillsammans med barnen skapar en föränderlig utbildning i ett tillitsfullt samskapande. För att utvidga våra kunskaper har Barrskogens förskola ett ...
2023-09-21 2023-10-04
Härryda kommun Barnskötare till Fagerhults förskola i Hindås
Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du det pedagogiska arbetet med barnen enligt Läroplan för förskolan. Du arbetar för att läroplanens mål och intentioner omsätts konkret i vardagens rutin- och lärandeaktiviteter.
2023-09-19 2023-10-02
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Säteriskolan
Vi söker nu en ny medarbetare som är lärare i fritidshem/fritidspedagog. I tjänsten som lärare i fritidshem/ fritidspedagog ansvarar du tillsammans med övrig personal i arbetslaget för elevernas hela dag. Ditt huvudsakliga ansvar på fritidstiden samt att utveckla verksamheten på våra raster som är en viktig del under elevernas hela dag och lärande på skolan. Du kommer att tillhöra arbetslag åk 1. Du deltar i arbetslagsmöte samt kategorimöte med fritidshemmet varje vecka. Vi möjliggör att du även har planering med den fritidspersonal som ingår ...
2023-09-18 2023-10-01
Härryda kommun Timvikarier till Måltidsservice
Vi söker nu dig som är kock eller måltidsbiträde och med kort varsel kan hoppa in när vi behöver vikarier. Du kommer att arbeta i våra kök i förskolor, skolor och äldreboenden. Vi arbetar med stort miljöengagemang och är prisbelönta för vårt arbete för minskat matsvinn.
2023-09-15 2023-11-12
Härryda kommun Stödassistent till Korttidsboende och Daglig verksamhet - Härryda kommun
I uppdraget ingår det att skapa en trygg och god miljö för deltagarna under vistelsen. Vi arbetar lågaffektivt och strukturerat för att den enskilde ska få ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna är anpassade utifrån individens förutsättningar och behov, med målsättning att uppnå goda levnadsvillkor. Som stödassistent ger du stöd till personer i olika åldrar (barn och unga), med olika typer av funktonsättningar t.ex. intellektuell, fysisk, psykiatrisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, autism mm. Uppdraget kräver goda kunskaper ...
2023-09-15 2023-09-30
Härryda kommun Lärare alt förskollärare till anpassad grundskola
Vi söker nu lärare alternativt förskollärare för att arbeta i anpassad grundskola (mot ämnen och/eller ämnesområden). I ditt uppdrag på Djupedalsskolan vet vi att du kan och vill skapa goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling såväl enskilt som tillsammans med kollegor. Vi arbetar därför aktivt för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Mer info på vår hemsida www.harryda.se/djupedalskolan
2023-09-15 2023-10-15
Härryda kommun Personlig assistent sökes inom funktionsstöd - Härryda kommun
Arbetet innebär att stödja personer som är beviljade personlig assistent i vardagen utifrån deras hjälpbehov. Personerna har varierande funktionsnedsättning och behöver olika mycket hjälp och stöttning i vardagen. Att arbeta som personlig assistent är omväxlande. Du kan arbeta hela din tjänst för en person men också ha en delad tjänst hos flera personer. Som personlig assistent är det viktigt att ge en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Insatser som är anpassade utifrån individens förutsättningar oc...
2023-09-14 2023-09-30
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till grundskola & anpassad grundskola - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30. I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete,...
2023-09-01 2023-10-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Städ - Härryda kommun
Är du intresserad av städuppdrag? Har du till och med erfarenhet av städ sedan tidigare? Vi söker fler noggranna, ansvarsfulla och samarbetande vikarier som kan hoppa in med kort varsel på olika städområden runt om i kommunen. Uppdragen är förlagda till dagtid vardagar, med start oftast kl 6.00.
2023-09-01 2023-10-31
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Anpassad grundskola - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Skolans första lektion börjar runt kl 8.00, vilket kräver att man behöver kunna vara tillgänglig från ca 7:30. I Härryda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete,...
2023-09-01 2023-10-31
Härryda kommun Stödassistent till Servicebostad i Mölnlycke natt - Härryda kommun
Inom funktionsstöd arbetar vi med att skapa en god struktur för den enskilde och i samråd med den brukare/god man/företrädare upprättas en genomförandeplan för stöd och omsorgsinsatserna. I uppdraget ingår att hjälpa till med omvårdnad, inköp, matlagning, städ, aktiviteter med mera. Det förekommer även ansvar för medicin hantering enligt delegation. Arbetet kan ibland vara både utmanande och fysiskt krävande vilket kräver att du är trygg i dig själv. - Biblioteksgatans Servicebostad är en boendeform för brukare som inte har så stora behov att ...
2023-09-01 2023-10-13
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier sökes till Förskola under höstterminen 2023 - Härryda kommun
Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden? Söker du extraarbete eller vill du arbeta heltid under höstterminen? Att arbeta i en barngrupp innebär att du alltid behöver ha barnens bästa i fokus. Du kommer att vara en hjälpande hand och dela på arbetsuppgifterna som finns på en förskola. I förskolan arbetar både utbildade och outbildade barnskötare, förskollärare och pedagoger. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och sn...
2023-08-30 2023-10-31
Härryda kommun Timvikarier Äldreboende, Hemtjänst och Funktionsstöd - Härryda kommun
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden. Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem som du kommer att utbildas i. Äldreboende På...
2023-08-29 2023-10-31
1 2 >