Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun Slöjdlärare till Önnerödsskolan i Landvetter
Vår skola arbetar utifrån visionen Tillsammans, Tillit, Mod som tillsammans med kommunens vision Rötter och Vingar och kommunens värdeord Tillit, Handlingskraft och Mod genomsyrar undervisningen och förhållningssättet i arbetet. Kommunens skolor och andra aktörer verkar tillsammans mot det politiska målet att Härryda kommun ska ha Sveriges Bästa Skola (SBS). Välkommen att vara en del i det arbetet. I tjänsten ingår mentorskap och ett nära samarbete i arbetslaget med eleven i centrum. Du planerar, genomför och utvecklar undervisningen i slöjd o...
2021-09-16 2021-09-30
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Högadalsskolan i Mölnlycke
Du är en del i det pedagogiska arbetet med att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Ditt fokus kommer att vara, undervisning i fritidshem utifrån läroplanen. En varierad undervisning, där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och arbeta på olika sätt utifrån olika behov för att utvecklas så långt det är möjligt mot utbildningens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Tillsammans med arbetslaget ansvara för planering, genomförande och uppföljning av aktivitete...
2021-09-16 2021-09-30
Härryda kommun Resurspedagog i flexenhet till Ekdalaskolan, Mölnlycke
Tjänsten innebär arbete med elever med särskilda behov och i huvudsak en elev med särskilda behov på vår flexenhet Eken. Tillsammans med lärare i årskursen, personal på flexenheten och specialpedagog anpassas undervisningen för att eleven ska kunna få bästa möjliga stöd i sitt lärande och sociala utveckling.
2021-09-16 2021-09-26
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Modersmålslärare i polska sökes till Härryda kommun
Härryda Kommun söker lärare i polska. Undervisningen kan bli förlagd på olika skolor i kommunen. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss och utveckla våra elevers kunskaper. Tjänsten är en vikariat på 2-3 månader på 40 % med tillträde snarast eller tillträde enligt överenskommelse. Vi söker en kreativ och inspirerande pedagog med erfarenhet av att utveckla elevers kunskaper i språk, gärna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi förutsätter att du har ett framgångsrikt sätt att möta elever utifrån deras mångfald och ser vins...
2021-09-15 2021-09-24
Härryda kommun Upphandlingsenheten söker en upphandlare med intresse för avtalsuppföljning
På upphandlingsenheten kan vi erbjuda ett stimulerande och utmanande arbete med stor delaktighet i olika uppdrag och där du aktivt bidrar till enhetens utveckling- och förbättringsarbete. Under första året kommer arbetat främst bestå av avtalsuppföljning och inköpsanalyser då vår avtalscontroller går på föräldraledighet i höst. Detta innebär bland annat att kontrollera ramavtalsleverantörer via kreditupplysning, fakturastickprover, följa upp avtalsvillkor och krav, certifikat och försäkringar. Du kommer även att göra sammanställningar av stat...
2021-09-14 2021-10-03
Härryda kommun Sektorchef till Socialtjänsten i Härryda kommun
Sektorchefen förväntas utifrån politiska beslut vara drivande i sektorns utveckling. Ditt huvudsakliga ansvar som sektorchef är att kommunicera mål och skapa förutsättningar för verksamheterna att uppnå dessa. Du leder sektorn genom ledningsgruppen bestående av sju chefer (fem verksamhetschefer, en administrativ chef och en utvecklingschef) där du genom ett helhetsperspektiv sörjer för att dina chefer har kunskap om varandras verksamheter. Du styr efter behov, prioriterar inom och mellan verksamheterna och medverkar till att upprätthålla en god...
2021-09-14 2021-10-06
Härryda kommun Projektledare – minska andelen timanställningar inom vården
Vi är mitt inne i ett förändringsarbete där rådande kultur ska förändras. Arbete inom vård och omsorg har gått från att vara ett deltidsarbete till att fler och fler vill arbeta heltid. Härryda kommun är en heltidsorganisation och vi behöver göra förändringar och gå från ett schema som är anpassat för deltid till heltid. Det gör vi genom att arbeta strategiskt med bemanningsplanering vilket bl.a. innefattar samplanering. Införandet rätten till heltid och av samplanering är en viktig grund till att få fler fastanställda utbildade personal i vår...
2021-09-13 2021-09-26
Härryda kommun Timanställd rekryterare till Bemanningsenheten
Vi söker en rekryterare för att stärka upp vårt gäng. Vårt behov under året varierar men under hösten och fram till jul har vi behov av förstärkning på ca 40-60%. Därefter har vi det relativt lugnt ett par månader för i februari dra igång vår sommarrekrytering för socialtjänsten. Behovet under våren varierar mellan 20 och 60%. Arbetet innebär i huvudsak att intervjua, begära in handlingar och ringa referenser. Vårt rekryteringsverktyg är Visma Massrekrytering och Visma recruit. Övriga systemstöd för vår bemannings- och resursplanering är Time...
2021-09-13 2021-09-19
Härryda kommun Sektorn för teknik och förvaltningsstöd söker kock till pool
Nu söker Måltidsservice en kock till vår pool. Tjänsten är ett vikariat med heltidsanställning, som kommer pågå ett år med möjlighet till förlängning. Poolen arbetar i hela kommunen och fungerar som kunskapsbärare mellan de olika arbetsplatserna. Vårt uppdrag är tydligt med fokus på våra gäster och ett gott bemötande.
2021-09-10 2021-09-24
Härryda kommun Köksföreståndare med driv och brinnande intresse till Lunnaskolan
Din uppgift som köksföreståndare är att ansvara för den dagliga driften och är samtidigt en av fyra kollegor som ingår i köksteamet som tillsammans producerar och serverar samtliga måltider: frukost, lunch, mellanmål, bakning samt specialkost. Du är den skolan vänder sig till med frågor och önskemål. God mat och måltidsglädje är förutsättningar för gästens välbefinnande och lärande. Vårt uppdrag är tydligt: fokus på våra gäster och alltid ett gott bemötande! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, semesteranställning.
2021-09-10 2021-09-27
Härryda kommun Lärare i förskoleklass till Säteriskolan
Vi söker dig som är förskollärare/lärare och som brinner för att arbeta i förskoleklass. I tjänsten som förskollärare/lärare ansvarar du tillsammans med övrig personal i arbetslaget för elevernas hela dag. I arbetslaget arbetar du tillsammans med 5 andra pedagoger. Tillsammans planerar, genomför, analyserar och utvärderar ni undervisningen.
2021-09-08 2021-09-22
Härryda kommun Enhetschef till hemtjänsten i Rävlanda, Härryda kommun
Ditt uppdrag som enhetschef handlar om att både självständigt och med stöd av verksamhetschef och stödfunktioner, leda, styra och utveckla verksamheten i enlighet med lagar, avtal och politiska intentioner. Du har ansvar för verksamhet, kvalité och utveckling och även uppföljning/utvärdering av din verksamhet, samt att kommunicera vår värdegrund inom enheten. Du har också ansvar för att verksamheten utvecklas och brukarna erbjuds stöd och service i enlighet med lagstiftningens intentioner. Som enhetschef hos oss har du personal-, verksamhets-...
2021-09-07 2021-09-21
Härryda kommun Modersmålslärare i somaliska sökes till Härryda kommun
Härryda Kommun söker lärare i somaliska. Undervisningen kan bli förlagd på olika skolor i kommunen. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss och utveckla våra elevers kunskaper i somaliska. Eleverna du kommer att undervisa har somaliska som modersmål. Tjänsten är en visstidsanställning på 30 % med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi söker en kreativ och inspirerande pedagog med erfarenhet av att utveckla elevers kunskaper i språk, gärna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi förutsätter att du har ett framg...
2021-09-07 2021-09-20
Härryda kommun Modersmålslärare i thai sökes till Härryda kommun
Härryda Kommun söker lärare i thai. Undervisningen kan bli förlagd på olika skolor i kommunen. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss och utveckla våra elevers kunskaper i somaliska. Eleverna du kommer att undervisa har somaliska som modersmål. Tjänsten är en visstidsanställning på 35 % med tillträde 1 december. Vi söker en kreativ och inspirerande pedagog med erfarenhet av att utveckla elevers kunskaper i språk, gärna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi förutsätter att du har ett framgångsrikt sätt att möta elever ut...
2021-09-07 2021-09-20
Härryda kommun, Bemanningsenheten Vikarier Grundskola hösten 2021
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar och trivs med att vara på olika arbetsplatser. Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt skolämne? I grundskolan arbetar olika yrkesgrupper så som lärare, elevassistent, förskolelärare och lärare i fritidshem. Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier som kan komma in med kort varsel. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sät...
2021-09-07 2021-10-10
Härryda kommun Kommunekolog sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Vi söker en kommunekolog som arbetar tillsammans med oss inom samhällsplaneringen och som kan bidra med kompetens inom naturvård och biologisk mångfald när det gäller planarbete, bygglov och vara behjälplig till miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Du kommer att arbeta både strategiskt övergripande och med handläggning av enskilda ärenden. Din uppgift blir att driva frågor ur ett naturvårdsperspektiv såväl som ett samhällsperspektiv. Du kommer delta i olika överskridande arbetsgrupperingar i kommunen och vissa av dem kommer du också att leda. I ...
2021-09-06 2021-09-20
Härryda kommun Kontorsvaktmästare till kontorsservice
Exempel på arbetsuppgifter är: - Möbelhantering. - Posthantering. - Budbilstur. - Reprohantering (kopiering med mera). - Smärre reparationer och montering. - Inköp av visst material. Arbetet består av klassiskt Facility managementuppgifter såsom hantera kommunens interna posthantering och budbilskörning, inköp av exempelvis kontorsmaterial och kontorsutrustning med mera beroende på vad våra kunder efterfrågar. Flytt av möbler som ibland kan vara tunga och hylluppsättningar är andra uppgifter som görs. Utveckling mot mer tekniska lösningar gör ...
2021-09-02 2021-09-17
Härryda kommun Resursenhetschef till verksamheten för vård och omsorg, Härryda kommun
Vi söker nu dig som vill arbeta som resursenhetschef och kan vara flexibel mellan verksamhetens områden. Uppdraget som resursenhetschef innebär att du går in kortare eller längre perioder vid ordinarie enhetschefs frånvaro och/eller tillfälligt avlastar enhetschefer med olika punktinsatser, exempelvis tar över någon eller några administrativa uppdrag vid temporär hög belastning eller särskilda händelser. Uppdraget innebär även att kunna stötta upp och utföra riktade uppdrag mot enheterna. Detta betyder att du behöver vara flexibel och villig at...
2021-09-01 2021-09-22
Härryda kommun Lärare i fritidshem sökes till Skinnefjällsskolan, Härryda kommun
En av våra engagerade pedagoger har fått ett annat uppdrag. Det gör att vi har behov av att anställa en lärare i fritidshem på Skinnefjällsskolan. Vi arbetar i arbetslag för att skapa självständiga arbetsenheter inom skolan. Varje årskurs är ett stort arbetslag som består av lärare i fritidshem, förskollärare och grundskollärare. Kring varje klass finns det ett litet arbetslag på tre pedagoger. Du kommer tillsammans med arbetslaget ansvara för fritidsverksamheten men även ha visst undervisningsansvar under skoldagen. All personal på skolan har ...
2021-08-26 2021-09-17
Härryda kommun Timvikarie Måltidsservice sökes till Härryda kommun
Vi söker kockar och måltidsbiträden.
2021-08-26 2021-10-25
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundskola hösten 2021
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, stå inför grupp och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens inom något särskilt skolämne? Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Det finns möjlighet att få såväl kortare som längre uppdrag.
2021-08-18 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Förskola hösten 2021
Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Söker du extraarbete eller vill du arbeta heltid? Vill du jobba med barn? Är du ansvarsfull och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller längre uppdrag. Inom förskolan h...
2021-08-18 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Städ hösten 2021
Är du intresserad av städuppdrag? Har du till och med erfarenhet av städ sedan tidigare? Vi söker fler noggranna, ansvarsfulla och samarbetande vikarier som kan hoppa in med kort varsel på olika städområden runt om i kommunen. Som person har du lätt att se helheten, planera det dagliga arbetet självständigt utefter den städinstruktion som finns så att kvalitet och städresultat uppnås. För dig är det självklart att ge god service till våra kunder och att ha ett gott bemötande mot de som du möter i ditt arbete då du är ansiktet utåt för vår ve...
2021-08-18 2021-12-15
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Socialtjänsten hösten 2021
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. ...
2021-08-18 2021-12-15