Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Lärare i fritidshem till Vällsjöskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare för fritidshem. På Vällsjöskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Du kommer att arbeta på ett fritidshem med elever från årskurs 2 och 3. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela skoldag. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Tillsammans med arbetslaget ansv...
2022-08-12 2022-08-26
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst SOCIALSEKRETERARE med inriktning VÅLD I NÄRA RELATION BARN
Som socialsekreterare för barn våld i nära-teamet kommer du främst att utreda och bedöma barn som upplevt våld i tätt samarbete med kollegorna i teamet. Det ingår även att följa upp insatser och följa de barn som är på skyddat boende. Du ska med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande se till att de barn och familjer vi möter får den hjälp och det stöd de behöver av så väl samhället som det egna nätverket för att kunna förändra och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Arbetsuppgifterna består utöver...
2022-08-11 2022-08-28
Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur Lärare i fritidshem till Lunnaskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare för fritidshem. På Lunnaskolan arbetar vi tillsammans i arbetslaget för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen ska göras tillgänglig för alla elever genom delaktighet, samhörighet och meningsfullhet. Vi har en helhetssyn på kunskap, utveckling och lärande, vilket innebär att vi arbetar tätt ihop i arbetslag kring elevernas hela skoldag. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter på friti...
2022-08-10 2022-08-24
Härryda kommun Undersköterska/Vårdbiträde (vik) till Hönekulla gård i Mölnlycke
Vi söker dig som har en prestigelös och serviceinriktad inställning samt är genuint intresserad av att möta människor i behov av vård och omsorg. För att lyckas i det här arbetet bör du tycka om att tempot kan skifta mellan olika dagar och olika tider under dygnet. Det är också viktigt att du är lyhörd för vad som förväntas av dig och kan rycka in där du bäst behövs för stunden. Genom rehabiliterande förhållningssätt och ett stort socialt engagemang arbetar vi för att göra våra gästers/hyresgästers tillvaro meningsfull och innehållsrik. I arbe...
2022-08-09 2022-08-23
Härryda kommun Undersköterskor till Bygården/Östra Bygården i Landvetter
Hos oss arbetar undersköterskor, fritidsassistent, administratör, omsorgshandledare och ansvarig enhetschef. Tillgång till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut finns också. Gemensamt ansvarar vi för att brukarna och dess anhöriga skall känna sig trygga och nöjda med den omsorg och omvårdnad som ges.
2022-08-09 2022-08-31
Härryda kommun Skolbibliotekarie tv på 50% till Ekdalaskolan
Exempel på dina huvudsakliga arbetsuppgifter utöver förekommande göromål på ett skolbibliotek innefattar bland annat; - Att arbeta för att skolbiblioteket blir en integrerad del i skolans verksamhet - Att samarbeta med skolans pedagogiska personal för att främja elevernas lärande - Bistå pedagoger med kunskap kring språk och inlärning - Arbeta utvecklande med kompetenser inom MIK - Arbeta utvecklande med kunskaper kring språkfrämjande stöd till elever med annat modersmål - Planera och genomföra undervisning i samarbete med pedagoger - Utmana el...
2022-08-09 2022-08-22
Härryda kommun Resurspedagog i flexenhet, vik 100% höstterminen till Ekdalaskolan i Mölnlycke
Tjänsten innebär arbete med elever med särskilda behov på vår flexenhet Eken. Tillsammans med lärare i årskursen, personal på flexenheten och specialpedagog anpassas undervisningen för att eleverna ska kunna få bästa möjliga stöd i sitt lärande och sociala utveckling.
2022-08-09 2022-08-20
Härryda kommun, Utvecklingsfunktionen Kommunsekreterare för kommunfullmäktige i Härryda kommun
Som kommunsekreterare arbetar du mitt i händelsernas centrum och bidrar i utvecklings- och förbättringsarbete, bland annat med inriktning mot digitalisering. Tillsammans med kommun- och nämndsekreterarna, registrator och kommunjurister arbetar du bl.a. med att kvalitetssäkra den kommunala beslutsprocessen. Du är en stödfunktion till politiker och chefer avseende kommunalrätt, offentlighet- och sekretesslagstiftning samt förvaltningsrätt och förväntas ha kunskaper inom den lagstiftningen. Tjänsten innebär både operativt och strategiskt arbete, o...
2022-08-09 2022-08-31
Härryda kommun Lärare f-3 till Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare kommer att genomsyra hela din arbetsdag i skola och fritids och därför är ett nära samarbete med alla kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med både med de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen skall vara tillgänglig för alla elever samt med lärare i åldersspannet för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet. I ditt uppdrag som lärare på Hindåsskola...
2022-08-08 2022-08-29
Härryda kommun Förskollärare till Nysäters förskola
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i utbildningen. Du har ansvar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan samtidigt som du förstår vikten av det kollegiala lärandet. Förskolläraren leder de målstyrda processerna och ansvara för att barnen får den undervisning de har rätt till. Vårt ansvar är att skapa goda pedagogiska lärmiljöer som ger stora möjligheter till barns inflytande och delaktighet, tar vara på barnens kreativitet ...
2022-08-08 2022-08-22
Härryda kommun Förskollärare till Lunnaskolans särskola i Landvetter
Vad erbjuder vi? Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som förskollärare/lärare i fritidshem i en klass som läser efter grundsärskolans läroplan Lgrsär22. Klassen är ny och kommer ha sex elever och du kommer finnas med som stöd under skoldagen, kanske ansvara för en del av undervisningen, delta i och planera rastverksamhet samt arbeta på fritids med de som har det. Dina närmaste kollegor är lärare, förskollärare och elevassistenter. Du kommer vara involverad i det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetens utveckli...
2022-08-05 2022-08-18
Härryda kommun Lärare till Backaskolan, Landvetter
Du kommer att vara en del i arbetslagets dagliga pedagogiska arbete med delat ansvar för planering, genomförande och uppföljning av elevens hela dag (både skol- och fritidstid). Du är också en del i skolans hela verksamhet, vilket innebär samarbete, planering, pedagogiska samtal och kompetensutveckling tillsammans med skolans övriga arbetslag.
2022-08-05 2022-08-21
Härryda kommun Speciallärare till Hindås skola
Som speciallärare kommer du arbeta främjande och förebyggande på organisation, grupp och individnivå för att skapa trygghet, studiero och goda kunskapsresultat. Du bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete utifrån enhetens elevhälsoplan tillsammans med kurator, specialpedagog, skolsköterska och skolpsykolog. Du kommer tillsammans med flera kollegor ingå i skolans PALS-team. Du ansvarar för uppföljning och utvärdering av enhetens bedömningsstöd i svenska och matematik. Du är väl förtrogen med att skriva, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram....
2022-08-05 2022-08-16
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Djupedalsskolans särskola i Mölnlycke
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som lärare i fritidshem i en klass som läser ämnesområden efter grundsärskolans läroplan. Klassen har i höst elva elever och du kommer ansvara för att planera fritids/LSS samt finnas med som stöd i klassen under skoldagen. Dina närmaste kollegor är två lärare som ansvarar för undervisningen i klassen och flera elevassistenter. Du kommer vara involverad i det systematiska kvalitetsarbetet och verksamhetens utveckling tillsammans med kollegor inom både grundsärskolan och grundskolan.
2022-08-04 2022-08-18
Härryda kommun Rektor till Rullstenen och Nysäters förskolor i Mölnlycke
Som rektor hos oss kommer du att ingå i en grupp om 13 rektorer med ansvar för förskola och pedagogisk omsorg. Vi har en utvecklad arbets- och utvecklingsorganisation i rektorsgruppen, där ett delande och lärande genomsyrar kulturen. Vi erbjuder kompetensutveckling för såväl rektorer som pedagoger i kommunen. Du får ett gott stöd av dina rektorskollegor där du kommer att ingå i ett geografiskt team, samt kompetensutveckling i din rektorsroll. Som ny rektor i kommunen får du även ett gediget introduktionsprogram samt en mentor. Till din hjälp ha...
2022-08-03 2022-08-23
Härryda kommun Rektor pedagogisk omsorg, Härryda kommun
Som rektor hos oss kommer du ingå i en grupp om 13 rektorer med ansvar för förskola och pedagogisk omsorg. Vi har en utvecklad arbets- och utvecklingsorganisation i rektorsgruppen, där ett delande och lärande genomsyrar kulturen. Som rektor för pedagogisk omsorg ingår du också i ett större sammanhang tillsammans med grundskolans rektorer då vi arbetar utifrån ett 1-16 årsperspektiv. Du kommer få ett gott stöd av dina rektorskollegor där du kommer att ingå i ett geografiskt team, samt kompetensutveckling i din rektorsroll. Som ny rektor i kommun...
2022-08-03 2022-08-23
Härryda kommun Lärare matematik i kombination med naturkunskap till Hulebäcksgymnasiet
Nu söker vi en lärare till ekonomiprogrammet som kan undervisa i matematik och Naturkunskap, eller annat ämne utifrån behörighet. Förutom undervisning i matematik och naturkunskap på ekonomiprogrammet innehåller tjänsten undervisning på vårt försäljnings- och serviceprogram och estetiska programmet. En del av tjänsten kommer även handla om metodutveckling av matematikundervisningen. Främst på försäljnings- och serviceprogrammet, men även på estetiska programmet. Tjänstens innehåll kan anpassas utifrån behov och kompetens/behörighet. I tjänste...
2022-08-02 2022-08-19
Härryda kommun Undersköterska till Björkelids äldreboende i Rävlanda
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med äldre och vill arbeta efter vår vision. Du är en stolt undersköterska som är medveten om uppdraget, du arbetar med ett salutogent synsätt med hög kvalitet i omvårdnadsarbetet så att även du skulle kunna tänka dig bo på Björkelid. Du skall vara medveten socialtjänstlagens mål, 1 kapitlet, 1 § och arbeta efter att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap 4§ värdegrund). • Du skall även ha ett stort mått av nytänkande och vara flexibel. • Ha erfarenhet av att arbeta u...
2022-08-02 2022-08-16
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Hindås skola
På Hindåsskolan ser vi till elevens lärande under hela dagen och som medarbetare är du en viktig kugge i vårt maskineri. Din kompetens som lärare i fritidshem kommer att genomsyra hela din arbetsdag och därför är ett nära samarbete med kollegor viktigt. Varje vecka samplanerar du med både de närmaste kollegorna i ditt arbetslag för att undervisningen under hela dagen skall vara tillgänglig för alla elever. Du kommer också att samplanera med lärare i fritidshem för att hålla och ge en hög och likvärdig kvalitet på hela skolan. I ditt uppdrag so...
2022-08-01 2022-08-21
Härryda kommun Stödassistent till Båtmanstorpets gruppboende
Vi söker dig som är intresserad av ett utvecklande arbete där du får stötta personer i deras dagliga liv samt göra det möjligt för dem att ha en meningsfull vardag. Vi erbjuder ett stimulerade arbete där vi tillsammans planerar och utvecklar verksamheten. Genom ett professionellt arbets- och pedagogiskt förhållningsätt ger vi stöd och omsorg i alla vardagliga situationer. Vårt mål är att alltid ha brukaren i centrum genom hela dygnet. Vi arbetar utifrån metoderna lågaffektivt bemötande, AKK och tydliggörande pedagogik. Personerna har varierand...
2022-07-26 2022-08-14
Härryda kommun Undersköterska (tillsvidare) till Hönekulla gård i Mölnlycke
Vi söker dig som har en prestigelös och serviceinriktad inställning samt är genuint intresserad av att möta människor i behov av vård och omsorg. För att lyckas i det här arbetet bör du tycka om att tempot kan skifta mellan olika dagar och olika tider under dygnet. Det är också viktigt att du är lyhörd för vad som förväntas av dig och kan rycka in där du bäst behövs för stunden. Genom rehabiliterande förhållningssätt och ett stort socialt engagemang arbetar vi för att göra våra gästers/hyresgästers tillvaro meningsfull och innehållsrik. I arbe...
2022-07-20 2022-08-17
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundsärskola hösten 2022
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från skolan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt område i eller utanför skolan; funktionshinder, LSS, korttidsboende för barn och ungdomar etc.? Grundsärskolan Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvar...
2022-07-09 2022-08-14
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Grundskola start i höst - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar och trivs med att vara på olika arbetsplatser. Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt skolämne? I grundskolan arbetar olika yrkesgrupper så som lärare, elevassistent, förskolelärare och lärare i fritidshem. Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier som kan komma in med kort varsel. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sät...
2022-07-09 2022-08-14
Härryda kommun, Bemanningsenheten Jobba heltid som vikarie i Grundskola start i höst - Härryda kommun
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar och trivs med att vara på olika arbetsplatser. Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt skolämne? I grundskolan arbetar olika yrkesgrupper så som lärare, elevassistent, förskolelärare och lärare i fritidshem. Vid sjukdom, vård av barn och andra ledigheter behöver vi timvikarier som kan komma in med kort varsel. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sät...
2022-07-09 2022-08-14
Härryda kommun, Bemanningsenheten Timvikarier Förskola start i höst - Härryda kommun
Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklade och meningsfullt. Få värdefull erfarenhet inför framtiden? Söker du extraarbete eller vill du arbeta heltid? Vi söker dig som är ansvarsfull har viljan och engagemanget att arbeta med barn. Du kan ställa upp med kort varsel även om du får en bokning från oss tidigt på morgonen. Som timvikarie hamnar du mitt i verksamheten där det förutsätts att du är flexibel och snabbt kan sätta dig in i olika rutiner. Du får möjlighet att arbeta på flera av våra förskolor under kortare eller lä...
2022-07-09 2022-08-14
1 2 >