Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Köksmästare till Hvitfeldtska gymnasiet
Hvitfeldtska gymnasiet är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som erbjuder högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Skolan är en av Sveriges mest sökta gymnasieskolor, har över 1 900 elever och ca 200 personal. Vi erbjuder en arbetsplats med kunnig och engagerad personal, och med motiverade elever. Vi ser fram emot att få anställa en köksmästare som är drivande inom sitt område och som vågar tänka nytt och kan se sin del av helheten i en skolas verksamhet. Vi arbetar för att skapa en arbets...
2022-05-16 2022-05-30
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Speciallärare i matematik sökes till IMA på Hvitfeldtska gymnasiet
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2000 elever och 200 personal. Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva, och vårt bibliotek med personal vann 2020 års utmärkelse Årets skolbibliotek. Vi erbjuder personalträning en gång i veckan och har en lång tradition med...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Rektor inom sfi och komvux som särskild utbildning sökes till Studium
Studium bedriver kommunal vuxenutbildning i egen regi samt uppdragsutbildning och har cirka 3 000 heltidsstuderande. När vi frågar vår personal vad som utmärker Studium framhävs den speciella Studium-stämningen. Här råder glödande mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi brinner för undervisning och bedriver den på tre attraktiva adresser runt om i staden. Förutom att vara en viktig funktion i samhället berikas kvaliteten på undervisningen av en bred kompetens, tillräckliga resurser för både elever och personal. Besök gärna vår...
2022-05-13 2022-05-29
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Rektor för utbildningar inom fordon och transport sökes till MTG vuxenutbildning
Vuxenutbildningens egenregi utbildar ca 3 400 studerande inom kommunal vuxenutbildning, sfi och uppdragsutbildning och har ca 170 medarbetare. Verksamheten är lokaliserad till fem olika adresser i Göteborg. Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) är en av landets främsta gymnasieskolor inom Fordons- och transportprogrammet. Verksamheten präglas av engagerad och kompetent personal, nöjda elever och en nära samverkan med branscherna. Skolan har de senaste åren haft en stor expansion och utökar nu skolledningen med en rektor för vuxenutbildning...
2022-05-13 2022-05-29
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik sökes till Bräckegymnasiet IM
Hos oss på Bräckegymnasiets introduktionsprogram Individuellt alternativ går ca 200 elever som inte har fått betyg från grundskolan av olika anledningar. Vi söker en lärare till inriktningen ESA , Extra-Stöd-Anpassning och Individuellt alternativ. Eleverna på skolan är i behov av mycket stöd i såväl undervisningssituationen som på raster och det sociala samspelet och pedagoger, kuratorer, skolsköterska, elevassistenter, skolvärdar och specialpedagoger arbetar i ett nära samarbeta. Bräckegymnasiet Introduktionsprogram är just nu inne i en spän...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska sökes till Bräckegymnasiet
Bräckegymnasiet har nationella yrkesprogrammet med tolv olika yrkesinriktningar. Elever som har valt inriktningen mot byggnadsingenjör, kan efter sin yrkesexamen söka till teknisk högskola direkt efter examen eller gå ut i jobb som snickare. För de elever som inte är behöriga till ett nationellt program erbjuder vi utbildningar inom Introduktionsprogrammet. Våra utbildningar bedrivs alla i nära samarbete med branscherna. Hos oss möter du en skola som hela tiden kombinerar teori och praktik. Vår stora idé är att vi bygger yrkesstolthet, både f...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i Kemi och Naturkunskap till Lindholmens tekniska gymnasium
Lindholmens tekniska gymnasium är en skola som handlar om teknik i teori och praktik, på höjden och bredden och i alla dess former. På skolan finns idag ca 890 elever och drygt 80 personal, fördelade på tre skolenheter. Skolan omfattar fem nationella program; Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Teknikprogrammet. Skolan erbjuder även en utbildning inom Sjöfart samt Yrkesintroduktion. Du kommer arbeta på Teknikprogrammet och undervisa i Kemi och Naturkunskap. I uppdraget ingå också mentorskap...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i Teknikämnen till Lindholmens tekniska gymnasium
Lindholmens tekniska gymnasium är en skola som handlar om teknik i teori och praktik, på höjden och bredden och i alla dess former. På skolan finns idag ca 890 elever och drygt 80 personal, fördelade på tre skolenheter. Skolan omfattar fem nationella program; Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Teknikprogrammet. Skolan erbjuder även en utbildning inom Sjöfart samt Yrkesintroduktion. En utav våra Tekniklärare kommer vara föräldraledig till hösten och vi behöver hitta en ersättare hör honom. ...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i naturkunskap och ett annat ämne till Schillerska gymnasiet
Schillerska gymnasiet är en modern skola i historisk miljö, med ca 1100 elever och drygt 100 personal under devisen "Här lever lärandet". Vi finns centralt i Göteborg i kulturmärkta lokaler. Nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Vi har följande program: naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet, ekonomiprogrammet och estetiska programmet (bild spets, bild, teater och estetik/media) samt Sprint och IA. Elev...
2022-05-12 2022-05-26
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom hälsa, vård och omsorg till Burgårdens gymnasiesärskola
Vi söker en yrkeslärare inom hälsa, vård och omsorg till Burgården GS. Vi är en gymnasiesärskola i centrala Göteborg med en kompetent personalgrupp och ändamålsenliga lokaler. Våra elever läser på gymnasiesärskolans nationella program. Eleverna är på olika utvecklingsnivåer, med olika bakgrund och har olika förutsättningar. På enheten Burgården GS 1 erbjuder vi eleverna utbildning inom Programmet hotell, restaurang och bageri samt Programmet för hälsa, vård och omsorg. Du kommer att undervisa i gymnasiesärskolans yrkeskurser inom programmet hä...
2022-05-12 2022-05-26
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Schillerska Gymnasiet
Schillerska gymnasiet är en modern skola i historisk miljö. Vi har ca 1050 elever och uppemot 100 fastanställd personal. Ett nära samarbete mellan elever, personal och omvärld ger en aktuell och efterfrågad utbildning där varje elevs utveckling står i centrum. Elevinflytande är centralt i skolans arbete och vi har en aktiv elevkår. Skolan finns i kulturmärkta lokaler centralt i Göteborg, nära Vasaplatsen vilket ger många möjligheter till studiebesök och samarbeten med andra institutioner. Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/schillerska för ...
2022-05-11 2022-05-25
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i vietnamesiska till Språkcentrum
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Språkcentrum söker nu lärare i modersmålsundervisning och studiehandledning för grundskolan. Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning ...
2022-05-11 2022-05-27
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Polhemsgymnasiet
Polhemsgymnasiet har högskoleförberedande gymnasieprogram i ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. Skolan har drygt 1100 elever, 60 lärare och totalt runt 85 anställda. Vi lägger stor vikt vid förståelse och pedagogik som stimulerar till inlärning. Därför kallar vi Polhemsgymnasiet för en kunskapsskola. Här får våra elever en utbildning av hög kvalitet som gör dem väl förberedda för att läsa vidare på högskola och universitet. Miljön på Polhemsgymnasiet är speciell med sin vackra plats vid Göta älv. Lokalerna är ljusa och lufti...
2022-05-10 2022-05-24
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare med inriktning mot elevhälsans psykologiska insats
Område Stadsgemensamt omfattar tre verksamheter; Vägledningscentrum, Center för skolutveckling och Språkcentrum. Området ansvarar också för vissa förvaltningsövergripande uppdrag. Grundskolenämnden och utbildningsnämnden har varsin verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I din roll som verksamhetsutvecklare arbetar du, i nära samarbete med verksamhetscheferna enligt HSL och verksamhetsutvecklare för elevhälsans medicinska insats, för grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Din organisatoriska tillhörighet kommer a...
2022-05-09 2022-05-23
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Speciallärare till Katrinelund gymnasiesärskola
Katrinelund GS är en trivsam gymnasiesärskola i centrala Göteborg. Vi kommer att få fler elever till hösten och kommer därför att starta tre nya klasser. Vi letar nu efter dig som är speciallärare och som vill vara med oss på resan när vi växer! Våra elever läser på gymnasiesärskolans individuella program, är på olika utvecklingsnivåer med intellektuella funktionshinder samt har ofta något tilläggshandikapp som exempelvis autism. Du kommer ingå i arbetslag på skolan tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor. Tillsammans arbetar ni med ö...
2022-05-06 2022-05-20
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i Företagsekonomi och ledarskap och organisation till Hvitfeldtska gymnasiet
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2000 elever och 175 personal. Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva, och vårt bibliotek med personal vann 2020 års utmärkelse för Sveriges bästa skolbibliotek. Vi erbjuder personalträning en gång i veckan och har en lång ...
2022-05-05 2022-05-19
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i handelsämnen och matematik
Angeredsgymnasiet är en gymnasieskola med både nationella- och introduktionsprogram samt Riksgymnasium för elever med rörelsehinder. Här är glädje och lust lika självklara inslag som kunskap och utveckling. Vi är övertygade om att elever som trivs och känner arbetsglädje också lyckas bättre med studierna Du kommer att arbeta på Handelsprogrammet på Angeredsgymnasiet och undervisa i handelsämnen och matematik. Du ska i nära samarbete med dina kollegor i arbetslaget ansvara för planering och genomförande av utbildningen. I din roll som mentor s...
2022-05-05 2022-05-20
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap sökes till Bräckegymnasiet
Bräckegymnasiet har nationella yrkesprogrammet med tolv olika yrkesinriktningar. Elever som har valt inriktningen mot byggnadsingenjör, kan efter sin yrkesexamen söka till teknisk högskola direkt efter examen eller gå ut i jobb som snickare. För de elever som inte är behöriga till ett nationellt program erbjuder vi utbildningar inom Introduktionsprogrammet. Våra utbildningar bedrivs alla i nära samarbete med branscherna. Hos oss möter du en skola som hela tiden kombinerar teori och praktik. Vår stora idé är att vi bygger yrkesstolthet, både f...
2022-05-05 2022-05-19
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Burgårdens gymnasium
Burgårdens Gymnasium är en gymnasieskola med sex skolenheter som leds av var sin rektor. Vi har tre skolsköterskor och fyra kuratorer, som delar på arbetet i skolenheternas elevhälsoteam. Varje skolenhet har också en specialpedagog. Nu söker vi en fjärde skolsköterska. På Burgårdens Gymnasium är elevhälsoarbetet något som omfattar och berör alla. Lärande och hälsa går hand i hand och sker i samverkan mellan personal, elever samt vårdnadshavare. Vi utgår från en gemensam värdegrund och arbetar aktivt med den miljö, det klimat såväl som det bemö...
2022-05-03 2022-05-17
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Elevassistenter sökes till gymnasiesärskolan i Göteborg
Vi söker dig som vill vara elevassistent vid en gymnasiesärskola i Göteborg. Område GS är samlingsnamnet för våra sju gymnasiesärskolor som ligger geografiskt utspridda i staden. Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Vi arbetar utifrån varje elevs individuella utveckling, behov och förutsättningar. Eleverna är på olika utvecklingsnivåer och har intellektuell funktionsnedsättning, ibland med olika tilläggshandikapp som exempelvis autism, rörelsehinder, synnedsättning. Vår verksamhet ökar och vi får fler elever till hösten, ...
2022-05-03 2022-05-24
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i hebreiska till Språkcentrum
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Språkcentrum söker nu lärare i modersmålsundervisning för grundskolan. Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ...
2022-05-02 2022-05-16
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i romani till Språkcentrum
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Språkcentrum söker nu lärare i modersmålsundervisning för grundskolan. Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ...
2022-05-02 2022-05-16
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i telegu till Språkcentrum
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Språkcentrum söker nu lärare i modersmålsundervisning för grundskolan. Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ...
2022-05-02 2022-05-16
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i malayalam till Språkcentrum
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Språkcentrum söker nu lärare i modersmålsundervisning för grundskolan. Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ...
2022-05-02 2022-05-16
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i ukrainska till Språkcentrum
På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning, utbildning i modersmålet inom moderna språk och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Språkcentrum söker nu lärare i modersmålsundervisning för grundskolan. Som lärare hos oss undervisar du i och ger studiehandledning i ditt modersmål. Främst är det våra nyanlända elever som behöver studiehandledning i olika ämnen. Det är ...
2022-05-02 2022-05-16