Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Resurspedagog med behörighet i engelska till Bernadottegymnasiet
Som lärare i engelska planerar, bedriver och följer du upp undervisningen utifrån de lagar, förordningar och styrdokument som finns för lärare. Du kommunicerar målen med undervisningen och tydliggör din bedömning för elev. Du bedömer elevens måluppfyllelse och sätter betyg utifrån läroplan. Som resurspedagog ansvarar du för gymnasiets kvällsskola och support. I din roll som mentor stöttar du eleverna genom att ha kunskap om deras behov, följa deras studier och vara delaktig i målet att nå en gymnasieexamen. Som mentor bygger du relation med e...
2021-06-18 2021-07-02
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i spanska och historia till Katrinelundsgymnasiet
Undervisning sker på Katrinelundsgymnasiet i ämnena spanska och historia. Du som lärare planerar, bedriver och följer upp undervisningen utifrån de lagar, förordningar och styrdokument som finns för lärare. Du kommunicerar målen med undervisningen och tydliggör din bedömning för eleven. Du bedömer elevens måluppfyllelse och sätter betyg utifrån läroplan. I tjänsten ingår ett aktivt handledarskap med inriktning på individuell handledning, samtal med elever och föräldrar samt ett nära samarbete i det egna arbetslaget. I din roll som mentor stöt...
2021-06-18 2021-07-02
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska som andraspråk till Motorbranschens tekniska gymnasium
Vår vision MTG - det bästa av två världar Det behövs massor av kompetenta förare och tekniker där ute. Branschen har bestämt sig för att satsa på en egen gymnasieutbildning, men inte i egen regi utan tillsammans med Göteborgs stad. Resultatet är det bästa av två världar, branschens resurser och känsla för vad som efterfrågas, Stadens stabilitet och erfarenhet av skolverksamhet. Tillsammans är vi MTG Motorbranschens Tekniska Gymnasium Optimerat för framgång. Vår position Motorbranschens Tekniska Gymnasium (MTG) är en modern fordons- och t...
2021-06-17 2021-07-01
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i bild samt svenska till Katrinelundsgymnasiet
Undervisning sker på Katrinelundsgymnasiet i ämnena bild och form samt svenska. Elever från alla skolans program kan läsa bild och form som ett individuellt val. Du som lärare planerar, bedriver och följer upp undervisningen utifrån de lagar, förordningar och styrdokument som finns för lärare. Du kommunicerar målen med undervisningen och tydliggör din bedömning för eleven. Du bedömer elevens måluppfyllelse och sätter betyg utifrån läroplan. I tjänsten ingår ett aktivt handledarskap med inriktning på individuell handledning, samtal med elever o...
2021-06-15 2021-06-29
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i engelska och matematik till Bräckegymnasiets introduktionsprogram
Hos oss på Bräckegymnasiets Introduktionsprogram Individuellt alternativ går ca 200 elever som av olika anledningar inte har fått betyg från grundskolan. Vi söker nu en lärare till inriktningen ESA , Extra-Stöd-Anpassning. På ESA går ca 90 elever som är i behov av mycket stöd i såväl undervisningssituationen som på raster och i det sociala samspelet. Här jobbar 9 pedagoger, kurator, skolsköterska, elevassistenter, specialpedagog och socialpedagog i ett nära samarbete. Som lärare hos oss: • Kan du planera långt i förväg och sedan ändra det i ...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och idrott till Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar. Vi är en mångkulturell skola med elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, h...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till gymnasiesärskolorna i Göteborg
Område GS är samlingsnamnet för gymnasiesärskolorna inom utbildningsförvaltningen i Göteborg och som består av sju olika gymnasiesärskolor med både nationella och individuella program. Skolorna arbetar utifrån varje elevs behov och utveckling, möjligheter och förutsättningar. På gymnasiesärskolan arbetar vi hela tiden med att utveckla den pedagogiska verksamheten för att nå en ökad måluppfyllelse för våra elever. Vi söker nu en kunnig och erfaren specialpedagog för vårt övergripande elevhälsoteam. Tillsammans med övriga kollegor i elevhälsotea...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i engelska till Riksgymnasiet för rörelsehindrade
Angeredsgymnasiet är en gymnasieskola med både nationella- och introduktionsprogram samt Riksgymnasium för elever med rörelsehinder. Här är glädje och lust lika självklara inslag som kunskap och utveckling. Vi är övertygade om att elever som trivs och känner arbetsglädje också lyckas bättre med studierna. Du kommer att tillhöra arbetslaget på Riksgymnasiet för rörelsehindrade elever och du kommer att arbeta tillsammans med övriga lärare, specialpedagoger och elevassistenter i ditt arbetslag runt elevgruppen där du har din bas. Du kommer också ...
2021-06-10 2021-06-24
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Frisörlärare till Hantverksprogrammet på Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar. Vi är en mångkulturell skola med elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, ...
2021-06-10 2021-06-24
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Stylistlärare till Hantverksprogrammet på Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar. Vi är en mångkulturell skola med elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, hår...
2021-06-10 2021-06-24
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i piano och ensemble till Hvitfeldtska gymnasiet
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2000 elever och 200 personal. Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva, och vårt bibliotek med personal vann 2020 års utmärkelse Årets skolbibliotek. Vi erbjuder personalträning en gång i veckan och har en lång tradition med...
2021-06-09 2021-06-23
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kurator till Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola. Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar. Vi är en mångkulturell skola med elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, h...
2021-06-07 2021-06-21
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Katrinelund och Burgårdens gymnasium
Katrinelund och Burgårdens gymnasium ligger båda på Skånegatan i Göteborg och du går mellan skolorna på enbart några minuter, tjänsten kommer att delas mellan skolorna. Hos båda gymnasierna är elevhälsoarbetet något som omfattar och berör alla. Lärande och hälsa går hand i hand och sker i samverkan mellan personal, elever och vårdnadshavare. Vi utgår från en gemensam värdegrund och arbetar aktivt med den miljö, det klimat och det bemötande vi vill ha på skolorna. Det omfattar främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ, grupp och...
2021-06-07 2021-06-21