Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Upphandlingsledare
Då en av våra upphandlingsledare har fått tjänst som avtalscontroller på enheten, söker vi nu en erfaren upphandlingsledare till stadsmiljöförvaltningen som, ihop med erfarna och goa kollegor, vill vara med att utveckla vårt fina Göteborg. Upphandlingarna som görs i förvaltningen omfattar upphandlingar av entreprenader, varor och tjänster. Hos oss får du möjlighet att arbeta med inköp och upphandling av allt från broar, parker, kanalmurarna, spårväg och gator, lekplatser, kemikalier, mat till våra djur i Slottsskogen m.m. I nära samarbete med v...
2024-05-16 2024-06-02
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Drifttekniker inriktning El/automation
Befattningen som drifttekniker hos oss är väldigt varierande då den omfattar väldigt många delar inom tekniska installationer i staden. Bl.a. innebär det arbeten inom underhåll av el-, styr- och reglerkomponenterna på öppningsbara broar, tillsyn av pumpanläggningar och andra tekniska system i staden. Mindre nyinstallationer, fastighetsdrift av egna och kunders anläggningar/byggnader förekommer samt mindre nyinstallationer. Det förekommer även underhåll/rengöring på avvattningssystem och viss mekanik- och smörjning. Semesteravlösning för brokörn...
2024-05-15 2024-05-29
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Djurvårdare till Slottsskogens djurpark Vikariat
Vill du vara med och bidra i arbetet i en av Sveriges största, äldsta och populära park? Som i år firar stolt 150 år! Slottsskogen är ett av Sveriges största besöksmål med cirka 4,5 miljoner besökare årligen. Parken inklusive djurparken är en del av Göteborgs och Sveriges gröna historia och föreslås bli kulturreservat. Till vårt engagerade och kompetenta team söker vi nu en erfaren djurvårdare till ett vikariat på 50% som löper på i ett år. Med inriktning på nordiska djur arbetar Slottsskogens djurpark med sina tre grunduppdrag, bevarande, ut...
2024-05-14 2024-06-02
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Systemförvaltare/Objektledare, IT till stadsmiljöförvaltningen
Vi söker nu en Systemförvaltare/ Objektledare IT till oss på Stadsmiljöförvaltningen! Som systemförvaltare/ objektledare IT leder och driver du det IT-nära förvaltnings- och utvecklingsarbetet inom dina objekt. Du säkerställer att mål uppnås genom leveranser i tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten och leverantörer. Din huvudsakliga arbetsuppgift består av planering och uppföljning av arbetet för ingående komponenter i dina objekt. Tillsammans med objektledare verksamhet planerar och geno...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Kommunikationsstrateg med samordningsansvar till stadsmiljöförvaltningen
Nu söker vi en engagerad och driven kommunikationsstrateg till stadsmiljöförvaltningens kommunikationsenhet. På enheten har vi som uppdrag att leda, samordna och utveckla förvaltningarnas strategiska, taktiska och operativa kommunikation. Vi söker dig som är redo att bidra både i det strategiska och operativa arbetet och att fungera som samordnare för ett av våra team. I din roll ingår att: • Stötta avdelning och byggprojekt med strategiskt och operativt kommunikationsarbete, det vill säga planera, driva och genomföra olika kommunikationsi...
2024-05-10 2024-05-31
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Ekonom
Vill du vara en del av stadens utveckling och arbeta i ett team som präglas utav serviceanda, samarbete och utveckling? På ekonomiavdelningen är vi totalt 26 medarbetare varav redovisningsenheten består av 11 medarbetare. Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö med många kontakter både inom och utanför organisationen. Vi söker nu en ekonom som samordnar och vidareutvecklar förvaltningens leverantörsfakturaprocess. Som ansvarig för vårt leverantörsfakturasystem arbetar du med hela processen och ser till att flödet av leverantörsfakturor h...
2024-05-08 2024-05-22
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Djurvårdare till Slottsskogens djurpark
Vill du vara med och bidra i arbetet i en av Sveriges största, äldsta och populära park? Som i år firar stolt 150 år! Slottsskogen är ett av Sveriges största besöksmål med cirka 4,5 miljoner besökare årligen. Parken inklusive djurparken är en del av Göteborgs och Sveriges gröna historia och föreslås bli kulturreservat. Till vårt engagerade och kompetenta team söker vi nu en erfaren djurvårdare till djurparken. Med inriktning på nordiska djur arbetar Slottsskogens djurpark med sina tre grunduppdrag, bevarande, utbildning och forskning. Djuren...
2024-05-06 2024-05-24
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Trafikutformare till stadsmiljöförvaltningen
Vill du stötta förvaltningens projektledare med trafikutformningskompetens för att utforma trafiksäkra, tillgängliga och hållbara stadsmiljöer i en växande storstad? Stadsmiljöförvaltningen planerar och genomför investeringsprojekt för gator, torg och parker, men har också mer temporära uppdrag såsom sommargågator. Som trafikutformare på enheten deltar du som projektmedlem i flera projekt och stöttar projektledaren att göra sammanvägda avvägningar. Du granskar också trafikförslag framtagna i olika skeden, både själv, och tillsammans med kolle...
2024-05-03 2024-05-26
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Miljöhandläggare
Stadsmiljöförvaltningen har en aktiv roll i utvecklingen av det hållbara Göteborg och miljöenheten är en viktig del i det arbetet. Som miljöhandläggare arbetar du som ett stöd till kontorets drift -och investeringsprojekt, både för att tillse att förvaltningen följer de krav som finns i miljöbalken men också för att nå stadens uppsatta mål inom miljö och klimat. Vi arbetar tillsammans för att Göteborg ska vara en miljömässigt bra stad under den period med omfattande infrastrukturbyggnation som vi står inför. I arbetet kopplar vi samman miljöf...
2024-04-26 2024-05-19