Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Planeringsledare som vill arbeta med kvalificerade utredningar varav en med fokus stadsutveckling
På stadsledningskontoret erbjuder vi ett arbete i en intressant och utvecklande miljö med många olika kompetenser. Vi arbetar i nära samverkan med förvaltningar och bolag inom staden samt externa samverkansparter i regionen och nationellt. Arbetet ger goda möjligheter till helhetssyn på Göteborgs Stad, dess utveckling, organisation och verksamhet. Det innebär arbetsuppgifter med hög komplexitet där förmågan att ta initiativ, skapa överblick samt helhetssyn är viktigt. Genom ditt arbete har du möjlighet att påverka stadens utveckling och ges god...
2024-05-24 2024-06-18
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Planeringsledare arbetsrätt/arbetsrättsjurist
Som planeringsledare arbetsrätt/arbetsrättsjurist på Stadsledningskontoret får du vara med och påverka stadens arbetsgivarpolitik och dess utveckling. Du får möjlighet till helhetsperspektiv, nära samarbete med engagerade kollegor och kontaktytor med förvaltningarnas HR-avdelningar, chefer och fackliga företrädare. Arbetet är stimulerande och innebär att du får arbeta med frågor på såväl lång som kort sikt. I ditt arbete verkar du med utgångspunkt i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Det övergripande uppdraget är att leda och samordna a...
2024-05-22 2024-06-09
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Verksamhetscontroller med inriktning dataskydd
Vi söker nu en verksamhetscontroller med inriktning dataskydd och informationssäkerhet. Område Juridik vid stadsledningskontoret ansvarar för juridiska frågor gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bistår stadsledningskontorets organisation i övrigt med juridiskt stöd. Avdelningens uppdrag innefattar även att lämna råd och stöd i juridiska frågor till stadens förvaltningar och bolag. Område Juridik ansvarar även för stadens visselblåsarfunktion och har totalt 19 medarbetare som består av 1 förste stadsjurist, 1 avdelningschef, 11...
2024-05-16 2024-06-06
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Inköpare/upphandlare (vikariat) till Stadsledningskontoret i Göteborg
En av våra kollegor ska vara föräldraledig och vi söker nu dig som vikarierande inköpare/upphandlare till kontorsledningen vid Stadsledningskontoret. Tjänsten innebär att du utgör förvaltningens specialiststöd inom inköp och upphandling tillsammans med förvaltningens inköpssamordnare. Tjänsten är placerad vid avdelningen för Ekonomi, inköp och IT som idag består av 10 personer och leds av förvaltningens ekonomichef. Vi erbjuder dig en stimulerande och utvecklande arbetsplats med kompetenta, trevliga och hjälpsamma kollegor. I tjänsten ing...
2024-05-15 2024-05-29
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Kommunikationsstrateg och förvaltningsredaktör
Stadens kommunikation ska bidra till förverkligandet av Göteborgs Stads mål och är en grundförutsättning för att boende, besökare och näringsliv ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och känna till vad som händer i staden och varför. Vi ska vara en kommunikativ organisation och information och kommunikation ska utgå från våra målgruppers behov och vara enhetlig och effektiv. Göteborgs Stad har de senaste åren bedrivit ett omfattande arbete gällande utveckling av stadens gemensamma prioriterade kanaler - goteborg.se, stadens intr...
2024-05-14 2024-05-28
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Kommunikationsstrateg
Stadens kommunikation ska bidra till förverkligandet av Göteborgs Stads mål och är en grundförutsättning för att boende, besökare och näringsliv ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och känna till vad som händer i staden och varför. Vi ska vara en kommunikativ organisation och information och kommunikation ska utgå från våra målgruppers behov och vara enhetlig och effektiv. Göteborgs Stad har sedan en tid tillbaka bedrivit ett omfattande arbete med att införa en ny policy, plan och riktlinje för digitalisering och kommunicera k...
2024-05-14 2024-05-28