Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Socialsekreterare till Barn och Familj
Vill du utvecklas och arbeta med utredning inom barn och familj? Du kommer att vara involverad i förhandsbedömning, utredning och uppföljning av olika insatser, så som öppenvård, kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt SoL och LVU-placeringar på boenden och familjehem. Vårt främsta fokus är att sätta barnets bästa och brukarens behov i centrum. Barn och familj i Sydväst består av tre utredningsenheter, med två eller tre team på varje enhet och cirka sex socialsekreterare i teamet. Varje team har sin egen 1:e socialsekreterare och enheten leds av ...
2024-05-23 2024-06-16
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Behandlingsassistent till Aröd HVB
Är det du som bidrar till positiv förändring i unga människors liv? Aröds HVB är en verksamhet som fokuserar på unga vuxna i åldern 18-21 år med akut bostadslöshet. Verksamheten har 13 lägenheter och de som bor hos oss kan vara i aktivt missbruk och/eller ha någon form av psykisk ohälsa. För att stötta och motivera individen erbjuder vi kontakt med personal varje dag, på vägen till självständighet. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med den unge vuxne och socialsekreteraren upprätta en genomförandeplan och arbeta med uppsatta mål som ...
2024-05-22 2024-06-05
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Samordnande socialsekreterare till Vuxenenheten med fokus på kriminalitet
Vill du vara med och bygga upp en ny funktion inom avdelning Vuxen och Försörjningsstöd, som fokuserar på samverkan kring gängkriminalitet? Socialförvaltning Sydväst, avdelning Vuxen och Försörjningsstöd, planerar nu att skapa en ny tjänst som är en del i en satsning förvaltningen gör för att förebygga våld i stadsområdet. Vi ska också starta upp ett relationsfridsteam och söker just nu nya medarbetare även till detta team. Avdelning Vuxen och Försörjningsstöd ska tillsätta en samordnande socialsekreterare som stöttar våra enheter på avdelnin...
2024-05-20 2024-06-10
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst 1:e socialsekreterare till nytt Relationsfridsteam
Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet som ska fokusera på våld i nära relation? Socialförvaltning Sydväst avdelningen Vuxen och Försörjningsstöd planerar nu att starta ett Relationsfridsteam som är en del i en satsning förvaltningen gör för att förebygga våld och kriminalitet i stadsområdet. Vi utökar initialt med en 1:e socialsekreterare och två socialsekreterare med fokus på att arbeta med både våldsutsatta och våldsutövare. Syftet är att stärka och samla kompetensen kring VINR, kunna möta och erbjuda stöd för den våldsutsatta o...
2024-05-20 2024-06-03
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Socialsekreterare till nytt Relationsfridsteam
Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet som ska fokusera på våld i nära relation? Socialförvaltning Sydväst avdelningen Vuxen och Försörjningsstöd planerar nu att starta ett Relationsfridsteam som är en del i en satsning förvaltningen gör för att förebygga våld och kriminalitet i stadsområdet. Vi utökar initialt med en 1:e socialsekreterare och två socialsekreterare med fokus på att arbeta med både våldsutsatta och våldsutövare. Syftet är att stärka och samla kompetensen kring VINR, kunna möta och erbjuda stöd för våldsutsatta och vål...
2024-05-20 2024-06-03
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Administratör med kunskaper om schemaläggning
Är det du som skapar scheman och trivs med administration? Vi söker nu en administratör som vill vara med och koordinera den dagliga driften samt ansvara för bemanningsplaneringen inom vår verksamhet. En stor del av dina arbetsuppgifter innefattar att skapa och underhålla scheman i Time Care. Du samverkar med enhetschef, stödpedagoger och administratör för att skapa hälsosamma scheman som möter verksamhetens behov. För att skapa en smidig bemanning kommer du att ha tillgång till flera system och information från olika källor, där du har överb...
2024-05-17 2024-05-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Behandlingsassistent till Alma akutboende
Vill du göra skillnad för kvinnor i akut hemlöshet? Alma är ett akutboende för kvinnor från 21 år. Vi tar emot inskrivningar dygnet runt. Som behandlingsassistent på Alma akutboende kommer du vara kontaktpersonal för de kvinnor som bor hos oss. Tillsammans med varje individuell kvinna kommer du att skapa en genomförandeplan för att hjälpa henne på hennes resa mot ett stabilt och självständigt liv. Du kommer använda verktyget Boendekartläggning och arbeta tätt tillsammans med resten av vårt team för att följa upp och dokumentera vårt arbete. V...
2024-05-17 2024-05-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Undersköterska/Stödassistent Natt
Nu söker vi dig som är intresserad av vaken natt i ett utvecklande arbete där du får stötta personer i deras dagliga livsföring samt göra det möjligt för dem att ha en meningsfull tillvaro. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du tillsammans med enhetschef, stödpedagog och arbetsgrupp deltar i planering och utveckling av verksamheten. På Kallebäcks boende är målgruppen män och kvinnor från 50 års ålder med omsorgsbehov samt aktivt missbruk, ibland i kombination med demens. Många av våra boende har psykisk ohälsa till följd av sitt missbruk e...
2024-05-17 2024-05-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Behandlingsassistent
Är det du som vill göra verklig skillnad för de som behöver det mest? På Oxhagsgatans långsiktiga boende vänder vi oss till individer som på grund av missbruk och/eller annan psykosocial problematik inte har tillgång till den öppna bostadsmarknaden. Vårt huvudsyfte är att korta ned klientens tid i hemlöshet genom insatser som är anpassade efter den enskildes behov och önskemål. Som behandlingsassistent arbetar du med att erbjuda motiverande och individuellt utformat stöd till våra klienter. Du fungerar som kontaktperson för ett antal klienter...
2024-05-15 2024-05-29
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Fältsekreterare till Smedjans sysselsättningscenter
Vill du göra skillnad för människor med psykosocial eller missbruksproblematik som står långt ifrån arbetsmarknaden? Är du händig, gillar att kreativt skapa meningsfulla arbetsuppgifter, handleda och har ett välutvecklat sinne för struktur, ordning och reda både vad gäller daglig planering och i praktiken? Kul! Då är det här en tjänst för dig! En av våra medarbetare går vidare till ny tjänst inom våra verksamheter i Boende och hemlöshet och vi söker nu dig som vill ta vid och fortsätta med det värdefulla arbetet på Smedjan. Smedjans sysselsä...
2024-05-14 2024-05-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Engagerad socialsekreterare till Boendegruppen
Vuxenenheten i Socialförvaltning Sydväst består av tre enheter, Mottag och Unga Vuxna, Missbruk och Boende. Boendegruppen består idag av en enhetschef, en 1:e socialsekreterare och 11 medarbetare. Vi ansvarar för att utreda rätten till bistånd till boende enligt SoL för personer som är bostadslösa samt ansvarar för förvaltningens vräkningsförebyggande arbete. Vår målgrupp är vuxna utan pågående missbruk från 25 år med eller utan barn som ansöker om boende. Vi utreder också ansökningar om skyddat boende där vi har en nära samverkan med BoU kring...
2024-05-08 2024-05-29
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Timavlönade behandlingsassistenter till bemanningsenheten Socialförvaltningen
Är du vår nya kollega? Du som har en pågående högskoleutbildning alternativt avslutad utbildning som socionom/socialpedagog/YH- utbildning som behandlingspedagog eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig möjligheten att få arbeta som behandlingsassistent på ett av våra intressanta och lärorika verksamheter. Som timanställd på Bemanningsenheten är ditt uppdrag att, med kort varsel, rycka in som vikarie när någon i den ordinarie personalen är frånvarande. Du kan själv styra vilka dagar du kan vara tillgänglig...
2024-05-01 2024-05-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Undersköterskor, vårdbiträden - biträden - Socialförvaltningen sydväst
Är du vår nya medarbetare? Vi söker nu undersköterskor, vårdbiträden och biträden som vill arbeta på timmar till våra boende Kallebäck och Bergsjöhöjd som arbetar med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer med omfattande missbruksproblematik. Målgruppen är män och kvinnor från 50 års ålder. Målet är att de boende ska minska de negativa konsekvenserna av sitt missbruk för ökad livskvalitet. Verksamheten utgår från ett salutogent synsätt där arbetet sker i nära samarbete med den enskilda individen. Här arbetar vi med omsorg utifrån ett salutog...
2024-04-19 2024-05-31