Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare sökes till Vuxen mottag i Nordost
Vi söker nu två socialsekreterare till enheten Vuxen Mottag. Placering av tjänsterna kommer att vara inom arbetsgruppen med mottagningsfunktioner som uppdrag. På mottaget arbetar du med myndighetsutövning. Som socialsekreterare hos oss har du de arbetsuppgifter som ingår inom handläggning, det vill säga att ta emot, utreda och bedöma anmälningar och ansökningar samt fatta beslut, verkställa och följa upp insatserna. Vi arbetar huvudsakligen med ansökningar och anmälningar utifrån nödbistånd, boendeproblematik, våld i nära och missbruksproble...
2024-02-19 2024-03-04
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Fältsekreterare till socialförvaltningen Nordost
Fältgruppen i socialförvaltningen Nordost bedriver socialt förebyggande, främjande och uppsökande arbete. Målgruppen för vårt arbete är ungdomar 10-20 år. Vi arbetar för att skapa långsiktiga, bärande relationer och i förlängningen erbjuda stödinsatser utifrån det individuella behovet. Vi söker nu vikarietjänster som fältsekreterare till oss i Nordöstra Göteborg. Som fältsekreterare arbetar du med att synliggöra ungdomars situation, behov och verka för att vara en god förebild och en trygg vuxen för målgruppen. Huvudfokus är att skapa förtroen...
2024-02-15 2024-02-29
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Koordinatorer Skolan som arena och Lights on Socialförvaltning Nordost 2 tjänster
Skola som arena/Lights on är en arbetssätt med målet att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Detta görs genom att öppna upp skolans lokaler utanför skoltid, till en mötesplats med aktiviteter tillgängliga för alla. Det är en satsning som görs av Göteborgs Stad i samarbete med bland annat Framtidskoncernen. Grundstommen är samverkan och delaktighet utifrån lokala behov och barns rättigheter. Deltagande skolor är belägna både i Angered och Bergsjön. Syftet med arbetet är att skapa ett tryggt sammanhang som ska bidra till att fle...
2024-02-14 2024-02-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare Försörjningsstöd FUT-uppdrag
Försörjningsstödsenheterna i Nordost består av nio enheter. Enheterna har sina fysiska arbetsplatser på Förstamajgatan i Kortedala och på Hjällbo Lillgata i Angered. Placeringen av denna tjänst kommer i dagsläget att vara på Försörjningsstödsenhet 5 på Förstamajgatan i Kortedala, men FUT-handläggarna arbetar gentemot alla enheterna på försörjningsstöd. Målet och syftet med försörjningsstöd är att arbeta för att våra brukare så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva självständiga liv. Socialförvaltning N...
2024-02-12 2024-02-29
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Familjebehandlare Resursenheten Barn
Vi söker nu Familjebehandlare till Resursenheten Barn i Angered. Vårt uppdrag är att utföra stöd och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk. Målgruppen är familjer med barn 0-12 år och vårt mål är att hjälpa familjerna att hitta strategier för att bemästra svårigheter så att barnen kan bo kvar i sin hemmiljö, fungera i förskolan/skolan och på sin fritid. I huvudsak erbjuder vi individuellt formade insatser, men vi har även riktade föräldragrupper. Vi arbetar i huvudsak med biståndsbedömda uppdrag men tar även emot servi...
2024-02-09 2024-02-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Familjebehandlare till IHF-teamet
Vill du ingå i ett team som arbetar med Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF)? Vi söker dig som vill arbeta som familjebehandlare där tjänsten inledningsvis inriktas mot rollen som samordnare. Vi är ett team på sex personer som är en del av Resursenheten barn och familj i socialförvaltning Nordost. Vi startade upp vår behandlingsmodell (IHF) i oktober 2019 och vår insats riktar sig mot barnfamiljer med barn i åldrarna 3-18 år. IHF är en manualbaserad behandlingsmetod som bygger på beteendeorienterade och systemiska teorier. Behandling...
2024-02-09 2024-03-01
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Förste socialsekreterare till Placering 3
Från årsskiftet 2024 inrättar Socialförvaltningen Nordost den nya avdelningen Familjehemsvård, interna boende samt placering, barn och unga, där all hantering av ärenden för barn och unga som är placerade utanför hemmet sker inom samma avdelning. Målet med förändringen är att uppnå en stringent organisation där enheter som arbetar med barn och unga som är placerade utanför hemmet samlas. Vi söker dig som vill vara en del av vårt viktiga arbete för placerade barn. Vi söker nu en förste socialsekreterare till en av våra tre placeringsenheter med...
2024-01-29 2024-02-27