Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare med FUT-uppdrag
Försörjningsstödsenheterna i Nordost består av nio enheter. Enheterna har sina fysiska arbetsplatser på Förstamajgatan i Kortedala och på Hjällbo Lillgata i Angered. Placeringen av dessa tjänster kommer i dagsläget att vara på Försörjningsstödsenhet 5 på Förstamajgatan i Kortedala, men FUT-handläggarna kommer arbeta gentemot alla enheterna på försörjningsstöd. Vårt uppdrag och mål inom försörjningsstöd är att arbeta för att våra brukare så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva självständiga liv. Huvudu...
2022-05-16 2022-05-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialadministratör till Socialförvaltning Nordost
Är du en serviceinriktad administratör som vill ha nya utmaningar? Till oss på Administrativa enheten, inom Socialförvaltningen Nordost, söker vi nu två socialadministratörer som kan stötta och avlasta våra socialsekreterare i det dagliga arbetet. Inom Förvaltningen finns det två administrativa enheter, Administration 1 och Administration 2. Du kommer att arbeta inom administration 2, som främst är inriktade på att ge verksamheterna stöd. Enheten har idag ca. 20 medarbetare, varav 6 är socialadministratörer, som är placerade på Förstamajgatan...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till socialförvaltning Nordost
Nu söker vi på vuxenenheten tre socialsekreterare. Vårt arbete handlar om att öka den enskildes livschanser utifrån en missbruks- och beroendeproblematik. Som socialsekreterare på vuxenenheten har du ofta en långvarig kontakt med klienterna, vilket innebär större möjlighet att arbeta med långsiktiga insatser. I Nordost möter du människor i från stort sett hela världen, möten som kräver flexibilitet och nyfikenhet. Det du får tillbaka är ett stort mått av kunskap om människors olika livsvillkor. Hos oss som jobbar i stadsdelen finns en stor st...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Returhuset söker en coach med arbetsledande roll i odling och utemiljö
Returhuset är en utförarverksamhet vid Arbetsmarknadsenheten i Socialförvaltning Nordost. Vi erbjuder arbetsprövning i praktiska verkstäder för individer i behov av stöd för att närma sig arbete eller studier och skapa sig goda livsvillkor. Genom arbetsrehabilitering och med miljöinriktade arbetsuppgifter vill Returhuset bidra till en jämlik, hållbar och attraktiv stad. Verksamheten är deltagarintensiv och vi arbetar med arbetsprövning i olika verkstäder inom odling och utemiljö, återbruk, cykelverkstad samt kök och café. Arbetsmarknadsenheten...
2022-05-12 2022-05-27
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till Mottag Barn och Unga Nordost
Vi söker nu två socialsekreterare till vår mottagningsenhet inom avdelningen barn och unga myndighet, varav ett vikariat och en tillsvidaretjänst. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag, på en stabil enhet med gott arbetsklimat och mångårig erfarenhet och bred kompetens. Vi jobbar nära och prestigelöst och ger varandra ett gott kollegialt stöd. På Barn och Unga Mottag arbetar sexton socialsekreterare, tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef vilket möjliggör nära arbetsledning och metodhandledning i såvä...
2022-05-10 2022-05-24
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost 1:e socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltning Nordost
Försörjningsstödsenheterna i Nordost består av nio enheter. Enheterna har sina fysiska arbetsplatser på Förstamajgatan i Kortedala och på Hjällbo Lillgata i Angered. Placeringen av denna tjänst kommer i dagsläget att vara på den nystartade Försörjningsstödsenhet 9 på Förstamajgatan i Kortedala. Som förste socialsekreterare är du en viktig kugge i enheternas och avdelningens arbete med att utveckla handläggningsprocessen inte minst eftersom vi även står inför digitalisering och delvis automatisering av handläggningen av försörjningsstödet. I di...
2022-05-06 2022-05-20
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Barnsekreterare till Barn och Unga
Avdelning Barn och Unga, enhet Barn och Unga Placering 2, söker nu barnsekreterare som vill vara del av vårt arbete inom familjehemsvården. Vi har ett stort engagemang för våra barn och unga och söker någon som delar vårt intresse för människor. Vårt stadsområde är dynamiskt med en komplexitet som gör att vi behöver vara ett steg före, våga och tänka nytt! För oss står barnet i centrum och vi arbetar aktivt med att göra familjehemsplacerade barn och ungdomar delaktiga i sin vård. Vårt uppdrag är att arbeta för att alla familjehemsplacerade barn...
2022-05-06 2022-05-27
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost 1:e socialsekreterare till Försörjningsstöd
Nu söker vi två stycken 1:e socialsekreterare till Försörjningsstöd. En tillsvidare anställning samt ett föräldravikariat 220901-230831, för vår 1:e socialsekreterare som ska gå på föräldraledighet inom kort. Som 1:e socialsekreterare är du en viktig kugge i enheternas och avdelningens arbete med att utveckla handläggningsprocessen inte minst eftersom vi även står inför digitalisering och delvis automatisering av handläggningen av försörjningsstödet. I ditt arbete som förste socialsekreterare fungerar du som ett lättillgängligt och nära stöd, ...
2022-05-04 2022-05-18
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Vikarierande metodhandledare till resursenhet unga i Nordost
Vi söker nu en vikarierande metodhandledare till resursenhet ungdom. Resursenheten ungdom ligger organisatoriskt inom avdelning familjemottagning, resurs barn och unga tillsammans med ytterligare fyra resursenheter som riktar sig mot barn och unga. Vi arbetar i huvudsak med biståndsbedömda uppdrag från våra myndighetsenheter men erbjuder också serviceinsatser som föräldrar själva kan söka. Målgruppen är föräldrar och ungdomar i åldern 12-20 år. Som metodhandledare ingår du i ett metodhandledarteam tillsammans med ytterligare tre metodhandled...
2022-05-04 2022-05-18
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost 1:e Socialsekreterare till utlokaliserad Socialtjänst BoU Lövgärdet.
Då vår nuvarande 1:e socialsekreterare går vidare med annat uppdrag så rekryterar vi nu 1:e socialsekreterare till Barn och Ungas områdeskontor i Lövgärdet. Som 1:e socialsekreterare i Lövgärdet så samarbetar du i en grupp med 8 erfarna socialsekreterare utifrån delegation, gällande lagstiftning, ärendehantering och rättssäkerhet. I din roll är du ett nära stöd och coachar i det dagliga arbetet . Du har en samordnande roll i gruppens fortsatta utvecklingsarbete. Arbetet är teambaserat. Arbetet är baserat på BBIC, Signs of Safety , SKRs utred...
2022-04-28 2022-05-17
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Familjebehandlare till Socialförvaltningen Nordost
Nu förstärker vi vår Resursenhet och söker därför två nya familjebehandlare som vill utvecklas tillsammans med oss! Tjänsten riktar sig till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år och vi jobbar på biståndsuppdrag från socialsekreterare inom myndighetsutövning. I ditt uppdrag som familjebehandlare ingår att arbeta för att barn och ungdomar ska kunna bo hemma med sina vårdnadshavare, i en trygg miljö. Du kommer genom behandlingsinsatser att arbeta för att stärka relationer i familjerna och tillsammans med dina kollegor hjälpa fami...
2022-04-27 2022-05-18
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost HR specialist till Socialförvaltning Nordost
Vill du vara med och göra skillnad? Drivs du av att arbeta med chefsutveckling och kompetensförsörjning? Nu söker vi en HR-specialist till vårt team som vill arbeta brett med HR-frågor och processen chefsutveckling och kompetensförsörjning. Rollen innebär att i huvudsak stödja och vägleda chefer ute på våra avdelningar och enheter. Du kommer att arbeta nära och tillsammans med andra HR-specialister i vårt team där ni tillsammans verkar för att leverera ett konsultativt och professionellt HR stöd till förvaltningens chefer och medarbetare. Utöv...
2022-04-27 2022-05-25
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Aktivitetsledare Lights on Nordost
Verksamheten Lights On ska bidra till att minska skillnaderna i barns uppväxtvillkor och göra Göteborg till en mer jämlik stad. Arbetet ska även bidra till att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden 2025. För att klara det, samverkar vi för: • Ökad trygghet i områdena genom att använda skolan som en positiv mötesplats för barn och unga • Ökad framtidstro i områdena genom insatser som ger bättre skolresultat. Arbetet med Lights On syftar till: • att utjämna skillnader i barns- och ungdomars uppväxtvillkor och utveckling genom a...
2022-03-29 2022-05-31