Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Förebyggande föräldrastödjare sökes till Socialförvaltningen Nordost
Enheten för Samverkan och tidiga insatser i Socialförvaltningen Nordost söker nu en förebyggande föräldrastödjare på projektanställning för ett ettårigt utvecklingsarbete med en möjlighet till förlängning. Enheten består av en enhetschef och tretton medarbetare som på olika sätt arbetar med föräldrastödjande insatser inom ramen för ett familjecentrerat arbetssätt. Enheten expanderar sitt arbete i enlighet med den nya socialtjänstlagen som bland annat lägger tonvikt på att socialtjänsten ska utveckla nya arbetssätt och metoder för att jobba me...
2024-05-14 2024-05-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till försörjningsstöd mottag i Nordost
Vi söker socialsekreterare till försörjningsstöd 1 Mottag. Mottaget är i många fall den enhet som är medborgarnas första kontakt med socialtjänsten och försörjningsstödet i Nordost. Enheten är ofta första kontakten för våra klienter innebär tjänsten som socialsekreterare på mottaget många snabba och ibland korta möten med klienter. Arbetsuppgifterna är uppdelade i tre block; tidsbokning, nybesök och utredning samt jour. Tidsbokningen tar vi emot de första uppgifterna från och om sökanden och antingen bokar in dem för ett nybesök eller guidar d...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost
En av våra socialsekreterare på Försörjningsstödsenhet 9 går vidare för att testa nya arbetsuppgifter och vi söker nu en ny kollega. Enheten är placerad på kontoret vid Kortedala Torg. Huvuduppdraget är att utreda rätten till bistånd och arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Vi söker dig som har ett intresse för klientarbete och vill göra skillnad för de som är i behov av socialtjänsten. Genom att utreda och följa upp tror vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Vårt mål är att klienterna så snabbt som ...
2024-05-10 2024-05-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost
En av våra socialsekreterare på Försörjningsstödsenhet 9 går vidare för att testa nya arbetsuppgifter och vi söker nu en ny kollega. Enheten är placerad på kontoret vid Kortedala Torg. Huvuduppdraget är att utreda rätten till bistånd och arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Vi söker dig som har ett intresse för klientarbete och vill göra skillnad för de som är i behov av socialtjänsten. Genom att utreda och följa upp tror vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Vårt mål är att klienterna så snabbt som ...
2024-05-10 2024-05-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Erfaren socialsekreterare till Mottaget Barn- och Unga
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta med barn- och unga inom socialtjänsten, till mottaget på avdelningen barn och unga myndighet där vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete tillsammans med barn och deras familjer. På mottaget arbetar sjutton socialsekreterare, tre 1:e socialsekreterare och en enhetschef, vilket möjliggör nära arbetsledning och metodhandledning i såväl grupp som individuellt. Enheten Barn- och Unga Mottag kännetecknas av bred kompetens, ett gott arbetsklimat och där medarbetare och arbetsledning har mångårig e...
2024-05-10 2024-05-24
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Barnsekreterare till Barn och Unga, Socialförvaltningen Nordost
Vill du vara en del av vårt viktiga arbete inom familjehemsvården? Nu söker vi 2 barnsekreterare till två av våra tre enheter. Vårt uppdrag är att arbeta för att alla familjehemsplacerade barn skall få en kvalitativ, rättssäker vård och samma möjligheter som alla barn. Som barnsekreterare har du myndighetsansvar, vilket innebär att du arbetar aktivt med uppföljningar och ansvarar för övervägande, omprövningar samt utredningar. Du har kontinuerlig kontakt med barn o ungdom (0-21 år) som är placerade i familjehem eller HVB enligt SOL eller LVU. ...
2024-05-08 2024-05-29
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till Barn och Unga, Barn i skyddat boende
Socialförvaltningen Nordost söker socialsekreterare till vår nya enhet, medföljande barn i skyddat boende. Vi behöver dig som har god kunskap om våld i nära relationer och som tillsammans med kollegor vill vara med och utveckla hur barn som upplevt våld ska få sina behov av stöd tillgodosedda på ett rättssäkert sätt. Som socialsekreterare på Barn och Unga utreder du familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Avdelningen Barn- och Unga består idag av en mottagni...
2024-05-06 2024-06-09
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Förebyggande föräldrastödjare sökes till Socialförvaltningen Nordost
Enheten för Samverkan och tidiga insatser i Socialförvaltningen Nordost utökar med en ny förebyggande föräldrastödjare. Enheten består av en enhetschef och tretton medarbetare som på olika sätt arbetar med föräldrastödjande insatser inom ramen för ett familjecentrerat arbetssätt. Du ska ha erfarenhet och kompetens av att arbeta med både blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år, åldersspannet kan i viss mån även komma att beröra föräldrar med äldre barn. Du kommer primärt att vara knuten till Familjecentralen i Bergsjö...
2024-05-06 2024-05-20
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Familjebehandlare till Socialförvaltningen Nordost
Nu söker vi familjebehandlare som vill utvecklas tillsammans med oss på Resursenheten barn och familj. Arbetet för tjänsten riktar sig till familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år och vi jobbar på biståndsuppdrag från socialsekreterare inom myndighetsutövningen Barn och unga. Du kommer att tillhöra en enhet där vi arbetar tillsammans utifrån tydliga mål. Vår värdegrund är systemisk där vi utgår ifrån att föräldrarna är de viktigaste och mest betydelsefulla personerna i barns och ungdomars liv. I vårt arbete är det viktigt att kunna...
2024-05-01 2024-05-22
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Familjebehandlare Resursenheten Barn
Då en av våra familjebehandlare ska gå i pension söker vi nu ny Familjebehandlare till Resursenheten Barn i Angered. Vårt uppdrag är att utföra stöd och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk. Målgruppen är familjer med barn 0-12 år och vårt mål är att hjälpa familjerna att hitta strategier för att bemästra svårigheter så att barnen kan bo kvar i sin hemmiljö, fungera i förskolan/skolan och på sin fritid. I huvudsak erbjuder vi individuellt formade insatser, men vi har även riktade föräldragrupper. Vi arbetar i huvudsa...
2024-04-29 2024-05-19
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Enhetschef till Barn och Unga mottag samt Barn i skyddat boende
Socialförvaltningen Nordost söker en driven och trygg enhetschef till vår nya enhet barn och unga mottag/barn i skyddat boende. Vi behöver dig som tillsammans med medarbetare och kollegor vill vara med och utveckla vår kärnverksamhet för en hållbar socialtjänst! Avdelningen Barn- och Unga består idag av en mottagningsenhet och åtta utredningsenheter. Nu utökar vi avdelningen med en ny enhet för att på bästa sätt kunna möta behoven hos våra barn, ungdomar och deras familjer. Den nya enheten kommer att bestå av två arbetsgrupper med varsin 1:e s...
2024-04-26 2024-05-19