Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare Barn och Unga Nordost
Avdelningen Barn och Unga i Socialförvaltningen Nordost består i dagsläget av 11 enheter med cirka 290 medarbetare, enhetschefer och avdelningschef. Barn och Unga tar emot orosanmälningar, gör förhands- och riskbedömningar, utreder anmälningar och ansökningar samt fattar beslut om och följer upp insatser enligt SoL, (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Nu söker Barn och Unga 6 socialsekreterare som vill arbeta tillsammans med oss och utveckla verksamheten. Du som vill ta dig an nya utmaningar och utveckl...
2021-11-26 2021-12-10
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare Barn och Unga
Vi söker tre socialsekreterare till Barn och unga 3 och 4, socialförvaltning Nordost. Barn och unga myndighet består av 8 utredande enheter för barn och unga. Varje enhet består av enhetschef, två 1:e socialsekreterare samt 12 medarbetare fördelat i två grupper. Vi arbetar enligt modellen Fas och bland annat metoderna Signs of Safety och MPV. Som socialsekreterare handlägger och utreder du ärenden inom målgruppen 0-21 år. Utgångspunkten är socialtjänstlagen, LVU lagstiftningen samt de politiskt fastställda målen. I arbetet ingår kontakt med an...
2021-11-26 2021-12-10
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Skolsocionom
Till Nytorpskolan i Hammarkullen söker vi nu en Skolsocionom med ungdomsuppdrag för att komplettera vårt Skolsociala arbete. Du är anställd på Socialförvaltningen Nordost inom avdelningen Familjemottagning och resurser barn och vuxna. Du är kollega med andra skolsocionomer i området och samverkar nära med familjebehandlare inom ramen för arbetet med Samverkansteam. Din placering är på Nytorpsskolan där du arbetsleds av skolledning som en del av elevhälsoteamet på skolan med syfte att förebygga normbrytande beteende och stärka samverkan mellan s...
2021-11-19 2021-12-03
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Avdelningschef till Socialförvaltningen Nordost
Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla förvaltningen. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med civilsamhället och andra viktiga aktörer. Som avdelningschef har du a...
2021-11-18 2021-12-12
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Förste socialsekreterare Barn och Unga
Vi söker nu en förste socialsekreterare till en utredande Barn och unga enhet i Socialförvaltningen Nordost med placering på socialkontoret i Hjällbo. Här finns Mottagningsenhet och 4 utredande enheter samt familjehemsenhet. Tillsammans med en engagerad arbetsgrupp kan du göra skillnad för dem vi är till för. På utredningsenheten utreder vi familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer efter inkommen anmälan/ansökan. Vi handlägger ärendet enligt SoL/LVU och följer även upp beviljade bistånd samt ...
2021-11-15 2021-11-29