Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till BmSS Nya Ostindiegatan
Vi söker nu en stödassistent till vårt Boende med Särskild Service i Majorna. På boendet bor individer med komplexa behov med diagnoser inom autismspektrum, neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar. Boendet är uppdelat i lägenheter med gemensamma sällskapsytor. Ditt uppdrag är att stödja den enskilde individen till ett självständigt och meningsfullt liv, både i och utanför hemmet. Arbetet innebär uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. V...
2024-05-17 2024-05-31
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till nystartat boende i Centrum
Vill du vara med i uppstarten av ett nytt serviceboende? I November öppnar vi två boenden med särskild service (BmSS) i stadsområdet Centrum. Serviceboendena kommer bestå av åtta lägenheter vardera med inriktning mot intellektuella funktionsvariationer, självskadebeteende och NPF. Vi söker engagerade stödassistenter som vill vara med i uppstarten av våra nya boenden. Då verksamheterna befinner sig i en uppstartsfas, kommer arbetet inledningsvis präglas av en spännande och intensiv period där vi lär känna varandra, verksamheten och inte minst fö...
2024-05-17 2024-06-09
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Administratör till Bemannings och rekryteringsenheten sydväst
En av våra duktiga medarbetare ska vidare på nya äventyr och vi söker därför en administratör till bemanningsenheten Funktionsstöd och socialförvaltningen sydväst. Vårt primära uppdrag är att serva verksamheterna inom förvaltningen för funktionsstöd Sydväst och socialförvaltningen sydväst i deras dagliga bemanningshantering. Vi rekryterar timavlönade med ambitionen att de på sikt ska utvecklas och växa in till roller som ordinarie personal ute på verksamheterna. Som bemanningsadministratör ansvarar du för att: - ta emot beställningar och förd...
2024-05-16 2024-05-30
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till Lagerbladsgatan
I januari 2023 öppnade stadsområde Nordost ett nytt BmSS på Lagerbladsgatan. Det är ett nybyggt hus med 8 lägenheter. Målgruppen är personer med diagnoser inom socialpsykiatri. Vi söker nu en stödassistent som vill vara med och fortsätta utforma verksamheten. Tillsammans skapar vi en servicebostad där hyresgästerna inspireras och motiveras till att använda, utmana och utveckla sina förmågor. Vi arbetar med individuella pedagogiska lösningar för att ge varje hyresgäst goda förutsättningar för att lyckas och därigenom utvecklas. Det är dygnet ...
2024-05-16 2024-06-02
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till Malörtgatan BmSS Nordost
Vi söker nu en stödassistent som vill vara med från start och utforma verksamheten. Målgruppen är personer med diagnoser inom socialpsykiatri. Tillsammans ska vi skapa en servicebostad där hyresgästerna inspireras och motiveras till att använda, utmana och utveckla sina förmågor. Vi arbetar med individuella pedagogiska lösningar för att ge varje hyresgäst goda förutsättningar för att lyckas och därigenom utvecklas. Det är dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov och behöver revidera arbetstider utifrån det. Arbetstiden är...
2024-05-16 2024-06-02
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog till Björkbackens BmSS
På Björkbackens gruppboende finns 10 platser för personer med förvärvade hjärnskador mellan 18-65 år. Stödbehoven hos våra hyresgäster ser olika ut, allt från omvårdnad med full ADL (Allmän daglig livsföring) till muntligt stöd och verbal guidning. Målsättningen är att hyresgästerna skall få individanpassat stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt där vi främjar hälsa och rehabilitering. Som stödpedagog har har du övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du ser du till att social dokumentation och g...
2024-05-15 2024-05-29
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till Bostad med särskild service Stadsområde Sydväst
Gillar du att leda och påverka andra i ditt arbete med människor? Vi söker en enhetschef med intresse och engagemang för att leda och utveckla bostäder med särskild service. Du kommer att vara ansvarig för tre enheter med inriktning NPF samt lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. För att stärka arbetet med kompetensförsörjningen av våra verksamheter arbetar vi från och med våren 2023 mer målgruppsinriktat. Det innebär att vi klustrar bostäder med liknande målgruppsinriktning under respektive enhetschef och verksamhetschef. Dä...
2024-05-14 2024-05-28
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till Resurs- och utvecklingsenheten, verksamhetsområde Barn och unga
Vi söker en enhetschef till Resursenheten inom verksamhetsområde barn och unga! Vi söker dig som självständigt vill driva egna processer och utveckla vårt område framåt. Verksamhetsområdet består av utförarenheter för insatser som riktar sig mot barn och unga med funktionsvariationer; barnboenden, korttidsvistelse för barn och avlösarservice. Resursenheten har en strategisk funktion och ansvarar för alla enheternas schemaplanering och ett nytt uppdrag med uppstart av en bemanningspool. Du kommer ansvara för 4 schemaplanerare och cirka 8-10 med...
2024-05-14 2024-05-28
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till BmSS i Torslanda
Vi söker nu en stödassistent till vår bostad med särskild service (BmSS) i Torslanda: Falkebovägen 1. Falkebovägen 1 har vuxna hyresgäster med framförallt intellektuell funktionsnedsättning och autism, men även andra diagnoser förekommer. Som stödassistent hos oss kommer du till en verksamhet med en bra struktur och en god kultur där vi ger möjlighet till introduktionsutbildning parallellt med den regelrätta introduktionen av nyanställda. Samtliga anställda, har egna ansvarsområden samt tid för administration. Du ingår i ett team av stödassis...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till korttid barn på Lilla Kapplandsgatan
Lilla Kapplandsgatans korttidshem är ett korttidshem för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Som stödassistent kommer du att ingå i ett team med stödpedagoger och stödassistenter som tillsammans med enhetschef ansvarar för utvecklingen av verksamheten. Arbetsuppgifterna innefattar både pedagogiskt och praktiskt stöd genom stöttning av gästerna kring personlig hygien, måltider, aktiviteter och utflykter. Även arbetsuppgifter såsom hantering av läkemedel utifrån egenvård ingår. Du kommer arbeta dag, kväll, helg och jou...
2024-05-13 2024-06-02
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd HR-specialist till Funktionsstöd
Bemannings- och rekryteringsenheten Hisingen/ Nordost i Förvaltningen för Funktionsstöd söker en ny engagerad, serviceinriktad och självgående HR-specialist. Bemanningsenheterna är indelade i stadsområden och är del av Förvaltningen för Funktionsstöds HR-avdelning. Bemanningsenheternas uppdrag är att stötta förvaltningen i bemannings- och rekryteringsfrågor, bland annat genom att rekrytera timvikarier och stötta enhetschefer i tillsvidarerekrytering av framför allt stödassistenter och stödpedagoger. I Bemanningsenheten blir du del av arbetsgr...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till BmSS Knuts väg i Olofstorp
Vi söker en stödassistent till Bostad med särskild service, Knuts väg. Gruppbostaden ligger i Olofstorp och har inriktning vuxna med autism, grav- till måttligt intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende. Verksamheten är integrerad med en Daglig verksamhet dit brukare och personal går under dagtid. Verksamheten består av ett enplanshus där våra fem brukare bor i egna lägenheter. Vi arbetar kring varje person utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner och följer handlingsplaner. Vi tycker att det är viktigt med aktivitet...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Vikariat socialsekreterare till Funktionsstöd Nordost
På Funktionsstöd Nordost arbetar vi med att utreda och bedöma rätten till stöd enligt SoL och LSS för vuxna personer med funktionsnedsättningar. Vi söker nu en ny kollega på vikariat mellan 12 augusti 2024 - 1 juni 2025. Hos oss gör du verklig skillnad för dem som behöver stödet som mest, och dina kollegor beskriver arbetet här som både stimulerande, spännande och ansvarsfullt. Du har i ditt arbete tillgång till metodhandledning både individuellt och i grupp, för att du kontinuerligt ska stärkas och utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar om en go...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till BmSS Hundraårsgatan 32
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för personer med behov av stöd? Nu rekryterar ny personal till BmSS på Hundraårsgatan 32 våning 3. Det ett boende för personer med förvärvad hjärnskada. Vi är mitt uppe i det spännande utvecklingsarbete att skapa ett boende där såväl brukare som de som arbetar trivs. Hos oss ansvarar du för omvårdnad, stöd och service utifrån brukarens behov. I ditt ansvar ingår att vara kontaktpersonal, upprätta genomförandeplaner tillsammans med brukaren och med stöd från stödpedagogen samt hålla dokumentation...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till Morängatans BmSS
Vill du göra skillnad för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker nu en stödassistent till Morängatan. Vi söker dig som vill ge stöd till personer i det dagliga livet både i och utanför hemmet. Morängatans BmSS är beläget i hjärtat av Bagaregården. Det är ett kombinerat grupp- och serviceboende med sammanlagt 10 hyresgäster med varierande funktionsvariationer som innefattar autism, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar. En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera....
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog till nystartat boende i Centrum
Vill du vara med i uppstarten av ett nytt serviceboende? I November öppnar vi två boenden med särskild service (BmSS) i stadsområdet Centrum. Serviceboendena kommer bestå av åtta lägenheter med inriktning mot intellektuella funktionsvariationer, självskadebeteende och NPF. Då verksamheterna befinner sig i en uppstartsfas, kommer arbetet inledningsvis präglas av en spännande och intensiv period där vi lär känna varandra, verksamheten och inte minst förbereder oss för våra kommande hyresgäster. Vi söker nu två stödpedagoger som vill vara med i up...
2024-05-13 2024-06-03
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till Smörkärnegatans BmSS
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker nu två stödassistenter som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet. Smörkärnegatans gruppbostad är en LSS- bostad för vuxna kvinnor och män med psykiatrisk funktionsvariation och/eller med en fysisk funktionsvariation. Boendet är fördelat på 6 lägenheter på ett våningsplan med gemensamhetsutrymme i centrum av våningsplanet. Personalgruppen består av 2 stödpedagoger och 10 stödassistenter varav 2 arbetar natt. ...
2024-05-13 2024-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Timvikarier till Actionpark
Vi söker nu timvikarier till Actionpark. Det finns flera bemannade platser i Göteborg med olika lek- och aktivitetsytor. Dessa platser syftar till att främja meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga, skapa generationsöverskridande möten och öka tryggheten samt social sammanhållning i staden. De främjar också ökad utomhusvistelse, fysisk aktivitet och användning av grönområden. Platserna är öppna för alla och ger värde för både stadens invånare, regionen, närområdets boende och turister. Varje plats har sin unika karaktär och personal...
2024-05-10 2024-05-24
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog till BmSS Koriandergatan 16
Vi söker en stödpedagog till Bostad med särskild service, Koriandergatan. Gruppbostaden ligger på Koriandergatan 16 (Lövgärdet -Angered) och har inriktning vuxna med autism, grav- till måttligt intellektuell funktionsnedsättning samt utmanande beteenden. Verksamheten består av ett enplanshus där våra sex brukare bor i egna lägenheter.Vi arbetar kring varje person utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner och följer handlingsplaner. Vi tycker att det är viktigt med aktiviteter utanför boendet och kan därför åka iväg till skogen för en ...
2024-05-10 2024-05-31
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd HR-specialist
HR-avdelningen inom Förvaltningen för funktionsstöd består av fem enheter med drygt 80 medarbetare. Enheten HR Stöd ansvarar för det verksamhetsnära HR-stödet till förvaltningens chefer, och vi söker nu tre nya kollegor. Som HR-specialist hos oss har du varierande arbetsuppgifter och arbetar brett med flera HR-processer, till exempel arbetsrätt, individ- och gruppärenden, facklig samverkan samt lön. Arbetet utgår från de HR-processer som är fastställda för Göteborgs stad. Särskilt prioriterat just nu är förvaltningens omställningsarbete och där...
2024-05-08 2024-05-22
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till BmSS inriktning psykiatri Torslanda/Biskopsgården
Är det du som får andra att växa? I så fall är du välkommen till en ledningsgrupp med hög kompetens, bra dynamik och nära till skratt! Inom Bostad med särskild service Hisingen (Torslanda/Biskopsgården) söker vi en ny kollega då en av våra kollegor påbörjat en forskarutbildning. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för både de nära och de övergripande frågorna kring bostad med särskild service. Trivs du med att arbeta efter tydlig struktur tillsammans med kollegor där det är högt i tak? Då ser vi fram emot din ansökan! I ditt uppdrag som...
2024-05-08 2024-05-22
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till BmSS inriktning autism Torslanda/Biskopsgården
Är det du som får andra att växa? I så fall är du välkommen till en ledningsgrupp med hög kompetens, bra dynamik och nära till skratt! Inom Bostad med särskild service Hisingen (Torslanda/Biskopsgården) söker vi en ny kollega. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för både de nära och de övergripande frågorna kring bostad med särskild service. Trivs du med att arbeta efter tydlig struktur tillsammans med kollegor där det är högt i tak? Då ser vi fram emot din ansökan! I ditt uppdrag som enhetschef kommer du att leda enheter inom Bostad me...
2024-05-08 2024-05-22
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till bostad med särskild service Nordost
Vill du vara med och bygga upp en större autismenhet? Då är du välkommen att söka till vår ledningsgrupp i Angered. Tjänstens placering är inom förvaltningen för Funktionsstöd, där du kommer att arbeta tillsammans med andra enhetschefer som har ansvar för boenden med särskild service. Rollen som enhetschef innefattar mycket samarbete med andra delar av verksamheterna som exempelvis daglig verksamhet och sjukvård. Din placering blir på Kultivatorgatan. Kontoret ligger på Angereds torg. Boendet kommer att utökas med två lägenheter under 2026. D...
2024-05-08 2024-05-22
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Resurs enhetschef till bostad med särskild service, stadsområde Nordost
I stadsområde nordost expanderar vi och behöver utöka antalet chefer samtidigt som en i gänget går på en föräldraledighet. Ett mål för stadsområde nordost är att vi arbetar tillsammans på ett likvärdigt sätt. Vi söker nu en enhetschef som vill vara med att utveckla stadsområdet. Enhetschefen som vi söker kommer ha ett särskilt uppdrag. Tjänsten innebär att du går in vid ordinarie enhetschefs frånvaro eller avlastar ordinarie enhetschef vid hög arbetsanhopning. Du är också ett stöd till kollegor i samband med uppstart av nya boenden. Tjänsten...
2024-05-08 2024-05-22
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Timvikarier till Personlig Assistans i Göteborgs Stad
Söker du ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad? Nu söker vi främst timvikarier i hela Göteborg. Du kommer att arbeta med att ge stöd och omsorg till personer med olika former av behov och unika livssituationer. Arbetet innefattar varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. En del av arbetet innebär även att dokumentera assistansanvändarens utveckling och behov. I arbetsuppgifterna kan det även ingå läkemedelshantering enligt delegation...
2024-05-07 2024-05-31
1 2 >