Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Socialsekreterare Funktionsstöd Sydväst Barn och ungdomsenheten
Nu söker vi på funktionsstöd stadsområde Sydväst dig som vill bli våra nya socialsekreterarkollega. Det är en tjänst med inriktning barn och ungdomar LSS. Som socialsekreterare hos oss arbetar du utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver både ansvarstagande och en ödmjukhet för de beslut som vi fattar påverkar människors liv. Funktionsstöd i Sydväst finns tre enheter med följande inriktning: barn och ungdomar LSS, vuxen LSS/SOL och psy...
2022-05-16 2022-05-30
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd IT & Telefonisamordnare inom stödfunktion
Vi söker nu två nya medarbetare till enheten IT, Digitalisering och informationssäkerhet. En tillsvidaretjänst och ett tidsbegränsat 6 månaders vikariat med eventuell möjlighet till förlängning. Som IT & telefonisamordnare hos oss arbetar du på enheten IT, Digitalisering och informationssäkerhet som idag består av en enhetschef och 11 medarbetare med olika ansvarsområden. Ansvarsområdet IT & telefoni består av 6 medarbetare. Enheten är organiserad i avdelningen kvalitet och utveckling. Du kommer att arbeta med att stödja förvaltningen för fun...
2022-05-16 2022-05-30
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till Kaverös Äng
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i bostad med särskild service? Vi söker nya kollegor som vill ge stöd till personer i det dagliga livet i och utanför hemmet. De personer vi möter har varierande behov av stöd på grund av funktionsnedsättning, därför söker vi dig som kan ge stöd till personer i olika livssituationer. Kaverös Äng är ett gruppboende med 6 lägenheter. Inriktningen är autism och utmanande beteenden. Vi söker dig med erfarenhet av målgruppen. Vi använder oss av av lågaffektivt bemötande och alternativkomm...
2022-05-16 2022-05-30
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Semester- och timvikarier till korttidsboende samt barn-och korttidshem
Vi söker nu semestervikarier och timvikarier till område Funktionsstöd Centrum för vårt korttidsboende i Majorna samt vårt barn- och korttidshem i Örgryte-Härlanda. Här arbetar du med såväl utveckling som stöttning och omvårdnad för brukarna. Brukarna har olika intellektuella och/eller fysiska funktionsvariationer. En del med omfattande omvårdnadsbehov. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge individuellt anpassat stöd och stöttning till brukarna. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvård...
2022-05-16 2022-05-30
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Planerare till Boendestödsenheten
Arbetet som planerare i Boendestödet Lundby utgår från vårt nya kontor på Vågmästaregatan 1B. Tillsammans med vår andra planerare kommer du att planera schema för cirka 25 kollegor. Det dagliga arbetet kretsar kring att lägga scheman i PluGo och fördela klienter och uppgifter bland våra boendestödjare, utifrån verksamhetens behov samt utifrån klientens behov av stöd. Du kommer att ansvara för boendestödjarnas individuella scheman i två team, och därav arbeta i systemet TimeCare/Multi Access. I arbetet ingår att ha kontakt med klienter och dok...
2022-05-13 2022-05-29
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till Psykiatrin i Sydväst!
Klåva Gårdsväg 2 är ett boende med särskild service med inriktning psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu söker vi två nya medarbetare till vårat härliga team. Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med oss vara med att utveckla och forma verksamheten. Du och dina kollegor kommer vara med och bidra till att skapa en stimulerande miljö och en kreativ arbetsplats. Letar du efter ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar? Läs då vidare! I arbetet som stödassistent sätter du den enskildes behov, förmåga, intresse i centr...
2022-05-13 2022-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Miljöutredare med fokus på avfall
Vi söker dig som vill arbeta med kartläggning av kemikalier och avfall, miljörisker, miljöpåverkan samt åtgärder och aktiviteter som bidrar till att minska miljöpåverkan från förvaltningens verksamheter. Som miljöutredare ingår du i utvecklingsenheten som är en strategisk stödenhet med uppdrag att på övergripande nivå stötta förvaltningen, driva utvecklingsarbete och att möta kärnverksamhetens efterfrågan och behov av stöd. Du kommer att arbeta i team med utvecklingsledare för miljö- och stadsutveckling för att utveckla förvaltningens arbete ...
2022-05-13 2022-06-01
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Semestervikarier till Boende med Särskild Service Funktionsstöd Centrum
Vi söker nu semestervikarier till område Funktionsstöd Centrum inom våra bostäder med särskild service (BmSS). Verksamheterna bedrivs i Majorna-Linné, Centrum, och Örgryte-Härlanda. Här arbetar du med såväl utveckling som stöttning och omvårdnad för brukarna. I våra grupp- och servicebostäder bor både äldre och yngre personer antingen i egna lägenheter eller i ett gemensamt boende. Hyresgästerna har behov av stöd utifrån olika fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Arbetet innebär varierande uppgifter så som pedagogiskt ...
2022-05-12 2022-06-02
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Socialsekreterare inriktning LSS
På Funktionsstöd Nordost arbetar vi med att utreda och bedöma rätten till bistånd enligt SoL och LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Arbetet som socialsekreterare innebär att utreda och besluta om rätten till bistånd enligt SoL och LSS. Detta gör vi genom nära kontakt med våra klienter och våra samverkanspartners extern likväl som internt. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att påverka samt tillgång till både metod- och processhandledning. Vi tycker det är viktig med en god arbetsmiljö och sat...
2022-05-11 2022-05-25
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Aktivitetsledare till lägergården Klostergården utanför Uddevalla
Är det du som gör skillnad på riktigt? Lägerverksamheten anordnar lägervistelser året runt för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar samt för ungdomar med social utsatthet. Under perioden september t.o.m. maj bedrivs helgläger och under sommaren och övriga skollov är det veckoläger. Enheten består av ca 45 tillsvidareanställda medarbetare som tillsammans med ca 250 lägerledare ordnar läger för våra deltagare. Lägerverksamheten bedrivs i team knutna till fyra lägergårdar som ligger på varierande avstånd utanför Göteborg. Vi ...
2022-05-11 2022-06-01
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Arbetsterapeut Mellansteget
Tjänsten som Arbetsterapeut (ett vikariat med möjlighet till förlängning) kommer att vara placerad på Mellansteget och arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning. Mellansteget är en biståndsbedömd arbetsinriktad verksamhet som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetsområden som verksamheten använder sig av är tavelinramning, möbelrenovering, köksarbete, textil sömnad, snickeri, lokalvård och montering. Produkter tillverkas till egen butik och beställningar tas emot från externa kunder. Mellansteget är beläge...
2022-05-11 2022-06-01
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Arbetsterapeut Axet
Tjänsten som arbetsterapeut (med möjlighet till förlängning) kommer att vara placerade på Axet. Axet är en biståndsbedömd arbetsinriktad verksamhet i Högsbo, som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetet innebär att stödja deltagarna i deras återhämtning och arbeta utifrån individuellt uppställda genomförandeplaner. Personalen arbetar för att varje deltagare ska ha en meningsfull sysselsättning genom att ta till vara på individens styrkor och intressen. Verksamheten syftar till att öka individens möjlighet till ett ...
2022-05-11 2022-06-01
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Arbetsspecialist
Arbetsspecialisten ger personer med psykiska funktionsnedsättningar ett långsiktigt individuellt stöd till att finna, få och behålla ett arbete eller studier. Detta görs utifrån matchning av arbetsuppgift, miljö och stödinsats enligt IPS-metoden (Individual Placement and Support). Tjänsten (ett vikariat) är placerad på Göteborgs Stads Aktivitetshus Centrum. Efterfrågan på stöd ut i arbete och studier är stort bland våra deltagare och du kommer att arbeta med aktivitetshusets deltagare. Aktivitetshusen har som syfte att stärka sina deltagar...
2022-05-11 2022-06-01
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Administratörer sökes!
Är du en administratör som tycker om att samarbeta, håller en hög servicenivå och är en fena på administration? Vi söker nu nya kollegor till de administrativa enheterna. Vi är fyra administrativa enheter inom Förvaltning för funktionsstöd fördelat på stadsområdena Centrum, Sydväst, Hisingen och Nordost. Vi har ett bra samarbete mellan enheterna och strävar efter att ge ett professionellt och likartat stöd inom förvaltningen. Vi stöttar chefer och medarbetare i de flesta system och arbetar bland annat med: personal- och lönesystem, ekonomiadmi...
2022-05-11 2022-05-25
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog Skolspåret
Vi söker en stödpedagog till vår bostad med särskild service i stadsområde Nordost. Skolspåret 27 är en verksamhet som består av sju lägenheter med målgruppen neuropsykiatri/psykiatri. Brinner du för att arbeta med stort fokus på individuella pedagogiska lösningar för att ge varje individ goda förutsättningar att lyckas och därigenom utvecklas så är du den vi söker! Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används oc...
2022-05-11 2022-05-25
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent Daglig Verksamhet
Vill du ha ett meningsfullt och viktigt arbete? Vi söker nu en stödassistent till Båtsman grå dagliga verksamhet, men kan också innebära arbete på andra enheter. Verksamheten arbetar främst med individanpassade aktiviteter och uppgifter för personer med funktionsnedsättningar inom autismspektrum och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Några av enhetens arbetstagare har även omfattande fysiska funktionsnedsättningar och är i behov av basal omvårdnad. Struktur och förutsägbarhet är viktigt i vår verksamhet. Grundläggande verktyg i verksa...
2022-05-10 2022-05-24
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog barnboende LSS!
Brinner du för att arbeta med stort fokus på individuella pedagogiska lösningar för att ge varje individ goda förutsättningar att lyckas, och därigenom utvecklas i sin självständighet? Vill du vara med och utveckla arbetet med sinnesstimulering som arbetsmetod? Då ska du söka till oss! Billdals björkväg och Fredagstomten är LSS-bostäder för barn och ungdomar. På Billdals björkväg bor 4 ungdomar med autism och intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 14-19 år och på Fredagstomten bor 3 ungdomar i åldrarna 16-21 år med fysiska, psykiska oc...
2022-05-10 2022-05-24
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Barnskötare till Avlösarservice dag, kväll och helg. Timanställning
Arbetsuppgifter Vill du ha ett arbete som är utmanande, stimulerande och där du bidrar till att göra skillnad? Då är Avlösarservice en verksamhet för dig! Uppdragen innebär att du som avlösare tillfälligt tar över omvårdnaden av ett funktionsnedsatt barn eller ungdom för att avlasta dennes vårdnadshavare. Insatsen är av stor betydelse för den som blir avlastad och kräver av dig som ska avlasta, erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättningar och vad det kan innebära för en familj. Att du är ansvarsfull och kan arbeta kontinuerligt och har e...
2022-05-10 2022-08-07
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Undersköterskor till Avlösarservice dygnet runt. Timanställning.
Vill du ha ett arbete som är utmanande, stimulerande och där du bidrar till att göra skillnad? Då är Avlösarservice en verksamhet för dig! Uppdragen innebär att du som avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden oftast nattetid, för att avlasta vårdnadshavare till ett funktionsnedsatt barn eller ungdom. Insatsen är av stor betydelse för den som blir avlastad och kräver av dig som ska avlasta, erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättningar och vad det kan innebära för en familj. Då det oftast är små barn med behov av medicintekniska hjälpmed...
2022-05-10 2022-08-07
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent på Bunkebergsgatan
Vi söker nu 2 stödassistenter till Bunkebergsgatan i nordost område 2 (gamla Östra Göteborg). Boendet startades 11/1-2021 och har nio brukare med intellektuella samt neuropsykiatriska funktionsvariationer. Boendet är integrerat i ett flerfamiljshus och betraktas som serviceboende. Vårt främsta fokus kommer vara att bidra till deras självständighet samtidigt som vi skapar en god arbetsmiljö tillsammans. Arbetsgruppen består av sex stödassistenter, en stödpedagog och enhetschef. Boendet är beläget i Gamlestaden dit du enkelt tar dig med kollektiv...
2022-05-09 2022-05-23
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Administratör till personlig assistans
Är det du som håller en hög servicenivå och är en fena på administration? Till oss inom personlig assistans, förvaltningen för funktionsstöd, söker vi nu en administratör för tillsvidareanställning. All kommunal assistansverksamhet i Göteborgs stad har efter omorganiseringen som skedde årsskiftet 2020/2021 samlats under samma verksamhet. Du kommer arbeta i en arbetsgrupp tillsammans med fyra andra administratörer. Våra lokaler finns på Första Långgatan 28 A. På vår enhet ger vi administrativt stöd till medarbetare och chefer inom personlig as...
2022-05-09 2022-05-23
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till Bemanningsenheten Nordost (Timavlönad))
Bemanningsenheten Funktionsstöd nordost söker nu timvikarier till våra verksamheter inom funktionshinder i områden Angered och Östra Göteborg. Våra verksamheter inom daglig verksamhet, LSS-boenden och boendestöd ligger i Angered, Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby. I din ansökan anger du vilket område du helst vill tillhöra. Som timvikarie inom funktionshinder arbetar du med personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ge våra brukar...
2022-05-09 2022-06-19
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till BmSS på Styrsö
Vill du vara med och utveckla arbetet på våra härliga gruppbostäder i en unik skärgårdsmiljö? Vi söker nu nya kollegor som vill ge stöd till personer i det dagliga livet i och utanför hemmet på våra gruppbostäder Skärudden, Solhöjden och Skärviken som ligger vackert beläget nära varandra på Styrsö. På respektive gruppbostad bor det 4-6 personer som har varierande behov av stöd på grund av funktionsnedsättning. Arbetet består av varierande arbetsuppgifter som innebär både pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagen så som personlig omvårdnad och...
2022-05-09 2022-05-23
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till Fjällbruden
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker ny kollega som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet. Till bostad med särskild service (BmSS) Fjällbruden 40 a söker vi nu en stödassistent! Vårt boende har 6 lägenheter och vår målgrupp är unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Bostaden är utrustad med olika typer av hjälpmedel. Fjällbrudens hyresgäster har förutom behov av vård och omsorg dygnet runt även omfattande kommunikationssvårighet...
2022-05-06 2022-05-27
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog till Fjällbruden
Vill du göra skillnad som stödpedagog för personer som bor i bostad med särskild service? Till bostad med särskild service (BmSS) Fjällbruden 40a söker vi nu en stödpedagog! Fjällbrudens gruppbostad ligger precis intill Mölnesjön och är omgivet av en vacker natur. I vår gruppbostad bor det sex unga vuxna med intellektuella och andra funktionsvariationer som behöver stöd i sin vardag. Fjällbrudens hyresgäster har förutom behov av vård och omsorg även omfattande kommunikationssvårigheter. På boendet arbetar idag fjorton stödassistenter och t...
2022-05-06 2022-05-29
1 2 3 >