Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare sökes till Kometgatans förskola
Vi söker förskollärare för en tillsvidaretjänst på Kometgatans förskola. Här finns goda kommunikationsmöjligheter och närhet till stora grönområden. Detta ger oss möjlighet att använda oss av naturen i det dagliga arbetet på förskolorna. På våra förskolor arbetar vi också för en skapandemiljö där egna initiativ, kreativitet och nya idéer om arbetssätt och metoder välkomnas. För oss är det viktigt med en arbetsplats där både barn, pedagoger och föräldrar känner stor delaktighet. Tjänsterna är placerade på både yngre barns avdelning och äldre ba...
2021-06-18 2021-07-02
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Trädgårdsgärdet 124
Vi på förskolan Trädgårdsgärdet 124 söker en kollega. Vår enhet består av två förskolor och under två år har vi arbetat med språk och kommunikation som fokusområden. Takk, bildstöd, läsa och berätta samt digitala verktyg är grunden för hur vi arbetar med barnens språkutveckling. Som stöd för oss, och för dig finns regelbunden handledning av specialpedagog och andra samarbetspartners. Förskolan ligger i ett interkulturellt område vilket gör det spännande, betydelsefullt och utvecklande att arbeta här. Vi arbetar för en rolig, trygg och lärorik ...
2021-06-17 2021-07-01
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Beväringsgatan
I Januari 2021 öppnade Beväringsgatans förskola, en nybyggd förskola med 6 avdelningar. Förskolans sex avdelningar arbetar i tre hemvister Havet, Skogen och Himlen. Genom att arbeta i ett gemensamt arbetslag per hemvist så skapar vi en känsla av ett mindre sammanhang med färre kontaktytor för barnen. Förskolan är byggd i suterräng med två våningar. Vår gård är också uppdelad i två, en för de yngre barnen på framsidan samt en större mer utmanande gård för de äldre barnen på baksidan av förskolan. En del av gården är en inhägnad skogsglänta med m...
2021-06-16 2021-06-30
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare med intresse för utomhuspedagogik till Lilla Grevegårdsvägen
Lilla Grevegårdsvägens förskola är en fyra avdelningar stor förskola med fantastiska möjligheter och energi. Förskolan ligger nära Frölunda torg med goda kommunikationsmöjligheter, vilket gör att det är enkelt att ta sig till och från förskolan. Förskolan ligger även med närhet till skogen och 10 minuter med kollektivtrafik till havet. Vi har en fantastisk gård med både planerade miljöer så väl som naturmiljö som lockar till lek och lustfyllda aktiviteter. Vi arbetar också aktivt med att utveckla vårt utomhuspedagogiska arbete. Är det något fö...
2021-06-15 2021-06-29
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Smultronvägens förskola
Smultronvägens förskola ligger i ett lugnt område och omgivs av såväl villor som höghus. Med närhet till naturen ger vi oss gärna ut på utflykter till skogen men vi har också bara en kort bussresa för att nå Frölunda torg och dess bibliotek. Vi har en helt fantastisk gård med både planerade miljöer så väl som ett större område naturmiljö. Förskolan består av fyra avdelningar med åldershomogena grupper. På Smultronvägens förskola vill vi erbjuda våra barn en glädjefylld, stimulerande lärmiljö där barnen ges möjligheter att utveckla sin sociala ...
2021-06-15 2021-06-29
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Driftig Förskollärare till Lillebyvägen 9
Förskolan på Lillebyvägen 9 har nio avdelningar och en fantastisk gård med åtta olika gårdsrum för stimulerande lek och lärmiljöer. Vi arbetar i fyra storarbetslag med åldersindelade grupper. Vi arbetar för en hållbar utveckling ur ett jämställdhetsperspektiv och vi har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med en struktur som underlättar all utvärdering, dokumentation och utveckling. Alla pedagoger har var sin iPad. Digitala verktyg ser vi som en självklarhet och vi utvecklar det ständigt i vårt pedagogiska arbete. Näst på tur står at...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Kastvindsgatan 3
Nu söker vi förskollärare till Kastvindsgatans Förskola, som ligger i närheten av Ramberget och vackra Keillerspark. Omgivningen kring förskolan är unik med ett härligt läge nära grönområden. Du når centrala Göteborg på 10 minuter med spårvagn. Barnens bästa är alltid i fokus på vår förskola och vi skapar likvärdighet genom att utgå från varje barns behov och förutsättningar. Som stöd i arbetet har vi ett team där specialpedagog, logoped och psykolog ingår. Vi dokumenterar, reflekterar och analyserar genom systematiskt kvalitetsarbete och vå...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förste förskollärare till Båtsmans grås gata 2
På vår förskola utgår vi ifrån vår profession, och det goda bemötandet i alla led. Vi vill ha ett tillåtande klimat där samarbetet mellan hem och förskola främjar varje barns utveckling och lärande. Med barnet i centrum får du möjligheten att bidra med din kompetens och ditt engagemang. Du tar din utgångspunkt i förskolans styrdokument, och tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför och utvärderar du verksamheten och den pedagogiska miljön, som främjar trygghet, lek, och lärande. I ditt arbete visar du respekt för individen, samt skapar ...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Familjecentralen Hjällbos och Familjecentralen Bergsjöns öppna förskolor
Den öppna förskolan är en mötesplats för barn 0-6 år och deras vårdnadshavare eller andra närstående vuxna. Verksamheten erbjuder en pedagogisk miljö där barnen kan leka och deras vårdnadshavare kan träffa andra vuxna. Vårdnadshavare har även möjlighet att få stöd i sitt föräldraskap. Här får du möjlighet att vara med och forma vår verksamhet i samarbete med olika yrkeskompetenser, då vi arbetar tvärprofessionellt. Hjällbos och Bergsjöns öppna förskolor är samlokaliserade med barnhälsovård, barnmorskemottagning och förebyggande socialtjänst, ...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Klockarevägens förskola
Klockarevägens förskola är en förskola som du kommer att trivas på om du vill vara delaktig i vårt utvecklingsarbete som vi startar upp under hösten, som rör barns språkutveckling och kommunikation. Dessa två områden kommer vi aktivt att arbeta med, så du behöver vara intresserad och drivande i de kommande projektarbeten som startas upp. Vi söker dig som är utbildad förskollärare och kan arbeta med alla åldrar i förskolan. Du kommer tillsammans med fantastiska kollegor att ansvara för planering, genomförarande, dokumentation, utvärdering och ...
2021-06-14 2021-06-28
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Logoped till Barnhälsan, förskoleförvaltningen
Vi söker nu en logoped till Barnhälsan i förskoleförvaltningen. Förskoleförvaltningen är indelad i fyra geografiska områden: Centrum, Hisingen, Sydväst och Nordost. I varje område finns Barnhälsans stödteam, som leds av enhetschef Barnhälsa. Stödteamet består av psykologer, specialpedagoger och logopeder, som alla arbetar på uppdrag av förskolans rektor. Barnhälsans stödteam har i uppdrag att stödja förskollärare, rektorer och utbildningschefer i att leda och utveckla barnhälsoarbetet i förskolan. Vi har ett inkluderande förhållningssätt där ...
2021-06-11 2021-06-25
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Hisingens öppna förskolor
Den öppna förskolan är en mötesplats för barn 0-6 år och deras vårdnadshavare eller andra närstående vuxna. Verksamheten erbjuder en pedagogisk miljö där barnen kan leka och deras vårdnadshavare kan träffa andra vuxna. Vårdnadshavare har även möjlighet att få stöd i sitt föräldraskap. Som förskollärare på en öppen förskola arbetar du vägledande för den vuxne och det är viktigt att du känner dig bekväm med att använda dig själv som modell. Här får du möjlighet att vara med och forma vår verksamhet i samarbete med olika yrkeskompetenser, då vi a...
2021-06-09 2021-06-23
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Mildvädersgatan 3 och 7
Mildvädersgatans förskola ligger i Biskopsgården med närhet till vackra naturskyddsområden och till kollektivtrafiken. Vi är inspirerade av Reggio Emiliafilosofin där vi ser det kompetenta barnet. Barn kan och vill bara de får rätt förutsättningar. Vår uppgift är att stimulera, utmana, förundra och förvåna! Detta tillsammans med barnen där vi är medupptäckare och medforskare. Vårt gemensamma huvudtema är "relationer" med fokus på språket i allt arbete. Förskolan består av nio avdelningar. Vi har två utepedagoger som ansvarar för en bra verksam...
2021-06-09 2021-06-23
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Hinderbanan och Soldathemsgatans förskolor
Nu söker vi förskollärare till Kvibergsområdet! Beroende på behov kan det röra sig om antingen Soldathemsgatan 19 eller Hinderbanan 1. Förskolorna ligger i det nybyggda området i Kviberg, nära kollektivtrafik och med en stor grön gård. Hos oss ska dagarna vara roliga och lärorika och verksamheten formas efter barnens intressen. Hinderbanan är indelad i storarbetslag över fyra avdelningar medan Soldathemsgatan är en något mindre verksamhet. Som förskollärare hos oss har du alla för befattningen normalt förekommande arbetsuppgifter, du är en l...
2021-06-08 2021-06-22
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Barnskötare med kunskap i TAKK till Smörslätten 1
Som barnskötare bidrar du aktivt till förskolans pedagogiska utveckling. Du bidrar till att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg barnomsorg. På Smörslätten 1 arbetar vi temainriktat, där barnens egna intressen och behov får påverka verksamheten. Vår vision är att varje enskilt barn ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, på ett lustfyllt sätt som skapar vilja och mod att lära sig ännu mer. Här jobbar kunniga och engagerade pedagoger för att hjälpa ditt barn att få en så trygg,...
2021-06-08 2021-06-22
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare sökes till Luftvärnsvägen 23
Förskolan ligger i Kvibergområdet som är en expansiv del av staden. I området finns närhet till grönområde och till Kvibergs arena. Det finns god kommunikation till centrala Göteborg. Här kommer finnas möjlighet för dig att få vara en del av en spännande utveckling av förskolan och dess miljö utifrån förskolans läroplan med inspiration från Reggio Emilias filosofi. Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt vilket bygger på att det är barnens frågor, intressen och nyfikenhet som visar vägen. Barnen ska ges möjlighet till att uttrycka sina tan...
2021-06-07 2021-06-21
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Timvikarier sökes inför hösten till förskolans Bemanningsenhet
Förskoleförvaltningens bemanningsenhet ansvarar för att förmedla timvikarier till Göteborgs Stads 390 förskolor som är fördelade i fyra geografiska områden Öster, Väster, Hisingen och Centrum. Behovet av timvikarier varierar i de olika områden över tid och utifrån förskolornas behov. Nu söker vi dig som vill arbeta som timvikarie på våra förskolor hösten 2021. Om arbetet: Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5. Tillsammans med ordinarie personal har du ansvar och tillsyn över barnen, vilket innebär att stötta barnen i deras utveckling ...
2021-05-24 2021-07-02
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Studiegången 1
Förskolan Studiegången 1 är en 7 avdelnings förskola som ligger i Björkekärr i nära anslutning till Skatås Friluftsområde, Härlanda Tjärn och Renströmska Parken. Läget möjliggör en Naturinriktad pedagogik där spännande skogsutflykter blir ett naturligt inslag. Vi har naturen som utgångspunkt för att nå målen i förskolans läroplan. Naturen är ett av våra rum för lärande. Gården erbjuder en kreativ utemiljö med flera varierade lekmiljöer. Spännande lekar tar fart när vindskydd, sandlåda, träbåt, pilhydda, vattenbana och klätterrep används på et...
2021-05-19 2021-06-21
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Nordostpassagen 17
Nordostpassagen 17 är en stor förskola med sex avdelningar fördelade på tre äldregrupper och tre yngregrupper. Lokalerna är ljusa och trevliga och ger goda möjligheter att dela in gruppen i flera mindre under dagen. Våra personalutrymmen ligger i ett våningsplan under och där finns tystnad, ett kök att värma mat i, ett samtalsrum och ett trevligt personalrum. Gården är stor och ett aktivt arbete för att förbättra dess lärmiljöer pågår. Närheten till Slottsskogen är en härlig tillgång och ger goda pedagogiska möjligheter. Som förskollärare ans...
2021-05-07 2021-06-30