Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Projektingenjör sökes - Hjälp oss bygga en bro!
Drivs du av tanken på att bidra till stadsutvecklingen och samhällsnyttan? Av att jobba i team? Göteborg ska bygga en ny central gång- och cykelbro över älven och som projektingenjör ingår du i programledningen. Avdelningen Stora projekt är drygt 50 personer som ansvarar för planering och genomförande av stora program och projekt som bedöms vara komplexa och ha stor strategisk betydelse för Göteborg. Om du vill gå till jobbet och veta att du gör en viktig insats och samtidigt utveckla din kompetens med nya utmaningar är det här ett jobb för d...
2023-09-15 2023-10-08
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Kommunikativ förhandlare
Tycker du att förhandling och daglig kontakt med privatpersoner, näringsliv och föreningar är roligt? Då har vi kanske ett arbete för dig, hos oss på arrende- och tomträttsenheten. Vi erbjuder utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter med stor bredd och variation. Som förhandlare hos oss kommer du att arbeta med att arrendera ut stadens mark. Du utreder om marken är lämplig att upplåta för nyttjanderätt och kommer då att ha kontakt med såväl privatpersoner som bolag, föreningar och andra kommunala förvaltningar som vill nyttja stadens mark...
2023-09-13 2023-10-08
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Kommunikationsstrateg med inriktning på exploateringsprojekt - vikariat
Som kommunikationsstrateg på exploateringsförvaltningen får du en bred roll med både operativt och strategiskt innehåll. Tjänsten har främst fokus på kommunikation som stödjer stadens exploateringsprojekt. Det handlar exempelvis om genomförandet av nybyggnationer av bostadsområden, fastigheter för näringslivets behov eller allmän plats. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Att planera, driva och genomföra olika kommunikationsinsatser. Vissa projekt utför du helt självständigt från ax till limpa. Andra projekt är stora samarbetsprojekt med andra ko...
2023-09-05 2023-09-24
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Jurist med miljöprofil
Vill du vara med och genom juridisk vägledning bidra till utvecklingen av framtidens Göteborg? Till enheten Juridik och värdering söker vi nu en kvalificerad jurist med miljörättslig inriktning. Som miljörättsjurist ansvarar du för vägledning och stöd till förvaltningens ledning och de olika verksamhetsavdelningarna i miljörättsliga frågor. En central del av arbetet är att medverka i stadsutvecklingsprojekt och ge vägledning för kommunen, i dess egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare, kring behov av tillstånd och dispenser enligt ...
2023-09-04 2023-09-24
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Utredare med inriktning digital kartförvaltning
Vill du vara med och bidra till en hållbar utveckling av stadens fastigheter, då är kanske detta något för dig? Enheten förhandling och utredning på exploateringsförvaltningen söker en utredare med inriktning digital kartförvaltning. Utifrån rollen som stadens markägare har enheten en stor variation av ärenden samtidigt som den utgör stöd åt förvaltningen och stadens övriga verksamheter. Som utredare med inriktning digitala kartor kommer du främst att arbeta med utredningar kopplade till markägarrollen, rättighetsupplåtelser i form av servi...
2023-08-31 2023-09-24