Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Landskapsarkitekt med inriktning stadsplanering
Enheten planering allmän plats söder respektive norr består av trafikplanerare och landskapsarkitekter, som arbetar tätt ihop med ansvar för planering och utformning av allmän plats i de tidiga skedena av stadens exploateringsprojekt. Tillsammans är vi ca 35 medarbetare. Vi söker en erfaren landskapsarkitekt med inriktning stadsplanering för uppdrag av hög komplexitetsnivå samt vikarier för våra föräldralediga medarbetare. Vi söker er som vill skapa långsiktigt hållbara och attraktiva stadsmiljöer för stadens invånare och besökare utifrån stad...
2024-04-09 2024-04-23
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Erfaren trafiksamordnare till bygg- och anläggningsprojekt
Söker du efter ett varierat arbete med möjlighet att påverka framkomligheten i staden? Nu söker Göteborgs Stad efter en trafiksamordnare till exploateringsförvaltningen, som kan bidra till att få trafiken att fungera under byggtid. I din roll som trafiksamordnare ansvarar du för att koordinera bygg- och anläggningsprojekten i Göteborgs Stad utifrån en samlad trafikpåverkan där du med ett hållbart förhållningssätt beaktar alla trafikslag. Detta kan innebära att hjälpa stadsutvecklingsprojekt så att deras trafikpåverkan inte krockar med, eller l...
2024-04-04 2024-04-21
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Senior specialist - ekonomiska bedömningar
Enheten projektledningsstöd är en specialistenhet som ger råd och stöd till medarbetare och chefer i förvaltningen, liksom vid behov även andra förvaltningar, avseende intäkts- och kostnadsbedömningar i alla skeden av stadsutvecklingsprocessen. Enheten är även beslutsstöd och uppföljningsstöd i utpekade projekt/program samt processer. Som specialist med inriktning ekonomiska bedömningar ansvarar du för/deltar du i arbetet med att utveckla processer och rutiner för arbetet med tidiga intäkts- och kostnadsbedömningar och kalkyler. Du bidrar äve...
2024-03-28 2024-04-24