Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Planarkitekt
I tjänsten som planarkitekt kommer du, tillsammans med dina kollegor bidra till att Gävle kommun blir en ännu bättre plats att leva i. Gävle expanderar och tillsammans med dig som vår nya planarkitekt gör vi Gävle attraktivt! I rollen som planarkitekt kommer du i huvudsak att leda och samordna detaljplaneprojekt. Som ansvarig planförfattare/projektledare driver du ärenden av varierande storlek och komplexitet enligt våra rutiner och inom ramen för plan- och bygglagen. Arbetet innebär att du har täta kontakter med allmänheten, näringslivet, s...
2021-11-26 2021-12-19
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Sång- och körpedagog med biinstrument piano eller rytmik
Vill du vara med och utveckla sång- och körundervisning på Kulturskolan i Gävle? Du har dessutom en examen från en musikhögskola eller liknande. Bra! Då kan du vara den sång-och körpedagog vi söker till Kulturskolan. Kom och gör Gävle mer kreativt tillsammans med oss! Som pedagog undervisar du i sång i grupp, solosång och kör. Du planerar, organiserar och utvärderar din undervisning på ett kvalitativ och självständigt sätt. Med forskning och beprövad erfarenhet som grund har du sen en stor frihet att utforma din undervisning efter dina egna oc...
2021-11-24 2021-12-08
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Trafikingenjör
Vi söker nu en trafikingenjör som ska arbeta för att Gävle ska vara en välskött stad med säkra trafiklösningar och god framkomlighet. Kom och gör Gävle renare, snyggare och tryggare tillsammans med oss! Som Trafikingenjör arbetar du i en bred roll inom trafikområdet. Du arbetar till stor del med lokala trafikföreskrifter samt trafikrelaterad myndighetsutövning men även med mindre trafikutredningar. I denna tjänst kommer du även att verka i utformningsskedet av olika former av trafiklösningar, leda projekt samt delta som expert i projekt, handl...
2021-11-22 2021-12-05
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle GIS-ingenjör
Vill du vara med och skapa framtidens Gävle? Efterfrågan på GIS-relaterade tjänster ökar ständigt och här finns det möjlighet för en utmanade och stimulerande arbetsplats med goda förutsättningar till personlig utveckling. Vi har jobbet för dig! Kom och sätt Gävle på kartan med oss! Nu söker vi en GIS-ingenjör. I arbetet håller du våra geografiska databaser uppdaterade och du är ett stöd för våra GIS-användare. I tjänsten utför du också GIS-analyser, bearbetar geografiska data, utformar webbkartor samt utför mätningar i fält. Vi använder bl.a....
2021-11-22 2021-12-05
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Registrator
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person som dessutom trivs med varierande arbetsuppgifter? Då är det dig vi söker som vår nya registrator. Kom och gör att Gävle utvecklas tillsammans med oss! Tjänsten som registrator innebär att du arbetar med och internutbildar inom informationshantering, arkivvård, registrering av handlingar samt utlämning av handlingar. Du kommer även arbeta med hantering av inkommande post och e-post i samarbete med andra registratorsfunktioner. Du har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och informatio...
2021-11-18 2021-12-02
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Badmästare
Är du en riktig fena på att simma? Vi har jobbet för dig som vill arbeta att öka simkunnigheten bland våra invånare och bidra med glädje och positivitet. Tillsammans gör vi att Gävles invånare trivs som fiskar i vattnet! I ditt uppdraget som badmästare ansvarar du för att ge god service till våra gäster genom att övervaka säkerheten, simundervisning samt skötsel av badhusområde. Arbetet som badmästare är fysiskt krävande då du arbetar i en miljö som ständigt är varm, fuktig och har höga ljudnivåer. Vi har som mål att ha en hel och ren anlä...
2021-11-12 2021-12-05
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Fritidssamordnare
Vill du vara med och påverka vårt förenings- och friluftsliv samt bidra till gävlebornas livsglädje varje dag? Det kan du göra genom att bli vår fritidssamordnare. Kom och gör Gävle aktivare med oss! Som fritidssamordnare ska du tillsammans med dina kollegor bidra till en hållbar och strategisk utveckling. I din roll ska du driva och utveckla det rörliga friluftslivet i Gävle kommun. Du ansvarar för planering och utveckling inom föreningsliv, friluftsbad, natur, motionsspår och leder samt utrednings- och utvecklingsfrågor för att främja föruts...
2021-11-11 2021-11-28
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Enhetschef Gavlehov och Idrottsarenor Gävle
Enheten Gavlehov och Idrottsarenor består av flera arenaområden och idrottsplatser som Gavlehov, Arenaby, Testebovallen, Nynäs IP, Brynäsvallen, Sörby IP, Valbo SPC, Hagaströms IP, Hedesunda IP och Sätravallen. På enheten arbetar drygt 30 medarbetare och till din hjälp har du två gruppsamordnare som leder det operativa arbetet i driften. Du leder, fördelar och utvecklar verksamheten samt skapar förutsättningar för medarbetarskapet genom att skapa en öppenhet i arbetsklimat och arbetssätt. Livsmiljö Gävle tillämpar ett processorienterat arbetssä...
2021-11-05 2021-11-28
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle GIS-utvecklare
Är du intresserad av ett utmanande och stimulerande arbete med goda förutsättningar till personlig utveckling? Då kanske vi har jobbet för dig! Som GIS-utvecklare kommer du vara delaktig i utveckling av Gävles kommuns GIS. Våra projekt och uppdrag är av varierande karaktär med uppdragsgivare från olika verksamhetsområden inom vår kommunkoncern och efterfrågan på GIS-relaterade tjänster ökar ständigt. I arbetet som GIS-utvecklare utför du GIS-analyser, bearbetar geografiska data, utformar webbkartor och utbildar användare. Du kommer också a...
2021-10-29 2021-12-05
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Stadsarkitekt
Gävle växer, och har idag strax över 100 000 invånare. Nu behöver vi göra plats för fler Gävlebor och kommande generationer. I utvecklingen av Gävle är gestaltningsfrågorna en viktig del och nu söker vi en stadsarkitekt med rollen att arbeta strategiskt, proaktivt och operativt med fokus på gestaltning av bebyggelse. Som stadsarkitekt har du en viktig roll i att initiera, väcka intresse och inspirera kring arkitekturfrågor, det gör du genom att hålla föreläsningar och dialoger med såväl invånare, byggherrar, politiker som andra medarbetare. D...
2021-10-11 2021-12-05