Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Välfärd Gävle Försörjningsstödshandläggare
Vill du göra skillnad? Vill du arbeta för att människor ska nå utveckling, stabilitet och egenförsörjning? Då kan detta vara din nästa utmaning! Vi söker nu två försörjningsstödshandläggare. Kom och gör Gävle bättre med oss! Som försörjningsstödshandläggare är ditt främsta uppdrag att handlägga och utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Du fattar självständigt beslut om bistånd genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt. Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar av inkomna underlag. I din roll ingår du i et...
2021-10-12 2021-10-31
Gävle kommun, Välfärd Gävle Leg sjuksköterska Hemsjukvården/konsultverksamheten
Som samordningssjuksköterska på Välfärd Gävles konsultverksamhet är du arbetsledare under ditt pass. Du tar emot inkommande samtal gällande kunder inskrivna i kommunens Hemsjukvård samt kunder boendes på Välfärd Gävles vård- och omsorgsboenden. Du ger råd till personal, kunder och anhöriga. Du fördelar kundbesök till sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetet sker under jourtid vilket innebär vardagkvällar samt vissa helger.
2021-10-11 2021-11-07
Gävle kommun, Välfärd Gävle Enhetschef hemsjukvård
Är du en engagerad och tillitsskapande ledare? Vill du vara med och skapa goda förutsättningar inom hemsjukvården? Då kan du vara den enhetschef som vi söker. Kom och Gör Gävle bättre med oss! Som enhetschef för hemsjukvården ansvarar du för att utveckla och driva HSL frågor och säkerställa personalförsörjningen för en patientsäker vård inom kommunal verksamhet. Du har ansvar för verksamheten, både avseende kvalitet, ekonomi och medarbetare. Du följer och implementerar gällande riktlinjer, rutiner och lokala instruktioner såväl som ansvarar ...
2021-10-01 2021-10-24
Gävle kommun, Välfärd Gävle Socialsekreterare utredning resp. uppföljning till utredningsenhet barn
I utredningsteamet består dina arbetsuppgifter av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU och besluta om lämpliga insatser. Utredningarna görs enligt BBIC och vi använder Signs of Safety i utredningsarbetet. Inom ramen för utredningen sker samverkan med familjens privata och professionella nätverk, vilket vi ser som mycket viktigt för att bidra till en förändring. I uppföljningsteamet arbetar du med att följa upp beslutade öppenvårdsinsatser som kontaktperson, kontaktfamilj och familjebehandling samt uppföljning av ba...
2021-09-29 2021-10-20
Gävle kommun, Välfärd Gävle Leg sjuksköterska till Hemsjukvården
Arbetet som sjuksköterska inom Hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som extern för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt med att ge råd stöd för övriga professioner i teamet runt patienten.
2021-09-22 2021-10-31