Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Ystad
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-09-26 2023-10-17
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bollnäs Tandhygienist till Folktandvården Bollnäs
Som tandhygienist jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du arbetar i team med tandläkare/tandsköterska och tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö. Hos oss får du som nyanställd tandhygienist ta del av ett ett-årigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar, vidare har du efter utbildning och introduktion möjlighet att utöka din kompetens med att bland annat utföra fyllningsterapi, ...
2023-09-25 2023-10-09
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Bollnäs Tandsköterska till Folktandvården Bollnäs
Som tandsköterska hos oss har du varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i team med andra yrkeskategorier med patientens bästa i fokus. Både receptions- och patientarbete förekommer. Du får som nyanställd tandsköterska på Folktandvården Gävleborg ta del av ett ettårigt introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar. I ditt arbete ger du ett professionellt bemötande till våra patienter, både i reception och behandlingsrum. Vidare har du en vilja att utvecklas utifrån egen förmåga och ...
2023-09-25 2023-10-09
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Kristianstad C
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-09-22 2023-10-06
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Helsingborg Södra Stenbocksgatan
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-09-22 2023-10-06
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Gävle sjukhus Steriltekniker/tandsköterska till Specialisttandvården Gävle sjukhus
Som steriltekniker/tandsköterska kommer du jobba med sedvanligt arbete på sterilcentralen. Du kommer bland annat hantera kirurgiska instrument direkt från operationssal tills att dom blir sterila och kan användas på nytt. Du arbetar med instrumentvård, funktionskontroller och paketering av instrument samt startar och övervakar desinfektions- och steriliseringsprocesser. Förutom det rent tekniska arbetet ansvarar du också för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och att den utvecklas i takt med vetenskap, regelverk och omgivn...
2023-09-22 2023-10-06
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Trelleborg
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-09-19 2023-10-10
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Arlöv
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-09-18 2023-10-16
Folktandvården Kliniksamordnare till Folktandvården Skåne, Bjärred
Som kliniksamordnare är du en del av klinikledningen och länken mellan klinikchefen och kollegorna på kliniken. Du är där i vardagen och ansvarar för den dagliga driften. Ditt uppdrag är brett och varierande men din kanske viktigaste uppgift är att vara både en inspiratör och en förebild. Vi är stolta över vår ledningsfilosofi och att vi leder värderingsstyrt genom att entusiasmera och motivera varandra. Det är klinikledningen som, tillsammans med kollegorna, driver och utvecklar verksamheten i linje med våra mål. I dina arbetsuppgifter ingår ...
2023-09-18 2023-10-02
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Helsingborg Södra Stenbocksgatan
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-09-18 2023-10-02
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Trelleborg
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-09-18 2023-10-09
Region Västerbotten, Folktandvården Syd Avdelningschef till Folktandvården Dragonen/Umedalen, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Ditt huvudsakliga uppdrag som avdelningschef är att driva, leda, följa upp och utveckla klinikernas arbete. Du är ansvarig f...
2023-09-15 2023-10-08
Region Jämtland Härjedalen, Område Folktandvården Enhetschef i samledarskap till Specialisttandvården i Östersund
Du ska tillsammans med din chefskollega planera och följa upp verksamheten i enlighet med övergripande uppdrag och mål tillsammans med ämnesföreträdarna. Du ansvarar också för den specialiseringstjänstgöring för tandläkare som bedrivs på kliniken. Det är också du som rekryterar våra nya kollegor. I arbetsuppgifterna ingår även att samverka med andra aktörer inom och utom Region Jämtland Härjedalen. Enhetschefen ansvarar för klinikernas resultat när det gäller verksamhets-, ekonomi-, personal- och utvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår d...
2023-09-15 2023-10-15
Folktandvården Receptionist till Folktandvården Skåne, Tomelilla
Som receptionist på Folktandvården Skåne är ditt allra viktigaste uppdrag att skapa en välkomnande känsla på kliniken. Du är vårt ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra kunder och patienter bästa möjliga service. Receptionen är klinikens nav och som nyckelperson i vardagen befinner du dig alltid i händelsernas centrum. Ett gott bemötande är en viktig del i ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Därmed är du en del av vårt fokus på patientsäkerhet och kvalitet i tandvården. I dina arbetsuppgifter ingår b...
2023-09-15 2023-09-29
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Södra Sandby
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet ...
2023-09-14 2023-09-28
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Sjöbo
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-09-14 2023-09-28
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Sjöbo
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-09-14 2023-10-05
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Perstorp
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-09-13 2023-09-27
Folktandvården Tandläkare till Folktandvården Skåne, Perstorp
Som tandläkare på Folktandvården Skåne har du en central roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. I din dagliga yrkesroll utför du allt från enklare undersökningar till avancerade behandlingar och akut tandvård. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din...
2023-09-13 2023-10-11
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Höganäs / Viken
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Du kommer även att arbeta i vår reception, där ditt allra viktigaste uppdrag är att skapa en välkomnande känsla på kliniken. Du är vårt ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra kunder och ...
2023-09-12 2023-10-03
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Malmö Rosengård
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-09-11 2023-10-03
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Kävlinge
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet. Vi värdesätter god service. Därför ä...
2023-09-08 2023-09-29
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne Specialistklinik, Lund C
Som tandsköterska på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du assisterar någon av våra duktiga tandläkare genom undersöknings- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling och administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan förekomma. Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet...
2023-09-07 2023-09-27
Folktandvården Gävleborg AB, Akutklinik Tullhuset Tandläkare till akutkliniken Tullhuset
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med vuxna som har akuta tandvårdsbehov, men viss planerad tandvård kan förekomma. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist. Tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö. Omfattningen av tjänsten kan diskuteras, det finns nämligen möjlighet att jobba både heltid eller deltid. Det viktigaste är att du brinner för akuttandvård. Är du därmed intresserad av att testa jobba på en akutklinik några dagar i veckan och samtidigt komb...
2023-09-06 2023-09-27
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Edsbyn Tandläkare till Folktandvården Edsbyn
Som tandläkare hos oss jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du leder och arbetar i team med tandsköterska/tandhygienist och har en god samarbetsförmåga. Du eftersträvar alltid att ge patienten en kvalitativ tandvård i en lugn och omhändertagande miljö.
2023-09-06 2023-09-27
1 2 >