Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef Myndighetsavdelningen
Nu letar vi efter dig som är rätt person för rollen som verksamhetschef för myndighetsavdelningen. Vi kan erbjuda ett intressant och givande arbete på en framåtsträvande och handlingskraftig arbetsplats. Exempelvis kommer du att få stort inflytande och ansvar för flera pågående utvecklingsprojekt, som ligger i framkant inom kompetensförsörjning och arbetsmiljö för yrkesgrupper som arbetar med myndighetsutövning. Som verksamhetschef för myndighetsavdelningen har du cirka 120 medarbetare och en nettobudget på ca 430 mkr. Inom myndighetsavdelning...
2024-02-16 2024-03-10
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Socialvägledare till Vinby HVB-hem
Rollen som socialvägledare på HVB under natten innebär att du ska ha tillsyn över avdelningen och arbeta med vissa ungdomar som kan behöva stöd och hjälp nattetid.
2024-02-16 2024-03-06
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Socialvägledare till Vinby HVB-hem
Rollen som socialvägledare på HVB-hem innebär att du i det dagliga arbetet tillgodoser ungdomens behov ur praktiska avseenden och förbereder ungdomen för en tillvaro i eget boende/utslussboende. Du vägleder ungdomen i vardagen ur ett integrationsperspektiv, uppmuntrar ungdomen till en aktiv fritid och en bra skolgång. Det kan innebära att ge råd och tips kring inhandling och matlagning, tvätt, personlig hygien, städning samt hushållsekonomi. Du har även ansvar för dagliga rundturer/skötsel av boendet för att se efter om ungdomen är hemma, för ...
2024-02-16 2024-03-06
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Vi söker en Hjälpmedelstekniker till sommarvikariat, Falkenbergs kommun
Vi söker nu en semestervikarie till Hjälpmedelsservice! Som hjälpmedelstekniker kommer du att ha ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistent samt omsorgspersonal. Du kommer att ge stöd och service till personer inom hemsjukvården och särskilda boenden i Falkenbergs kommun. Som tekniker kommer du att hämta in och lämna ut hjälpmedel, hantera datasystem, reparationer, rekonditionering, förrådshantering och kontroller av hjälpmedel. I arbetet ingår beredskap helger och kvällar enligt schema.
2024-02-15 2024-02-29
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Tallgläntan
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare stödja och hjälpa brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ansvarar för att ge omsorg och vård med god kvalité utifrån kommunens riktlinjer. Arbetsuppgifterna innebär att bistå individen med bland annat personlig omvårdnad, socialt stöd och olika serviceinsatser. Vi arbetar för att alla boende ska uppleva en meningsfull vardag, genom olika aktiviteter och delaktighet från brukare och närstående. Att vara kontaktperson ingår i arbetsuppgifterna, samt vissa delegerad...
2024-02-12 2024-02-29
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Metodutvecklare demens inom äldreomsorg, Falkenbergs egenregi
Vi söker en metodutvecklare som ska vara sammanhållande inom området demens, äldreomsorg. Metodutvecklare är ett stöd till ledningsgruppen för att ta fram arbetssätt, metoder och rutiner för området samt att implementera dessa. Metodutvecklare demens kommer att ingå i en grupp tillsammans med metodutvecklare inom psykiatri och demenssamordnare. Att utveckla arbete inom området så att stöd, service, omsorg och vård kan ges till brukare i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Handledning och stöd till medarbeta...
2024-02-08 2024-03-03
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Metodutvecklare psykiatri inom äldreomsorgen, Falkenbergs egen regi
Vi söker en metodutvecklare som ska vara sammanhållande inom området psykiatri, äldreomsorg. Metodutvecklare är ett stöd till ledningsgruppen för att ta fram arbetssätt, metoder och rutiner för området samt att implementera dessa. Metodutvecklare psykiatri kommer att ingå i en grupp tillsammans med metodutvecklare inom demens och demenssamordnare. Att utveckla arbete inom området så att stöd, service, omsorg och vård kan ges till brukare i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Handledning och stöd till medarb...
2024-02-08 2024-02-25
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska Dagtid - Telefoni/Rådgivning - Sommarvikariat, Falkenbergs egenregi
Hemsjukvården ansvarar för de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att förebygga och behandla sjukdomar och funktionsnedsättningar. Hemsjukvården arbetar i ett nära samarbete med vård- och omsorgspersonal från såväl hemtjänst, särskilt boende som funktionsstöd. För att ta emot inkommande samtal från vård- och omsorgspersonal använder sig hemsjukvården i Falkenberg av ett växelsystem som heter Softphone. Verksamheten använder växelsystemet vardagar mellan kl.16-23 och helger kl.08-23. Under sommar...
2024-02-07 2024-03-31
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Är du sjuksköterska och vill arbeta hos oss inom Falkenbergs Hemsjukvård i sommar?
Att arbeta som sjuksköterska inom kommunen innebär att utföra hälso- och sjukvård till personer inskrivna i Hemsjukvården. I arbetet ingår att förebygga och behandla sjukdomar och funktionsnedsättningar. Bedöma, behandla, lindra symptom, läkemedelshantering och samarbete med vårdcentralerna. Sjuksköterskan gör ofta den första bedömningen av plötsliga försämringar eller förändringar i allmänhetstillståndet. All omvårdnad utgår från ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i fokus - inte diagnosen. Stöd till anhörig...
2024-02-07 2024-03-31
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen SSPF-samordnare för ungdomar i riskmiljö
I din roll samordnar du, samt leder samverkan kring ungdomar mellan de olika professionerna som är med i SSPF. Du ansvarar för individprocessen och har nära kontakt med ungdom och vårdnadshavare. Detta innebär exempelvis riskbedömningar, kartläggning, hålla i nätverksmöte, upprätta åtagandeplan samt ansvarar för uppföljning av detta. Tjänsten innefattar även att leda samverkansprocesser på grupp, områdesnivå och extern myndighet såsom polis. Arbetstiderna är dagtid, men förekommer även arbete på kvällstid. Du erbjuds ett stimulerande, omväxlan...
2024-01-31 2024-02-25