Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Biståndshandläggare
Inom biståndsenheten finns biståndshandläggare med områdesansvar, boendesamordnare med ansvar för att fördela platser på särskilt boende, korttid och växelvård samt ett team som ansvarar för alla vårdplaneringar vi gör tillsammans med Region Halland. Arbetsuppgifterna som biståndshandläggare består i huvudsak av att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. I arbetet ingår att göra hembesök i utredande och uppföljande syfte, samordnade individuella planeringar samt ansvara för jourärenden under kontorstid. I det dag...
2024-05-16 2024-05-31
Falkenbergs kommun, Myndighetsavdelningen Familjehemssekreterare
Som familjehemssekreterare rekryterar, utreder, handleder och utbildar du familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. I arbetet med familjehemmen samarbetar du med barnets socialsekreterare och ni har gemensam handledning. Ni kommer att arbeta som ett team tillsammans med barnet, biologiskt nätverk och familjehem. Som en del av ditt uppdrag arbetar du även med Skolfam, ett pedagogiskt stöd till familjehemsplacerade barn i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen där en psykolog och en specialpedagog ingår. I tjänsten ingår samverkan med ö...
2024-05-13 2024-05-26