Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Utredare/kvalitetsstrateg med fokus på våra tekniska verksamheter
Tjänsten innebär att du kommer arbeta med olika utredningsuppdrag och ta fram beslutsunderlag till vår politiska nämnd och förvaltningsledning. Du samarbetar ofta nära med kollegor på avdelningen men också med chefer, övriga tjänstemän i förvaltningen och andra verksamheter inom kommunen. Du kommer ha ditt fokus på förvaltningens tekniska delar som hamn, gata, trafik, lokaler, fastigheter, bygg- och anläggningsprojekt och vi ser gärna att du har ett extra intresse av just dessa verksamheter. Då förvaltningen har en bredd inom verksamheterna s...
2023-03-17 2023-04-09
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Landskapsarkitekt
Tjänsten innebär att ha en central roll för utvecklingen och gestaltningen av kommunens gröna miljöer. Du kommer att vara förvaltningens representant i tidiga skedet i samhällsbyggnadsprocessen där du samarbetar med dina kollegor men också externa aktörer. Du kommer få ta ett stort ansvar inom ditt arbetsområde och vara med och bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet i Falkenbergs kommun. Som landskapsarkitekt kommer du att delta vid större projekt med ny- och ombyggnad av park- och grönområden samt arbeta med den långsiktiga verksamhets...
2023-03-02 2023-03-26
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Badbevakare/simlärare sommar 2023
Ditt arbete som badbevakare/simlärare kommer att vara omväxlande då alla förekommande verksamhetsuppgifter ingår och är av fysisk karaktär, såsom badbevakning, simundervisning, kassa/receptionsarbete och städning mm. Du ansvarar för badgästernas säkerhet och trivsel. På arbetsplatsen tillämpar vi roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår. Tjänsten innebär även regelbunden kväll- och helgtjänstgöring.
2023-01-30 2023-03-31