Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan Leg psykolog, 50%, till Skolfam
Barn- och Utbildningsnämnden har tillsammans med Socialnämnden beslutat att utöka kommunens Skolfamteam i Falkenberg med 50%. Vi söker därför dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet från skola eller arbete med barn och ungdomar. Tjänsten går att kombinera med annat arbete och kan komma att utökas så småningom. Som skolpsykolog i Skolfam arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med en specialpedagog och ansvariga socialsekreterare från familjehemsgruppen i Falkenberg. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem...
2024-05-20 2024-06-09
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan Specialpedagog i Skolfam, 50%
Barn- och Utbildningsnämnden har tillsammans med Socialnämnden beslutat att utöka kommunens Skolfamteam i Falkenberg med 50%. Vi söker därför dig som är legitimerad specialpedagog av arbete med barn och ungdomar. Tjänsten går att kombinera med annat arbete och kan komma att utökas så småningom. Som specialpedagog i Skolfam arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med en legitimerad psykolog och ansvariga socialsekreterare från familjehemsgruppen i Falkenberg. Teamet samarbetar med barnens grundskolor och familjehem. Arbetet inneb...
2024-05-20 2024-06-09
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
Tjänsten innefattar verksamhetsansvar och medicinskt ledningsansvar för ett 15-tal skolsköterskor och en skolläkare. Du kommer tillsammans med elevhälsochef att ansvara för att skolsköterskornas resurser nyttjas likvärdigt i kommunen och mellan skolor. I uppdraget ingår systematiskt kvalitetsarbete av elevhälsans medicinska insatser genom ledningssystem, verksamhetsplan för EMI, elevhälsoenkäter, rutiner, patientsäkerhetsberättelse mm. Du kommer att vara ansvarig för Lex Maria anmälningar och avvikelserapporteringar. Som verksamhetsch...
2024-05-17 2024-06-02
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan SIP-samordnare
I Halland har det beslutats att barn och ungdomar som har insatser från flera aktörer, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skola, ska en samordning ske så att barn och ungdomar får rätt stöd och vård. Detta enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Som SIP-samordnare arbetar du operativt med att planera, kalla och leda samverkansmöten. Du är länken mellan flera aktörer och säkerställer att en samordnad individuell plan upprättas. Tjänsten är 50% och det finns goda förutsättningar att kombinera uppdraget med annat arbe...
2024-05-15 2024-06-02