Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Kommunledningskontoret Projektledare, mark- och exploatering
Som projektledare för stadsutvecklingsprojektet Östra Eslöv kommer du att ha en nyckelroll i utvecklingen och genomförandet av den fördjupade översiktsplanens intentioner inom området - på både kommunal och privat mark. Detta innebär att du samordnar och samverkar med byggaktörer, fastighetsägare, ledningsägare, medborgare, näringsliv, kommunala förvaltningar och bolag. Du kommer att ansvara för budget, kvalitetssäkring och uppföljning av projektet. Arbetet innebär förhandlingar och upprättande av exploateringskalkyler och fastighetsjuridiska a...
2020-12-29 2021-01-17