Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Arbetsledare till Anläggningsenheten
Som arbetsledare på anläggningsenheten kommer du ansvara för genomförandet av markanläggningsprojekt. Du ansvarar för beställningar av material och externa resurser. Med stöd av enhetschefen planerar du jobben utifrån egna personalresurser samt ansvarar för att ekonomi- och tidsramar följs. Du utgår från din arbetsplats (Navaren) som är placerad på Tång Lindströmsväg 6 i Eskilstuna.
2022-11-25 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Erfaren planarkitekt
Som planarkitekt ansvarar du för både enklare och mer komplexa detaljplaner. Uppdragen varierar i allt från stadsomvandlings- och förtätningsprojekt i känsliga lägen till projekt för utveckling av samhällsviktiga verksamheter. Fler arbetsuppgifter som ingår i rollen är att: • Arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden samt medverka i stadsbyggnadsanalyser, planbesked och översiktlig planering • Agera projektledare och ha ett stort mandat att driva dina planprojekt framåt med stöd av kollegor och i samverkan...
2022-11-24 2022-12-11