Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Koordinator till Bygglovsavdelningen
I rollen som koordinator har du ett verksamhetsansvar över ett av två team bestående av ca tio bygglovshandläggare, bygglovsingenjörer och bygglovsarkitekt. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att skapa goda förutsättningar för att teamet ska kunna göra sitt yttersta i sina yrkesroller att ge medborgarna hög service och ett professionellt bemötande, på ett rättssäkert sätt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att: • Fördelning och uppföljning av ärenden. • Sammankallande till grupp- och fördelningsmöten. • Bevaka och initiera k...
2021-10-22 2021-11-07
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
I rollen som bygglovshandläggare arbetar du med att förverkliga byggprojekt utifrån aktuella lagar och regler. Du arbetar varierat och utåtriktat med att informera och ge råd till företag och medborgare i möten, via telefon, mejl och webb. Hos oss får du självständigt och i samråd med dina kollegor ansvara för hela processen från inkommen handling till beslutsfattande enligt gällande lagstiftning och där ingår bland annat: • Handlägga lovärenden utifrån stöd i lagstiftning, föreskrifter, detaljplaner och kommunala policys. • Ge råd om bygglov o...
2021-10-19 2021-11-07