Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Enhetschef till projektenheten på Serviceförvaltningen!
Som projektenhetens nya enhetschef kommer du att ha fokus på att fortsätta utveckla och effektivisera de olika arbetsprocesserna. Vi behöver öka kundnyttan, jobba med ett gemensamt synsätt och hela tiden hålla en hög servicenivå. Du leder och coachar dina medarbetare och får ibland också gå in och jobba operativt i enskilda projekt. Du har personal- arbetsmiljö- och budgetansvar i din roll och tillsammans med dina medarbetare skapar du förtroendefulla relationer och god samverkan med hela den övriga organisationen.
2022-12-02 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kommunikatör till Serviceförvaltningen
Som kommunikatör med inriktning på näringsliv och attraktiv arbetsgivare arbetar du inom funktionsområdet Kommunikation och marknad. Dina arbetsuppgifter är i första hand kommunikationsplanering, genomförande, uppföljning och stöd till förvaltningar och avdelningar, samt operativt arbete i våra kanaler. Näringsliv och attraktiv arbetsgivare är två prioriterade frågor inom organisationen. Som kommunikatör inom attraktiv arbetsgivare jobbar du framför allt i nära samarbete med rekryteringsenheten. Uppdraget är långsiktigt och strategiskt, och kan...
2022-11-28 2022-12-19
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen IT-controller
Du kommer att arbeta med analys, presentation och uppföljning för hela IT-organisationen avseende tjänster, finansiering och kvalitet. Du bereder beslutsunderlag för till exempel finansiering av olika utvecklingsarbeten, både i linjearbete och i olika förbättringsprojekt. Du initierar utvecklingsbehov och kommer med förbättringsförslag i samband med till exempel upphandlingar och inköp. Exempel på arbetsuppgifter: • Kvalitetssäkring, uppföljning och budgetering av digitala tjänster. • Bistå chefer och ledning med rapportering, analyser och u...
2022-11-22 2022-12-06