Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Leg psykolog
Du stödjer chef i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa, håller i utbildningar och workshops för grupper på uppdrag av chef. Ditt huvudfokus är på grupper och grupputveckling inom ditt område samt även, i mindre utsträckning, stödsamtal till medarbetare. Vi har inga behandlande samtal eftersom vi är en företagshälsa. Uppdragen är av varierande karaktär. Grunden för våra insatser är de organisatoriska förutsättningarna och den sociala arbetsmiljön. Du har ett flertal uppdrag på gång samtidigt. I vissa arbetar du självständigt och i andra samarbet...
2023-12-08 2024-01-07
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen IT-säkerhetsspecialist
Som operativ IT-säkerhetsspecialist med fokus på SIEM-verktyg och Microsoft 365 Defender spelar du en avgörande roll i vårt säkerhetsarbete. Du är ansvarig för att övervaka, analysera och hantera säkerhetsincidenter med hjälp av avancerade verktyg och metoder. Ditt arbete bidrar till att säkerställa att våra verksamheter och dess informationstillgångar är skyddade mot cyberhot. Ett nära samarbete har du såklart med andra inom IT-säkerhetsfunktionen. Allt för att utveckla och förbättra vår förmåga att försvara oss mot hot. Du är en skarp omvärld...
2023-12-01 2024-01-14
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Arbetsledare till Måltidsservice
Som arbetsledare är du enhetschefens stöd i den dagliga verksamheten. Du leder och fördelar det dagliga arbetet, exempelvis arbetet med avvikelser, portionsstatistik och EKP/HACCP. Du coachar och vägleder medarbetarna i arbetslaget, både individuellt och i grupp. Du är också kontaktperson mot kunder och leverantörer. Du är en viktig del i att säkerställa kvalitet och bidra till en effektiv resursfördelning. Tillsammans med arbetslaget följer du upp verksamheten och säkerställer att ni når uppsatta mål. Du hanterar korttidsfrånvaro och beställni...
2023-12-01 2023-12-17