Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i Hemkunskap och SO till Djurgårdsskolan
I den här tjänsten är du mentor i årkurs 8 och du undervisar årskurs 6-9 i HKK och SO ämnen. Undervisningen i hemkunskap är i halvklass. Du planerar ditt ämne utifrån LGR22 och varierar undervisningen för att väcka engagemang och möta alla elevers olika behov. Tjänsten är ett vikariat på ungefär 1 år som börjar läsåret jan 2024 till dec 2024. Vårt arbetslag består av fantastiska erfarna lärare. Du kommer arbeta i ett välfungerande ämnesarbetslag. Vi vill att du värdesätter att man ställer upp för varandra och delar med sig av kunskaper och er...
2023-09-29 2023-10-15
Eskilstuna kommun, Grundskola Tidigarelärare till Ärstaskolan
Vi söker en lärare till årkurs 2. Du ingår i arbetslag F-3 och är en del av ett enparallelligt arbetslag. I din klass undervisar du i alla teoretiska ämnen. Du samarbetar förstås med alla på hela skolan, bland annat kollegorna i fritidshemmet. Utifrån aktuell läroplan planerar och genomför du en varierad undervisning med lektionsaktiviteter anpassade efter elevernas behov. Vi arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Elevhälsoteamet på skolan består av olika kompetenser som har en...
2023-09-27 2023-10-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Mellanstadielärare till Tegelviken
Som mellanstadielärare jobbar du med att planera, genomföra och följa upp din undervisning i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Tegelviken präglas av trygghet, studiero och goda kunskapsresultat. Hos oss är det därför viktigt att du stöttar, uppmuntrar och skapar rätt förutsättningar för att eleverna ska kunna uppnå bra resultat. Du tillhör arbetslaget 46 bestående av lärare, specialpedagog och elevassistenter. Tillsammans med en mentorskollega ansvarar du för en klass i årskurs 5. På Tegelviken ingår som regel mentorskap för alla lä...
2023-09-15 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Grundskola Skolkurator till Tegelviken
Som kurator arbetar du hälsofrämjande men också åtgärdande för att skapa en trygg plats för eleverna. Du genomför aktiviteter med klasserna och arbetar med enskilda samtal. Vid behov gör du utredningar kopplat till bland annat elevens mående, frånvaro och behov av särskilt stöd. På Tegelviken ingår du i vårt elevhälsoteam tillsammans med andra professioner såsom skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och rektor. Du ingår även i skolans trygghetsteam bestående av representanter från skolans arbetslag. I rollen ingår också samverkan med...
2023-09-15 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Grundskola Tidigarelärare till Ärla skola
Som lärare hos oss undervisar du din klass i alla teoretiska ämnen. Klassen i årskurs 3 är delad i två klasser, du och den andra klassläraren har ett tätt samarbete. Du är mentor för din klass och följer upp elevernas sociala utveckling. Vi har ett arbetslag på 1-3 där du ingår och även samarbetar med de övriga klasslärarna. Du anpassar din undervisning utifrån årskurs och elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Vi ser också att du är duktig på att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. I rollen ingår också att planer...
2023-09-14 2023-10-01
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärarvikarier till Ärla och Hällberga skolor
Som timanställd lärarvikarie täcker du upp när ordinarie skolpersonal är frånvarande. Du undervisar olika klasser utifrån aktuellt behov på Ärla och Hällberga skolor. Undervisningen kan komma att ske i årskurs F-6 men också på fritidshemmet. Arbetet kan innebära att du arbetar både självständigt och tillsammans med övrig personal på skolan.
2023-09-14 2023-10-01