Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsledare/elevassistent till Gökstensskolans studio
Du kommer att arbeta verksamheten som vi kallar studion. Studion är en anpassad lärmiljö för våra högstadieelever som helt eller delvis behöver få undervisning i ett mindre sammanhang. Du ingår i teamet som arbetar i studion och ni hjälps åt att anpassa och stödja varje elev utifrån dess individuella behov. Din uppgift som fritidsledare/elevassistent är att motivera eleverna som tillhör studion att komma till skolan, och du finns med som stöd och motivation i skolarbetet. Vi delar oftast upp oss i mindre grupper och arbetar elevnära. För att k...
2021-02-25 2021-03-07
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker förste förskollärare som vill vara med och bidra till utveckling!
I rollen som förste förskollärare kommer du att arbeta cirka 80% av din arbetstid i barngruppen och resterande del på cirka 20% ska användas till att med läroplanen som utgångspunkt, utveckla undervisningen på förskolan och därmed höja kvaliteten för hela förskoleverksamheten. Möjligheten finns för rektor att justera fördelningen till utökad tid för utvecklingsarbete. Detta uppdrag fokuserar på det kollegiala lärandet, där du: • Initierar och leder former för kollegialt lärande och stödjer kollegor att knyta verksamheten till relevant forsknin...
2021-02-23 2021-03-14
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slagstaskolan söker lärare!
Vi tror att goda relationer är en viktig grund för våra elevers kunskapsutveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet är också det en viktig del av skolans utvecklingsarbete och vi söker nu dig som vill vara med och driva detta arbete tillsammans med oss! Vi är ett positivt team som trivs tillsammans och ser värdet i ett tätt och nära samarbete inom arbetslaget. Hos oss är det viktigt att våra elever får utveckla sina kunskaper i en god klassrumsmiljö samt att eleverna får stärka sin motivation och delaktighet i sin vardag. Skolans elevhälsotea...
2021-02-23 2021-03-08
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Tegelviken söker lärare till F-1
Som lärare i årskurs F-1 ansvarar du för planering, undervisning, uppföljning och utvärdering av dina elevers resultat i enlighet med LGR11 och övriga styrdokument tillsammans med en förskollärare. Du skapar studiero i klassrummet och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. Du tillhör arbetslaget F-3 bestående av lärare och förskollärare. I nära samarbete med övriga lärare i arbetslaget kommer du att arbeta med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och dokumentationsrutiner samt vara delaktig i det sys...
2021-02-15 2021-03-01
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till förskoleområde Söder
Rollen som biträdande rektor innefattar bland annat: personalansvar, budgetplanering och uppföljning, verksamhetsplanering samt mål- och kvalitetsuppföljning. Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp. Rollen utformas utifrån ledningsgruppens behov och din unika kompetens. Det kan exempelvis innebära att du har ett eget ansvar för en specifik förskola och personalgrupp eller att du arbetar tillsammans med rektor med gemensamt ansvar för att leda två förskolor, där arbetsuppgifterna fördelas er emellan. Ledningsgruppen ...
2021-02-12 2021-02-28