Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ersta diakoni, Palliativ vårdavdelning Timavlönad sjuksköterska till Ersta Palliativa vårdavdelning
Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet. Vården är inriktad på att lindra patientens symtom och skapa största möjliga livskvalitet där du med din kompetens kan göra stor skillnad. Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter med patientnära omvårdnadsarbete, medicinsktekniska insatser och närståendekontakt. Vi har ett väl fungerande samarbete med Ersta ASIH dygnet runt och hjälps åt där det behövs. Präst och diakon finns knuten till vår v...
2023-03-03 2023-03-26
Ersta diakoni, Palliativ vårdavdelning Sommar i Stockholm? Sjuksköterska till Ersta sjukhus Palliativa klinik
Du som sjuksköterska har ett självständigt och ansvarsfullt arbete med avancerade medicinska insatser, i kombination med patientnära omvårdnadsarbete och närståendekontakt.
2023-02-01 2023-03-31