Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödpedagog till korttidsboende för barn LSS
Att arbeta som stödpedagog innebär att vara i det kundnära arbetet genom att stödja och motivera kunder till ökad självständighet. Du behöver vara strukturerad och ha lätt för att hitta nya lösningar i svåra situationer. Arbetet ställer krav på att du kan ställa om när förändringar sker, men även att kunna stå ut med perioder då det inte händer så mycket i verksamheten. Som stödpedagog ska du kunna bidra med fördjupad kunskap i det kundnära arbetet. Detta görs till exempel genom att arbeta strukturerat med stöd, tydliggörande pedagogik och peda...
2022-12-05 2023-01-01
Enköpings kommun Vård och omsorg Personlig assistent och ledsagare enligt LSS
Vi söker dig som vill arbeta som vikarie inom personlig assistans och/eller som ledsagare för kunder med funktionsvariationer. Att arbeta som personlig assistent innebär att stödja en annan människa att få en fungerande och värdefull vardag och leva ett liv med goda levnadsvillkor. Du arbetar utifrån kundens behov och hjälper till med bland annat vardagliga sysslor. Arbetet kräver att du är självständig, men samtidigt lyhörd gentemot kundens dagsform. Kundens vilja och behov styr dina dagliga arbetsuppgifter. Det kan innebära exempelvis att v...
2022-11-30 2022-12-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Stödassistent, daglig verksamhet enligt LSS
Som stödassistent inom daglig verksamhet utifrån LSS, arbetar du med att stötta kunden i sin dagliga livsföring genom att individanpassa arbetsuppgifter, tillgodose basala behov, handleda, stödja och motivera kunden i aktiviteter och arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att skapa och bibehålla en god och nära relation till kunden samt att arbeta för att denna har en meningsfull sysselsättning. Du arbetar tillsammans med dina kollegor med salutogent, respektfullt och individanpassat bemötande i alla situationer. Det är viktigt att ...
2022-11-28 2022-12-23
Enköpings kommun Vård och omsorg Timvikarier till korttidsboende och boende inom LSS
Som stödassistent inom funktionshinderområdet på korttidsboende och boende kommer du arbeta som stöd till barn/ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du arbetar för att personerna ska få leva det liv hen vill. Ibland behöver personerna stöd av flera personer samtidigt och ibland av en person. Arbetsuppgifterna innebär att du hjälper till med allt som personen behöver hjälp med. Det kan vara socialt umgänge, fritidsaktiviteter, att sköta sin personliga hygien, tvätt, städning och matlagning. Dina arbetstider varierar utifrån verksamheten...
2022-11-25 2022-12-18
Enköpings kommun Vård och omsorg Behandlingsassistent Enberga Samsjuklighetsboende
Som behandlingsassistent är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till den enskilde utifrån dennes förutsättningar och behov. Stödinsatserna kan vara omfattande och innefatta många vardagliga situationer. Individuella samtal och motiverande arbete med fokus på kundens beroendeproblematik och/eller psykiska mående förekommer. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår utifrån delegering. Insatserna ska dokumenteras. Samarbete med kollegor, kundens privata och professionella nätverk samt boendets sjuksköterska är av stor vikt. Du deltar a...
2022-11-24 2022-12-11
Enköpings kommun Vård och omsorg Finsktalande timvikarier till Kungsgården
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2022-11-21 2022-12-11
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg. Sjuksköterska till Björkbacken
Vi välkomnar de kollegor som har mycket goda idéer kring hur vi tillsammans kan skapa det bästa äldreboendet för våra kunder. Du kommer vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska och ansvarig för en säker och ändamålsenlig vård och behandling vad gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du kommer ansvara för att handleda medarbetarna i olika omvårdnadsuppgifter som bemötande, hygien och måltidssituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- o...
2022-11-21 2022-12-18
Enköpings kommun Vård och omsorg Personlig assistent, timvikarie
Vi söker dig som vill arbeta med en 50 årig man som bor cirka 20 minuter norr från centrala Enköping. Han bor tillsammans med fru, barn och flertalet djur. Utöver att assistera kund med dagliga sysslor som exempelvis personlig hygien och omvårdnad samt se till att hans luftvägar är fria, ingår även hushållssysslor som exempelvis städning och tvätt samt trädgårdsarbete. Kund har ett stort trädgårdsintresse. Kund har motorneuronsjukdom (MNS) som leder till tilltagande svaghet i muskulaturen, som lett till svårigheter i rörelseförmåga och andni...
2022-11-15 2022-12-15
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontaktperson till personer med funktionsnedsättning
Vill du ge tid och omtanke till någon som behöver extra stöd? Vi söker dig som är intresserad av att bli kontaktperson till personer med funktionsnedsättning. Som kontaktperson fungerar du som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen till en ung eller vuxen person. Du är någon att prata med, någon som hjälper dig med social kontakter och följer med på fritidsaktiviteter. Din personliga lämplighet är avgörande för att skapa relation som varar under en längre tid. För att trivas i din roll är det viktigt att du ser varje person och visa...
2022-11-15 2022-12-11