Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Vård och omsorg Ledsagare enligt LSS
Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en ung kvinna i centrala Enköping. Att arbeta som ledsagare innebär att du ger en annan människa stöd att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet, med målet att personen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Ledsagningen ska vara individuellt utformad och därför är det viktigt att du som ledsagare är flexibel och arbetar utefter det beslut som finns och är lyhörd för kundens behov. Vår kund ser fram emot att få gå i affärer, ta en fika och göra utflykter tillsammans med sin ledsagare. Är du en...
2023-05-24 2023-06-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Leg Arbetsterapeut till Trygg hemgång och Planeringsteam
Uppdraget i Trygg hemgång innebär att du arbetar med fysioterapeutkollega och sjuksköterskekollega, samt med ett gäng specialiserade undersköterskor. Du kommer att arbeta som utredningsansvarig och där ni tillsammans som team utreder kunder/patienter, som får Trygg hemgångsbeslut. Trygg hemgångsbeslut får de kunder/patienter som känner sig otrygga eller råkat ut för något, som gjort att deras livssituation har förändrats och haft lite hjälp eller ingen hjälp från kommunen tidigare. Utredningen sker inom 3 veckor innan vi rapporterar vidare til...
2023-05-22 2023-06-05
Enköpings kommun Vård och omsorg Fysioterapeut
Som fysioterapeut på Kommunrehab ansvarar du för fysioterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du bidrar till att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att öka individens fysiska aktivitet, initiera träning, samt handleda personal inom dessa områden. Förskrivning av hjälpmedel samt utbildning av personal ingår i arbetet.
2023-05-16 2023-06-09
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterskor till Poolen Hemtjänst centrum
Vi utökar vår Pool på Hemtjänst centrum och säker därför nya medarbetare! Om du är undersköterska och gillar att ha ett omväxlande arbete där du roterar i olika hemtjänstgrupper kan du var den vi söker! Hemtjänst är en lagstyrd verksamhet som möjliggör för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt och med hjälp av våra insatser leva ett självständigt liv. Vi arbetar med stöd till främst äldre personer i deras hem och med utgångspunkt i myndighetsbeslut. Flera kunder har även hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har ett starkt kundperspekti...
2023-05-15 2023-06-11
Enköpings kommun Vård och omsorg Timvikarier till socialpsykiatrin
Som boendestödjare/stödassistent inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet. Du ska verka för god livskvalité där den enskilde ges bästa möjlighet att utveckla sina förmågor och styrkor. Det innebär a...
2023-05-12 2023-06-04
Enköpings kommun Vård och omsorg Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut ansvarar du för arbetsterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning och utbildning av vårdpersonal. Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med! Vi erbj...
2023-05-11 2023-06-09
Enköpings kommun Vård och omsorg Utvecklare till Vård och omsorgsförvaltningen
Din uppgift är att tillsammans med andra i teamet vara ett stöd i utvecklingsarbetet med fokus på att skapa värde och nöjdhet för dem vi är till för. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegor, chefer och medarbetare på Vård- och omsorgsförvaltningen arbeta med pågående verksamhetsutveckling, där du initierar och driver projekt, samt genomför analyser och uppföljningar i samverkan med andra stödfunktioner. Uppdraget kräver ett strukturerat arbetssätt, att du är självorganiserad och har god förmåga att samverka med olika verksamhet...
2023-05-10 2023-06-04
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier till Socialpsykiatrin
Inom socialpsykiatrin arbetar du med att ge stöd i vardagen till personer med psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det salutogena förhållningsättet innebär att arbetet inriktas på att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för den enskilde. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta strategiskt och målmedvetet med det pedagogiska arbetet. Du ska verka för god livskvalité där den enskilde ges bästa möjlighet att utveckla sina förmågor och styrkor. Det innebär att du på ett posi...
2023-05-08 2023-05-28
Enköpings kommun Vård och omsorg Undersköterska
I vår verksamhet utgår vi från att alla människor vill ha en god omvårdnad och livskvalitet med guldkant i vardagen även när vi blir äldre och behöver stöd av andra. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt och vår värdegrund. Vi stöttar den enskilde att tillvarata sina egna resurser på ett professionellt och respektfullt sätt. Vi erbjuder våra kunder trygghet, värdighet, gemenskap och en meningsfull vardag med guldkant. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, ser...
2023-05-08 2023-05-28
Enköpings kommun Vård och omsorg Vikarierande stödassistent barnverksamheten
Som stödassistent på korttidsvistelsen arbetar du för att personer med olika funktionsnedsättningar ska få rätt stöd till ett självständigt liv. Du ska kunna anpassa ditt bemötande efter kundens behov och vilja. Det kan innebära exempelvis att vara ett stöd för kommunikation, stöd vid aktiviteter samt personlig omvårdnad anpassat efter kundens behov. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera i dokumentationssystemet Lifecare och skapa och följa upp genomförandeplaner, planera individanpassade aktiviteter, att samverka med kollegor och a...
2023-05-05 2023-06-04
Enköpings kommun Vård och omsorg Personlig assistent
Vi söker dig som vill arbeta med en 50 årig man som bor cirka 20 minuter norr från centrala Enköping. Han bor tillsammans med fru, barn och flertalet djur. Vi söker nu vikarier till arbetsgruppen! Kan du arbeta extra vid behov och hoppa in med kort varsel? I sommar kan vi erbjuda månadsanställning på schema och det finns goda chanser till förlängning. Utöver att assistera kund med dagliga sysslor som exempelvis personlig hygien och omvårdnad samt se till att hans luftvägar är fria, ingår även hushållssysslor som exempelvis städning och tvät...
2023-03-24 2023-06-18
Enköpings kommun Vård och omsorg Strateg
Vi söker dig som vill arbeta som Strateg på Vård- och omsorgsförvaltningen. Du kommer ha en beställarfunktion mot både egen regi och privata vårdgivare. Därför behöver du ha goda kunskaper om Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihetssystem (LOV) samt erfarenhet av att arbeta med uppföljningar inom området vård, omsorg eller socialtjänst. I rollen kommer du genomföra upphandlingar av vårdgivare och upprätta överenskommelser och avtal, för att tillgodose kunders behov av stöd och hjälp av såväl verksamheter inom förvaltningen, ...
2023-02-07 2023-05-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier till Orion, Åkersbergsvägen och Regalskeppsvägen
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med äldre människor, tycker att social samvaro och meningsfullhet är viktiga ingredienser i vardagen. Arbetstiden för de flesta sommarvikarierna är dag, kväll och helg men vi har även ett antal vikariat på natten.
2023-02-02 2023-07-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier till Kungsgården, Björkbacken och Stadsgården
Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med äldre människor, tycker att social samvaro och meningsfullhet är viktiga ingredienser i vardagen. Ditt stöd och omvårdnad ska bidra till att kunden känner trygghet och välbefinnande. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetstiden för de flesta sommarvikarierna är dag, kväll och helg men vi har även ett antal...
2023-02-02 2023-07-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarie inom LSS verksamhet
De olika yrkesrollerna skiljer sig men ändå är snarlika. Vår målgrupp av kunder är personer med funktionsvariationer och LSS personkrets. Arbetet inom LSS verksamheterna kan innefatta obekväm arbetstid och det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel och hoppa in med kortvarsel. • När du arbetar på servicebostad eller gruppbostad formas din arbetsdag av kundens behov och önskemål. Dina arbetsuppgifter är omvårdnad, skapa en vardag för kunden som är begriplig, hanterbar och meningsfull. Du ska kunna hjälpa till med struktur och tydli...
2023-02-02 2023-06-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier till Gläntans omvårdnadsboende och Fjärdhundra hemtjänst
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med äldre människor, tycker att social samvaro och meningsfullhet är viktiga ingredienser i vardagen. Arbetstiden för de flesta sommarvikarierna är dag, kväll och helg men vi har även ett antal vikariat på natten.
2023-02-01 2023-07-31
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarier till Liljegården och Tallgården/Trögdshemmet
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov kunden har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Arbetstiden för de flesta sommarvikarierna är dag, kväll och helg men vi har även ett antal vikariat på natten.
2023-02-01 2023-07-31