Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, IFF Socialsekreterare till barn och familj
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av sedvanlig handläggning enligt gällande lagstiftning enlig SoL och LVU, utredningsarbete utifrån anmälan och ansökan. Du kommer att genomföra utredningssamtal, referenssamtal och konsulterande samtal samt vid placeringar ansvara för behandlingsplanering, uppföljningar och omprövningar. Det ingår att dokumentera och sammanställa beslutsunderlag, göra risk- och skyddsbedömningar och att fatta olika typer av myndighetsbeslut.
2021-11-15 2021-12-05
Degerfors kommun, IFF Socialsekreterare till barn och familj
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av sedvanlig handläggning enligt gällande lagstiftning enlig SoL och LVU, utredningsarbete utifrån anmälan och ansökan. Du kommer att genomföra utredningssamtal, referenssamtal och konsulterande samtal samt vid placeringar ansvara för behandlingsplanering, uppföljningar och omprövningar. Det ingår att dokumentera och sammanställa beslutsunderlag, göra risk- och skyddsbedömningar och att fatta olika typer av myndighetsbeslut.
2021-10-11 2021-12-05