Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Degerfors kommun, HSL-enheten Sjuksköterska till HSL-enheten
Arbetet som sjuksköterska hos oss är ett varierande, kul och utmanande arbete. I arbetet ingår arbetsuppgifter som medicinska bedömningar, hantering av läkemedel, delegering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Arbetet innefattar såväl planerade, regelbundet återkommande insatser, som insatser av mer brådskande karaktär så som akuta bedömningar. I arbetet ingår en hel del administrativt arbete med dokumentation, uppföljningar och SIP (samordnad individuell bedömning) i samband med hemgång från slutenvården. Ett nära teamarbete med ...
2024-05-03 2024-05-24
Degerfors kommun, HSL-enheten Sjuksköterskor till sommarvikariat samt timanställning
I arbetsuppgifterna som sjuksköterska hos oss ingår att planera och strukturera arbetet mot den enskilde och dess närstående. Du planerar, genomför och utvärderar omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi arbetar med en hälsofrämjande, personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov. Ett nära teamarbete med övriga yrkeskategorier såsom, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och enhetschefer samt läkare från vårdcentralen utgör en stor del av arbetet. Du har även nära och go...
2024-02-07 2024-05-31