Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten Socialsekreterare försörjningsstöd mottagning, Danderyds kommun
Tjänsten som socialsekreterare i mottagningen innebär att tillsammans med kollega ge information och rådgivning till sökande när det gäller försörjningsstöd, göra förhandsbedömningar och utreda tillhörighet för personer som ansöker om försörjningsstöd, ta emot nybesök och göra grundutredningar, utreda rätten till ekonomiskt bistånd, aktualisera ärenden, inhämta information, göra bedömningar och att fatta beslut. Arbetet grundar sig i att stötta individen hitta rätt väg till självförsörjning och fokus i handläggningen ligger på det sociala ar...
2023-09-04 2023-09-24