Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Svenshögskolan Timvikarier till Svenshögskolan
Arbetet innebär undervisning i klasser och grupper utifrån ordinarie pedagogers planering eller i vissa fall utifrån din egen planering. Du kan även äta pedagogisk måltid med eleverna och vara rastvärd ute på skolgården. I vissa fall kan du ersätta resurspersonal och stöttar enskilda elever. På fritids ansvarar du tillsammans med dina kollegor för omsorg och pedagogiska aktiviteter. När du kommer som vikarie hos oss gör du en viktig insats för att skapa en meningsfull skoldag för våra elever. Som timavlönad vikarie har du ett varierande uppdr...
2023-09-01 2023-10-06
Burlövs kommun, Svenshögskolan Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog till Svenshögskolan
- Du planerar rastaktiviteter och är ute på elevernas raster. - Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för våra elever och har ett hela dagen perspektiv. - Du och dina fritidskollegor planerar, genomför och utvärderar systematiskt verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. - Under skoltid är du knuten till 13 och samarbetar nära klasslärare. Ibland arbetar ni i halvklass där du kan komma att ansvara för till exempel värdegrundsarbete eller bild. - Du samverkar med elevhälsa, arbetslag och övri...
2023-08-23 2023-09-27